Hotărârea nr. 152/2009

Hotărârea.nr. 152 – privind aprobarea statului de funcţii modificat şi a organigramei pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 152 din data de 01.07.2009

- privind aprobarea statului de funcții modificat și a organigramei pentru Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 01.07.2009;

Analizând referatul nr.4934/19.06.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, V*          Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea organigramei pentru Serviciul Public

Județean de Protecție a Plantelor Brașov și a statului de funcții cu următoarele modificări:

• transformarea postului de inspector de specialitate I în inspector de specialitate IA

Având în vedere dispozițiile art. 6, din Legea nr.37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, modificată prin Legea nr.93/2007, art.7 din OG nr.10/2008, precum și dispozițiile art. 91 (1) lit.”a” și (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții modificat și organigrama pentru Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, conform anexelor nr.l și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 44/02.09.2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Mariana TihărăuDIRECTOR ING. SCURTU GABRIELConsiliul Județean Brașov Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Str.Lânii nr.47 Brașov


STAT DE FUNCT1

Valabil 01.06.2009
ti o

Z

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Număr posturi

Salar de baza

Indemniz. decond.

Salar de merit

Total salar de baza

Suma

%

Suma

W

B

Si»

1

Director-inginer

S

E

1

1.375

50.

688

15

310

2.373

2

Contabil șef-consilier

S

IA

1

1.322

40

529

15

278

2.129

3

Inginer șef-inginer

S

E

1

1.375

40:

550

1.925

4

Sef formație - inginer

S

E

1

1.375

15

207

1.582

5

Sef formație - tehnician

M

IA

1

829

15

125

954

6

Inspector de specialitate (resurse umane)

S

IA

1

1.322

15

199

1.521

7

Inspector de specialitate (economist)

S

III

1

922

922

8

Referent

M

IA

1

841

841

9

Magaziner

M

I

1

815

815

10

Casier

M

I

1

829

829

11

Tehnician

M

IA

2

1.622

1.622

12

Muncitor calificat

I

2

1.788

15

135

1.923

13

Muncitor calificat

III

5

3.915

15

118

4.033

14

Muncitor necalificat

13

8.541

8.541

15

Paznic

I

5

3.375

3.375

TOTAL

37

30.246

2.099

1.040

33.385


Director Ing.Scurtu Gabriel


Contabil șef Ec. Vigheci Adriana