Hotărârea nr. 125/2009

Hotărârea.nr.125 privind aprobarea alocării sumei de 6.000 lei pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braşov în vederea decernării premiilor „A.T.O.P pentru acte de curaj şi devotament în slujba comunităţii – Erou al comunităţii”


JUDEȚUL BRAȘOV


ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5 500007, Brașov, jud.Brașov Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576 E-mail:office@judbrasov.ro


Consiliul Județean www.judbrasov.ro


CodF-16

HOTĂRÂREA NR. 125

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea alocării sumei de 6.000 lei pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov în vederea decernării premiilor „A.T.O.P pentru acte de curaj și devotament în slujba comunității - Erou al comunității”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009,

Analizând propunerea formulată de domnul consilier județean Crăciun Dragoș privind aprobarea alocării sumei de 6.000 lei pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov în vederea decernării premiilor „A.T.O.P pentru acte de curaj și devotament în slujba comunității -Erou al comunității”

Ținând cont de Hotărârea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov nr. 14/20.05.2009 privind instituirea premiului „A.T.O.P. pentru acte de curaj și devotament în slujba comunității - Erou al comunității”;

Având în vedere dispozițiile art. 20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, coroborate cu cele ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 31/30.03.2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2009, precum și art. 91 alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 7 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov, din bugetul județului Brașov pe anul 2009, de la capitolul 54.02 - „Alte Servicii Publice Generale - Cheltuieli materiale”, în vederea decernării premiilor „A.T.O.P pentru acte de curaj și devotament în slujba comunității - Erou al comunității”, după cum urmează:

  • 1. Domnul Lâlă Gheorghe - post - mortem

  • 2. Domnul Stângă Alin - agent de poliție

    3.000 lei

    3.000 lei


Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Secretariatul Executiv al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău