Hotărârea nr. 142/2009

Hotărârea.nr. 142 - privind desemnarea unui reprezentant al judeţului Braşov în Consiliul de Administraţie al C.S. „Societate de Patinaj” Braşov

KO1V1A1MA

JUDEȚUL BRAȘOV

ei? .ni L H i. ai


Cod F-15


HOTĂRÂREA NR.142

din data de 01.07.2009

privind desemnarea unui reprezentant al județului Brașov în Consiliul de Administrație al C.S. “ Societatea de Patinaj” Brașov

Consiliului Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 01.07.2009;

Ținând cont de dispozițiile Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 231/2005, nr. 425/2005 și a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 27/02.09.2008;

Având în vedere dispozițiile art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații, fundații completată și modificată prin O.G. nr. 37/2003;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- începând cu data prezentei, încetează calitatea de reprezentant al Județului Brașov în Consiliul de Administrație al al C.S. “ Societatea de Patinaj” Brașov, a d-nului Teleleu-Fodor Mari an-Cri st ian.

Art. 2_- începând cu data prezentei, se numește d-nul Cojanu George-Mihai -cetățean român, născut la data de 15.01.1952 în comuna Moeciu, județul Brașov, domiciliat în Municipiul Brașov, str. Hărmanului, nr. 94, bl. 8, sc. A, et. 8, ap. 30, posesor C.I. seria BV nr. 137294/2001/Poliția Municipiului Brașov, având C.N.P. nr. 1520115080011, reprezentat al județului Brașov în Consiliul de Administrație al C.S. “Societatea de Patinaj” Brașov.

Art. 3 - Se mandatează președintele Consiliului Județean Brașov să stabilească prin dispoziție modp&cările în organele de conducere.

PREȘEDIN Aristotel CănâeContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău