Hotărârea nr. 166/2009

Hotărârea.nr. 166- privind predarea Studiului de fezabilitate privind domeniul schiabil în Poiana Braşov, către Primăria Municipiul Braşov


KVIVIAIMA


JUDEȚUL BRAȘOV (' ’ o î i s i I î ii I J u d e ț e a n


Bd. Eroilor, nr. 5


2200, Brașov, jud.Brașov


Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


ml


Cod F -16

HOTĂRĂREA NR. 166 din data de 01.07.2009

Privind predarea Studiului de fezabilitate privind extinderea domeniului schiabil în Poiana Brașov către Primăria Municipiului Brașov

Consiliului Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 1 iulie 2009;

Având în vedere referatul D.l.U.A.T. înregistrat sub nr. 5270/30.06.2009 privind predarea Studiului de fezabilitate privind extinderea domeniului schiabil în Poiana Brașov către Primăria Municipiului Brașov, având în vedere că prin H.G. nr. 426/2009 titularul obiectivului este Consiliul Local Brașov;

Văzând dispozițiile art. 91 alin. 1 lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată și H.G. nr. 1762/2006;

A

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă predarea Studiului de fezabilitate privind extinderea domeniului schiabil în Poiana Brașov către Primăria Municipiului Brașov.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și D.l.U.A.T.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău