Hotărârea nr. 164/2009

Hotărârea.nr.164- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv Şcolar Făgăraş şi finanţarea cu suma de 51.120 lei, pentru efectuarea unui cantonament de pregătire cu grupele de performanţă ale secţiilor de handbal, judo şi karate


JUDEȚUL BRAȘOV


ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


Consiliul Județean


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.164

din data de 01.07.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Sportiv Școlar Făgăraș și finanțarea cu suma de 51.120 lei, pentru efectuarea unui cantonament de pregătire cu grupele de performanță ale secțiilor de handbal, judo și karate

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 01.07.2009

V

Analizând referatul nr.5260/30.06.2009 întocmit de Direcția de Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Clubul Sportiv Școlar Făgăraș și finanțarea cu suma de 51.120 lei, pentru efectuarea unui cantonament de pregătire ale secțiilor de handbal, judo și karate ;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

A.

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Clubul Sportiv Școlar Făgăraș și finanțarea cu suma de 51.120 lei, în cadrul prevederilor bugetare pentru anul 2009, pentru efectuarea unui cantonament de pregătire cu grupele de performanță ale secțiilor de handbal, judo și karate.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău