Hotărârea nr. 139/2009

Hotărârea.nr. 139- privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii la Laboratorul Dispensarului TBC Braşov

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5


2200, Brașov, jud. Brașov


Cod F-16


Consiliul Județean


Tel.: 068-410777 Fax: 068-475576


E-mail:cjbv@deuroeonsult.ro.HOTĂRÂREA NRA39

din data de 1.07.2009

- privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei, Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la laboratorul Dispensarului TBC

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 1.07.2009

Analizând propunerea din plenul Consiliului Județean Brașov a domnului Ochi Ion vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov prin care solicită aprobarea alocării sumei de 30.000 lei, Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la laboratorul Dispensarului TBC;

Având în vedere dispozițiile art.190 alin.l lif’b” și alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la laboratorul Dispensarului TBC, prin diminuarea fondului de rezervă al județului Brașov constituit la Cap.54.02 “Alte servicii publice generale” cu suma de 30.000 lei și majorarea cu aceeași sumă la Cap.66.02- Sănătate, titlul 66.02.06.01.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică


Contrasemnează,


SECRETAR.

Mariana Tihărău