Hotărârea nr. 163/2009

Hotărârea.nr.163- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastrructurii turistice din zona montană înaltă”


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.163

din data de 1.07.2009

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de

Analizând referatul nr.5245/30.06.2009 întocmit de Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă” cu proiectele de investiții în turism, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.92/29.05.2009

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art. 44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă”, cu proiectele de investiții în turism , aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.92/29.05.2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


Președinte,

Aristotflfeănee

"Modernizarea infrastructurii turistice din zona montana înalta In Jud. Brașov"                                                                          / //'

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

OBIECTIV: MODERNIZĂRI BAZE DE SALVARE IN MUNȚII BUCEGI, FAG A RAS, PIATRA CRAIULUI

nr. crt.

BAZA SALVAMONT

INDICATORI ECONOMICI

INDICATORI TEHNICI

VALOARE C+M mii lei (inclusiv TVA)

Descriere lucrări

1

VF. OMU - BUCEGI

148,935.64

Regim de inaltime parter

Suprafața construita - 20.53mp

Suprafața desfasurata = 20.53mp

Se propune izolarea termica a pereților si tavanului (inclusiv peretele de stanca, refacere finisah\je exterioare si interioare, inlocuire tamplarie exterioara si interioara, refacere invelitoare. realizarea unui perete de protecție pentru avalanșe si viscol pe exteriorul clădirii. .Se propune captarea apei pluviale intr-un rezervor, montarea unui panou solar si a unei surseeoliene pentru energie electrica, instalație gaz metan si instalarea unui girofar pentru semnalizare.

2

CIUBOTEA- BUCEGI

314,983.48

Regim de inaltime - P+M

Suprafața construita = 44.76mp

Suprafața desfasurata = 89.52 mp

Amenajările care s-au prevăzut a fi executate la refugiul salvamont Ciubotea constau in următoarele lucrări:

  • •   amenajarea unui grup sanitar la parter in spațiul existent(sala de mese)

  • •   executarea unei fose septice conform cerințelor pe amplasamentul celei deja existente

  • •   izolarea pereților exteriori si a acoperișului;

  • •   schimbarea invelitorii cu țigla metalica

  • •   refacerea coșului de fum

  • •   inlocuirea tamplariei din lemn cu termopan.

  • •   Generator monofazat cu caracteristicile : Putere maxima altemator = 10 kVA, Putere maxima = 9000 W, Frecventa = 50 Hz, Combustibil: benzina sau motorina ;

  • •   Grup de trei panouri fotovoltaice cu montaj pe acoperișul BAZEI DE SALVARE.

3

ZANOAGA- BUCEGI

346,071.40

Regim de inaltime - P • M

Suprafața construita - 73.95mp

Suprafața desfasurata = 128.35mp

Pentru imbunatatirea activitatii se propune extinderea spațiului existent pentru construirea unui cabinet medical cu spațiu depozitare medicamente si instrumentar si o magazie unelte cu acces direct din exterior.

Extinderea se va realiza la parter iar spațiul rezultat in pod va fi folosit pentru situații de urgenta (aglomerarea celor 2 dormitoare).

Se propune izolarea termica interioara atat la pereți cat si la tavanul peste mansarda, montarea invelitorii din țigla metalica.

Se vor inlocui finisajele si tamplaria interioara si exterioara.

Se propune executarea unei fose septice.

4

MALAIESTI - BUCEGI

1,266,061,23

Regim de inaltime - P+M

Suprafața construita = 126 mp

Suprafața desfasurata ~ 252 mp

Se propune izolarea termica interioara atat la pereți cat si la tavanul peste mansaida, montarea invelitorii din țigla metalica.

Se vor inlocui finisajele si tamplaria interioara si exterioara.

Se propune executarea unei fose septice.

Se va monta un bazin pentru captarea apelor meteorice.

Generator monofazat cu caracteristicile : Putere maxima altemator = 10 kVA, Putere maxima = 9000 W, Frecventa = 50 Hz, Combustibil : benzina sau motorina ;

Grup de trei panouri fotovoltaice cu montaj pe acoperișul BAZEI DE SALVARE.

5

CURMĂTURĂ - PIATRA CRAIULUI

1,266,713.35

Regim de inaltime - P+M

Suprafața construita = 71.06 mp

Suprafața desfasurata = 158.20 mp

Se propune izolarea termica interioara atat Ia pereți cat si la tavanul peste mansarda, montarea invelitorii din țigla metalica.

Se vor inlocui finisajele si tamplaria interioara si exterioara.

Se propune executarea unei fose septice.

Se va monta un bazin pentru captarea apelor meteorice.

Generator monofazat cu caracteristicile : Putere maxima altemator = 10 kVA, Putere maxima = 9000 W, Frecventa = 50 Hz, Combustibil : benzina sau motorina ;

Grup de trei panouri fotovoltaice cu montaj pe acoperișul BAZEI DE SALVARE.

Aductiune apa.

6

VALEA SÂMBETEI - FAGARAS

4,261,116.30

Regim de inaltime - P+M

Suprafața construita = 59 mp

Suprafața desfasurata = 118 mp

Se propune izolarea termica interioara atat la pereți cat si la tavanul peste mansarda, montarea invelitorii din țigla metalica

Se vor inlocui finisajele si tamplaria interioara si exterioara. Recompartimentari ibterioare, creare grup sanitar si amenajare spațiu bucătărie, extindere cu spațiu anexa 12mp ( depozitare lemne si echipament intervenție). Realizare platforma aterizare helicopter. Montare stâlp cu eoliana si maneca de vânt.

Se vor realiza lucrări de impamnatare si paratraznet.

Se propune executarea unei fose septice.

Generator monofazat cu caracteristicile : Putere maxima altemator = 10 kVA, Putere maxima = 9000 W, Frecventa = 50 Hz, Combustibil : benzina sau motorina ;

Grup de trei panouri fotovoltaice cu montaj pe acoperișul BAZEI DE SALVARE.

Captare si aductiune apa.

OBIECTIV: CONSTRUCȚII REFUGII MONTANE IN MASIVUL BUCEGI SI MASIVUL FAGARAS

nr. crt.

REFUGII

INDICATORI ECONOMICI

INDICATORI TEHNICI

VALOARE C+M mii lei (inclusiv TVA)

Descriere lucrări propuse

1

ȘAUA BATRANA - BUCEGI (refugiu nou)

379,105.63

Suprafața utila de 28 mp.

Suptafara construita 30 mp.

Suprafața desfasurata 30mp.

2

Regim de inaltime parter.

Forma tip iglu.

Realizate din prefabricate din panouri termoizolante.

Se vor monta pe o grinda de de fundație umpluta cu roci existente, hidro-termoizolate cu pardoseala calda

SAUATIGANESTI - BUCEGI (refugiu nou)

379,105.63

Suprafața utila de 28 mp.

Suptafara construita 30 mp.

Suprafața desfasurata 30mp.

Regim de inaltime parter.

Forma tip iglu.

Realizate din prefabricate din panouri termoizolante.

Se vor monta pe o grinda de de fundație umpluta cu roci existente, hidro-termoizolate cu pardoseala calda

3

VALEA VISTEI - FAGARAS ( refugiu nou)

379,105.63

Suprafața utila de 28 mp.

Suptafara construita 30 mp.

Suprafața desfasurata 30mp.

Regim de inaltime parter.

Forma tip iglu.

Realizate din prefabricate din panouri termoizolante.

Se vor monta pe o grinda de de fundație umpluta cu roci existente, hidro-termoizolate cu pardoseala calda

4

BEREVOESCU - FAGARAS ( refugiu nou)

379,105.63

Suprafața utila de 28 mp.

Suptafara construita 30 mp.

Suprafața desfasurata 30mp.

Regim de inaltime parter.

Forma tip iglu.

Realizate din prefabricate din panouri termoizolante.

Se vor monta pe o grinda de de fundație umpluta cu roci existente, hidro-termoizolate cu pardoseala calda

5

PORTITA VISTEI - FAGARAS ( refugiu existent)

311,434.23

Suprafața construita = 20mp

Suprafața desfasurata = 20mp

Suprafața utila = 17mp

Se vor realiza lucrari de tencuieli, zugrăveli, hidro izolat ii, termoizolatii, inlocuirc invelitoare si tamplaric exterioara si interioara.

OBIECTIV: REABILITARE TRASEE TURISTICE IN MASIVUL BUCEGI SI MASIVUL FAGARAS

nr. crt.

TRASEE TURISTICE

INDICATORI ECONOMICI

INDICATORI TEHNICI

VALOARE C+M mii lei (inclusiv TVA)

Descriere situație existenta

Descriere lucrari propuse

1

ZONAFAGARAS

Victoria - Muchia Tarata — Cabana Podragu

90,119.18

Lungime traseu = 9km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe de lemn, lucrari defrișare

2

ZONAFAGARAS

Victoria — Valea Vistea Mare - Portita Vistea

95,125.81

Lungime traseu =9,5 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe de lemn, lucrari defrișare

3

ZONAFAGARAS

Sat Vistisoara - Valea vistisoarei - Lac Vistisoara - Curmătură Racorele

80,105.95

Lungime traseu = 8km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe de lemn, lucrari defrișare

4

ZONA FAGARAS

Manastirea Sambata de Sus - Muchia Dragusului - Cal darea Racorele - cu doua trasee de legătură in Valea Sâmbetei

85,112.57

Lungime traseu = 8,5 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe de lemn, lucrari defrișare, balustrada traseu

5

ZONA FAGARAS

Valea Sambata - Cabana Sambata - Feresatra Mare

70,092.70

Lungime traseu = 7 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe de lemn, lucrari defrișare

6

ZONAFAGARAS

Sat Breaza de Fagaras - Valea Pojorta - Cabana Urlca - Vf. Mosu - Vf Uri ea

140,185.40

Lungime traseu = 14 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe de lemn, lucrari defrișare

7

ZONA FAGARAS

130,172.16

Lungime traseu =13 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic,

Sat Brcaza-Coltii Brezei-Cabana Urlea-Curmatura Zarnei

panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe de lemn, lucrări defrișare

8

ZONA FAGARAS

Sebeș de Fagasar - Valea Sebeș - Șaua Comisul

150,198.65

Lungime traseu = 15 km

Terasarc poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe de lemn, lucrări defrișare

9

ZONA FAGARAS

Traseu de creasta - Vf. Arpasului-Vf. Comisul

337,946.95

Lungime traseu = 33,75 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe de lemn, lucrări defrișare

10

BR AN-CLINCE A-TIG ANESTI-SC ARA-VF.OMU

180,238.38

Lungime traseu = 18 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori.

11

BRAN-POTANA ZANOAGA-CIUBOTEA-SCARA-SAUA HORNURILOR-VF. OMU

100,132.43

Lungime traseu = 10 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori.

12

BRASOV-SAUA LA POLIȚE-VALEA

G AUR A-S AU A HORNURILOR-VF. OMU

200,264.86

Lungime traseu = 20 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori.

13

SIMON- VALEA CĂTUNULUI-STAN A DIN G AUR A-SCARA-SAUA FIORNURILOR-VF.OMUL

180,238.38

Lungime traseu = 18 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori.

14

SJMON-POIANA GUTANULUI-S AUA B ATR AN A-BUCURA- VF.OMU

180,238.38

Lungime traseu =18 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori.

15

MOIECIU DE SUS-CASADE VANATOARE BAN GALE AS A- VALEA GRAHATISULUI-STRUNG A-CAB ANA PADINA

180,238.38

Lungime traseu = 18 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori.

16

MOIECIU DE SUS-VALEA GRAHATISULUI-SAUA STRUNGA-CABANA PADINA

180,238.38

Lungime traseu =18 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori.

17

RÂȘNOV - GLEJERIE-CABANA MALAIESTI-HORNU MARE-VF. OMU

250,331.08

Lungime traseu = 25km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe lemn, popas din lemn tip 3 mp ptr. odihna

18

CABANA MALAIESTI-LACUL TIGANESTI-S AUA TIG ANESTI

30,039.73

Lungime traseu = 3 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori.

19

PICHETUL ROSU-PREPELEAC-CABANA MAL Al EȘTI

50,066.22

Lungime traseu = 5 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe si popas lemn 3mp

20

CRAC ANEL-CAI3ANA DIHAM-PICEHTUL

ROȘU

70,092.70

Lungime traseu = 7 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori, podețe lemn

21

PICHETUL ROSU-PREPELEAC-VF.

BUCSOIU-VF. OMU

90,119.19

Lungime traseu = 9km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori.

22

BRANA CAPRELOR-VF. OMU. -VF. BUCSOIU-BRANA CAPRELOR

40,052.97

Lungime traseu = 4 km

Terasare poteca, montarea scara metalica, cablu sau lanț metalic, panou avalanșa, panou afișare, săgeți indicatoare, stâlpi indicatori.

TOTAL GENERAL LUCRARE

12354,639.00