Hotărârea nr. 154/2009

Hotărârea.nr. 154- privind numirea doamnei Barbu Mihaela în funcţia publică de conducere de director general adjunct la Direcţia de Asistenţă Socială, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

ROMANȚA

JUDEȚUL BRAȘOV

Con sili u i Județean


E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 154 din data de 01.07.2009

privind numirea doamnei Barbu Mihaela în funcția publică de conducere de director general adjunct la Direcția de Asistență Socială, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 01.07.2009;

Analizând referatul nr. 5128/24.06.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune numirea, începând cu data de 05.01.2009 a doamnei Barbu Mihaela în funcția publică de conducere de director general adjunct la Direcția de Asistență Socială, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, având în vedere promovarea concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere, precum și propunerea de numire a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”e” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 05.01.2009, doamna Barbu Mihaela se numește în funcția publică de conducere de director general adjunct la Direcția de Asistență Socială, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu nivelul salariului de bază corespunzător funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare 1, respectiv de 1624 lei, o indemnizație de conducere de 50%, o indemnizație de dispozitiv de 25%, un spor de vechime de 25% și un salariu de merit de 15%.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău