Hotărârea nr. 138/2009

Hotărârea.nr. 138- privind desemnarea doamnei consilier judeţean Minea Luana, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 – studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe

ROMÂNIA

Bd. Eroilor, or. 5

500007, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-ma i I: off ice@ju d brașov. i o www.judbrașov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 138 din data de 01.07.2009

- privind desemnarea doamnei consilier județean Minea Luana, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 01.07.2009;

Analizând cererea doamnei Minea Luana, înregistrată sub nr. 4844/17.06.2009, prin care aceasta își exprimă opțiunea de a activa ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 54 și art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic - Se desemnează doamna consilier județean Minea Luana, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău