Hotărârea nr. 140/2009

Hotărârea.nr. 140- Alocarea sumei de 200.000 lei Comunei Tărlungeni pentru repararea Căminului Cultural al comunei


ROMÂNIA


Bd. Eroilor, nr. 5

JUDETULBRAȘO

’                                 Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.140

din data 1.07.2009

- privind aprobarea alocării sumei de 200.000 lei, comunei Tărlungeni, pentru finalizarea lucrărilor la Căminul Cultural Cărpiniș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 1.07.2009;

Analizând propunerea domnului consilier județean Duțu Gheorghe, formulată în plenul Consiliului Județean Brașov, prin care solicită aprobarea alocării sumei de 200.000 lei, comunei Tărlungeni, pentru finalizarea lucrărilor la Căminul Cultural Cărpiniș;

Având în vedere dispozițiile art.15 și art. 36 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.32/2008 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se alocă suma de 200.000 lei comunei Tărlungeni, pentru finalizarea lucrărilor la Căminul Cultural Cărpiniș, prin diminuarea fondului de rezervă al județului Brașov constituit la Cap.54.02 “Alte servicii publice generale” titlul 50.04 “Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” cu suma de 200.000 lei și majorarea cu aceeași sumă la Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale”, titlul 51.01.24 “Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ teritoriale în situații de extremă dificultate”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău