Hotărârea nr. 153/2009

Hotărârea.nr. 153 – privind numirea doamnei Popescu Azota în funcţia de şef Centru de Zi pentru copii nevăzători „Rază de lumină” Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Omsihul Județean


E-mail:office@judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 153 din data de 01.07.2009

privind numirea doamnei Popescu Azota în funcția de șef Centru de Zi pentru copii nevăzători „Rază de lumină” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 01.07.2009 ;

Analizând referatul nr.4647/18.06.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune numirea doamnei Popescu Azota, pe perioadă nedeterminată, în funcția de șef Centru de Zi pentru copii nevăzători „Rază de lumină” Brașov, ca urmare a promovării concursului organizat în data de 17.06.2009;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. 1 lit.”a” și alin. 2 lif’e” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea nr. 181/16.12.2008 privind aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru copii nevăzători „Rază de lumină” Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare■

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 19.06.2009 doamna Popescu Azota se numește pe perioadă nedeterminată, în funcția de șef Centru de Zi pentru copii nevăzători „Rază de lumină” Brașov, urmând a avea un salariu de bază de 1381 lei, o indemnizație de conducere de 50% din salariul de bază, un spor de condiții de muncă deosebite de 15% din salariul de bază și un spor de vechime de 25% din salariul de bază.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană și Centrul de Zi pentru copii nevăzători „Rază de lumină” Brașov .


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău