Hotărârea nr. 117/2009

Hotărârea.nr.117- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia pentru Copii Abandonaţi - Ghimbav şi finanţarea cu suma de 150.000 lei, pentru sprijinirea activităţii de asistenţă socială derulată de către fundaţie în cele doua case de copii „Casa Prichindel” şi „Casa Livezii” din oraşul Ghimbav


JUDEȚUL BRAȘOV


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR.117

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația pentru Copii Abandonați - Ghimbav și finanțarea cu suma de 150.000 lei, pentru sprijinirea activității de asistență socială derulată de către fundație în cele doua case de copii „Casa Prichindel” și „Casa Livezii” din orașul Ghimbav

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009'

Analizând referatul nr. 4242/28.05.2009 întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Fundația pentru Copii Abandonați - Ghimbav și finanțarea cu suma de 150.000 lei, pentru sprijinirea activității de asistență socială derulată de către fundație în cele doua case de copii „Casa Prichindel” și „Casa Livezii” din orașul Ghimbav ;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.5 lit.”a” pct.2 și alin.6 lit.”a”și din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art.51 lit „b” și art.53 lit.”c” din OG nr.68/2003 privind serviciile sociale;

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Fundația pentru Copii Abandonați - Ghimbav și finanțarea cu suma de 150.000 lei, din bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2009 - Cap.68.02 „Asigurări și asistență socială”, titlul 59.11 „Asociații si fundații”, pentru sprijinirea activității de asistență socială derulată de către fundație în cele doua case de copii „Casa Prichindel” și „Casa Livezii” din orașul Ghimbav.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Administrație Publică Locală.

PREȘEDINțffE

Aristotel Car


seu


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău