Hotărârea nr. 103/2009

Hotărârea.nr.103- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Memorialul Rezistenţei Anticomuniste „Ţara Făgăraşului” şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, în vederea asigurării funcţionării instituţiei

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F—16


Consiliul Județean

5
HOTĂRÂREA NR. 103

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Memorialul Rezistenței Anticomuniste „Țara Făgărașului” și finanțarea cu suma de 15.000 lei, în vederea asigurării funcționării instituției

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 4131/25.05.2009, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Memorialul Rezistenței Anticomuniste „Țara Făgărașului” și finanțarea cu suma de 10.000 lei, în vederea asigurării funcționării instituției; luând în discuție propunerea domnului consilier județean Drăghici Gabriel-Cristian, precum și a domnului președinte Aristotel Căncescu, privind suplimentarea sumei propuse inițial;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr.

4 și 5;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.4, precum și alin.(l) lit.”e” și alin. (6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Memorialul Rezistenței Anticomuniste „Țara Făgărașului” și finanțarea cu suma de 15.000 lei, în limita disponibilului din bugetul pe anul 2010 al județului Brașov, în vederea asigurării funcționării instituției.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.

PREȘ INTE,

... - ' '■Aristote încescu


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău