Hotărârea nr. 120/2009

Hotărârea.nr.120- privind aprobarea unui parteneriat între Judeţul Braşov şi Parcul Naţional Piatra Craiului, în vederea realizării unui proiect privind păstrarea arhitecturii locale în intravilanul localităţilor Măgura, Peştera şi Şirnea, pentru armonizarea Planului Urbanistic General (PUG) cu legislaţia de mediu şi planul de management al parcului


ROMÂNIAJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F—16

HOTĂRÂREA NR.120

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea unui parteneriat între Județul Brașov și Parcul Național Piatra Craiului, în vederea realizării unui proiect privind păstrarea arhitecturii locale în intravilanul localităților Măgura, Peștera și Șirnea, pentru armonizarea Planului Urbanistic General (PUG) cu legislația de mediu și planul de management al parcului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 4210/28.05.2009, întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unui parteneriat între Județul Brașov și Parcul Național Piatra Craiului, pentru depunerea unei cereri de finanțare la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, în vederea realizării unui proiect privind păstrarea arhitecturii locale în intravilanul localităților Măgura, Peștera și Șirnea, pentru armonizarea Planului Urbanistic General (PUG) cu legislația de mediu și planul de management al parcului;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.9, precum și alin.(l) lit.'*e'’ și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă parteneriatul Județului Brașov cu Parcul Național Piatra Craiului. în vederea realizării unui proiect privind păstrarea arhitecturii locale în intravilanul localităților Măgura, Peștera și Șirnea, pentru armonizarea Planului Urbanistic General (PUG) cu legislația de mediu și planul de management al parcului.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău