Hotărârea nr. 137/2009

Hotărârea.nr. 137- aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 01.07.2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.137

din data de 01.07.2009

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 01.07.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 01.07. 2009;

Analizând Dispoziția nr.317/17.06.2009 emisă de către președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 01.07.2009, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art.43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art.54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, la punctul 16 Diverse, a unui număr de 24 propuneri, formulate de președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 3 propuneri formulate de consilierii județeni, în plenul consiliului județean

Art.3. - Se aprobă amânarea analizării punctelor nr. 3, 4, 5, 7, 8 și 15 înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 01.07.2009 precum și amânarea analizării punctelor 4, 18 și 19 înscrise ca propuneri formulate de președintele Consiliului Județean Brașov, pentru o dată care va fi stabilită ulterior.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 1.07.2009, cu modificările propuse.

PREȘEDINTE, x Aristotel Căncesc»Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău