Hotărârea nr. 158/2009

Hotărârea.nr. 158- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale, a unor sectoare de drumuri judeţene, precum şi a modificării lungimii unor sectoare de drumuri judeţene, situate în judeţul Braşov


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 158 din data de 01.07.2009

privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unor sectoare de drumuri județene, precum și a modificării lungimii unor sectoare de drumuri județene, situate în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 01.07.2009;

Analizând referatul nr. 5156/26.06.2009 întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unor sectoare de drumuri județene, precum și a modificării lungimii unor sectoare de drumuri județene, situate în județul Brașov;

Ținând cont de Hotărârea nr. 56/2009 a Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului, Hotărârea nr. 41/2009 a Consiliului Local al Comunei Drăguș;

Având în vedere dispozițiile art. 13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (5) lit. ”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unor sectoare de drumuri județene, situate în județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă modificarea lungimii unor sectoare de drumuri județene situate în județul Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin/Djtecfia Administrare Drumuri și Poduri Brașov.

// /                 ui A

•     ,1X                                                      î

PREȘEDIN1 Aristotel Canei


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


ÎNCADRAREA

în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri județene , situate în județul Brașov

Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 49 A

Dălchiu - Vama Buzăului -

Acriș - Lim.jud.Covasna

0+000 - 9+550 Comuna Vama Buzăului

9,550

DJ 103 A

38+500-48+050

2.

DC 76

Drăguș - Stațiunea Sâmbăta

0+000 - 9+200 Comuna Drăguș

9,200

DJ 107 4+945 -14+145

Direetffldfckecutiv D. A.D.P InijCflstea Viorel

Comp. coord, prog, adm ing.Arhip CorinaMODIFICAREA

lungimii unor sectoare de drumuri județene , situate în județul BrașovNr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DJ 103 A

Brașov - Cărpiniș -Tărlungeni - Zizin - Dălghiu

0+000 - 38+500

38,500

DJ 103 A

2.

DJ 107

Olteț ( DN 1) - DC 78 -Drăguș

0+000 - 4+945

4,945

DJ 107

Comp. coord,prog, adm ing.Arhi» Corina