Hotărârea nr. 10/2009

privind aprobarea de principiu a demarării procedurilor de dezmembrare şi înscriere în evidenţele de Carte Funciară a construcţiilor şi terenurilor aferente acestora şi a suprafeţei de teren de 63.702 mp, situate în municipiul Braşov, Str. Carpaţilor nr. 60, care fac parte din capitalul social al S.C. Metrom Industrial Parc S.A Braşov


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.B


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 10

din data de 13.02.2009

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov

- privind aprobarea de principiu a demarării procedurilor de dezmembrare și înscriere în evidențele de Carte Funciară a construcțiilor și terenurilor aferente acestora și a suprafeței de teren de 63.702 mp, situate în municipiul Brașov, Str. Carpaților nr. 60, care fac parte din capitalul social al S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13.02.2009, având și calitatea de Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 341/16.01.2009 întocmit de către Direcția Administrația Publică Locală prin care se propune aprobarea demarării procedurilor de dezmembrare și înscriere în evidențele de Carte Funciară a construcțiilor și terenurilor aferente acestora și a suprafeței de teren de 63.702 mp, situate în municipiul Brașov, Str. Carpaților nr. 60, care fac parte din capitalul social al S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov;

Ținând cont de amendamentul propus de domnul vicepreședinte Neagoe Otilian cu privire la aprobarea de principiu a proiectului de hotărâre;

Văzând dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr. 215/2001 privind legea administrației publice locale ;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă de principiu demararea procedurilor de dezmembrare și înscriere în evidențele de Carte Funciară a suprafeței de teren de 63.702 mp, situate în municipiul Brașov, Str. Carpaților nr. 60, din C.F. 12230, nr. top. 6780/2, care face parte din capitalul social al S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov, în 33 de parcele, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă de principiu demararea procedurilor de dezmembrare și înscriere în evidențele de Carte Funciară a construcțiilor și terenurilor aferente acestora, situate în municipiul Brașov, Str. Carpaților nr. 60, din C.F. 12230, nr. top. 6780/2, care face parte din capitalul social al S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov în 17 imobile, conform anexei nr. 1 bis la prezenta hotărâre.

Art.3. Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Directorul General al S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

/ • A j/WV

l vJ


Anexa 1

La referat aprobare dezmembrare

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE CARTE FUNCIARĂ

Dezmembrarea imobilului                                           ,

Beneficiarii au solicitat dezmembrarea imobilului cu nr. top 6780/2, cu suprafața de 63.702 mp., din CF. 12230 Brașov, în 33 de parcele, astfel:

 • - nr. top nou 6780/2/1: teren în suprafață de 1433,75 mp., clădire „68” (Remiză pompieri) cu suprafață construită la sol de 409,1 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/17 și 6780/1/1/1/1/1; ■■■

 • - nr. top. nou 6780/2/2: teren în suprafață de 36,50 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/17 și 6780/1/1/1/1/1;

 • - nr. top nou 6780/2/3: teren în suprafață de 190,50 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/17 și 6780/1/1/1/1/1;

 • - nr. top nou 6780/2/4: teren în suprafață de 652,20 mp.;

 • - nr. top nou 6780/2/5: teren construit în suprafață de 478,25 mp., clădire „96” (Remiză pompieri) cu suprafață construită la sol de 478,25 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/2/4 și 6780/2/6;

 • - nr. top nou 6780/2/6: teren în suprafață de 687,20 mp.;

 • - nr. top nou 6780/2/7: teren în suprafață de 1789,70 mp., magazie “66/1” (baracă metalică) cu suprafață construită la sol de 691,6 mp., magazie “66/2” (baracă metalică) cu suprafață construită la sol de 232 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/2/3, 6780/1/1/17 și 6780/1/1/1/1/1;

 • - nr. top nou 6780/2/8: teren în suprafață de 747,70 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/2/3, 6780/1/1/17 și 6780/1/1/1/1/1;

 • - nr. top nou 6780/2/9: teren în suprafață de 591,75 mp., magazie „141” (Depozit ambalaje) cu suprafață construită la sol de 296,55 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/2/3, 6780/1/1/17 și 6780/1/1/1/1/1;

 • - nr. top nou 6780/2/10: teren în suprafață de 9271,65 mp., hală „156” (Hală ambutisări) cu suprafață construită la sol de 7191,7 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40 și 6780/1/1/1/1/1;

 • - nr. top nou...............

~ nr. top nou...............                                      4^”

 • - nr. top nou............... i

 • - nr. top nou^j............

 • - nr. top nouw%80/2/ll: teren -.în suprafață de 1685,90 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40 și'<5780/1/1/1/1/4, 6780/1/1/17, 6780/2/24;

 • - nr. top nou 6780/2/12: teren în suprafață de 404,35 mp., clădire „155” (Statie neutralizare) cu suprafață construită la sol de 242,40 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/1,6780/1/1/1.7, 6780/2/24;

 • - nr. top nou 6780/2/13: teren în suprafață de 1261,55 mp., clădire „92” (Depozit bare) cu suprafață construită la sol de 461,85 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40 și 6780/1/1/1/1/1,6780/1/1/17, 6780/2/24, 6780/2/15;

 • - nr. top nou 6780/2/14: teren în suprafață de 1238,90 mp., macara portal „149” (Platforma macara portal) cu suprafață construită la sol de 1238,90 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40 și 6780/1/1/1/1/1, 6780/2/15;

 • - nr. top nou 6780/2/15: teren în suprafață de 102,90 mp., drum de acces, drept de servitute pe nr top 6780/1/1/1/1/40 și 6780/1/1/1/1/1;

 • - nr. top nou 6780/2/16: teren în suprafață de 861,75 mp., magazie „71” (Depozit oxigen) cu suprafață construită la soi de 94 mp. și magazie „65 (Depozit carbid) cu suprafață construită ia sol de 94 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40, 6780/1/1/1/1/1 și 6780/2/24;

 • - nr. top nou 6780/2/17: teren în suprafață de 305,15 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40, 6780/1/1/1/1/1 și 6780/2/24;

 • - nr. top nou 6780/2/18: teren în suprafață de 3935,40 mp., atelier „49” (Organizare de șantier) cu suprafață construită la sol de 411,00 mp., șopron „28” (Șopron) cu suprafață construită la sol de 128,90 mp., clădire „138” (Depozit uleiuri) cu suprafață construită la sol de 11,60 mp. și stație betoane „126” cu suprafață construită la sol de 27 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40, 6780/1/1/1/1/1 și 6780/2/24;

 • - nr. top nou 6780/2/19: teren în suprafață de 429,20 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40, 6780/1/1/1/1/1 și 6780/2/24;

 • - nr. top nou 6780/2/20: teren construit în suprafață de 1829 mp., hală depozite „121,137,133” (Depozit RM) cu suprafață construită la sol de 1829 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40, 6780/1/1/1/1/1, 6780/2/24, 6780/2/19, 6780/2/21 și 6780/2/22;

 • - nr. top nou 6780/2/21: teren în suprafață de 109,50 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40, 6780/1/1/1/1/1 și 6780/2/24;

 • - nr. top nou 6780/2/22: teren în suprafață de 1407,60 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40, 6780/1/1/1/1/1 și 6780/2/24;

 • - nr. top nou......................

 • - nr. top nou......................

 • - nr. top nou 6780/2/23: teren în suprafața de 1603,40 mp., hală depozite „47,48,58” (Depozit scule, RM, materiale inflamabile) cu suprafață construită la sol de 785,30 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40, 6780/1/1/1/1/1 și 6780/2/24;

 • - nr. top nou 6780/2/24: teren în suprafață de 7575,50 mp. (drum acces și spații verzi), drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40, 6780/1/1/1/1/1 și 6780/1/1/17;

 • - nr. top nou......................

 • - nr. top nou......................

 • - nr. top nou 6780/2/25: teren în suprafață de 25072,70 mp., magazie „123” cu suprafață construită la sol de 126,30 mp., magazie „122” (Punct termic) cu suprafață construită la sol de 37,00 mp., magazie „87” (Anexă tehnică) cu suprafață construită la sol de 224,40 mp., magazie „79” (Atelier laborator) cu suprafață construită la sol de 68,20 mp., magazie „80” (Magazie ob. de inventar) cu suprafață construită la sol de 15,00 mp., magazie „159” cu suprafață construită la sol de 16,40 mp. și magazie „161” cu suprafață construită la sol de 33,60 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40, 6780/1/1/1/1/1 și 6780/1/1/17;

Parcelele: 6780/1/1/1/1/1, 6780/1/1/1/1/40 și 6780/1/1/17 sunt drumuri de acces și aparțin S.C. METROM S. A., servesc ca parte servanta pentru nr. top dominant (inițial) 6780/2.

Brașov 14.07,2008

Anexa 1 bis

La referat aprobare dezmembrare

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE CARTE FUNCIARĂ

Dezmembrarea imobilului

Releveu și dezmembrare loturi cu clădiri multietajate și compartimentate, în 17 parcele, astfel:

 • - nr. top nou 6780/2/5: teren construit în suprafață de 478,25 mp., clădire „96” (Remiză pompieri) cu suprafață construită la sol de 478,25 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/2/4 și 6780/2/6;

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou 6780/2/10: teren în suprafață de 9271,65 mp., hală „156” (Hală ambutisări) cu suprafață construită la sol de 7191,7 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40 și 6780/1/1/1/1/1;

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou 6780/2/20: teren construit în suprafață de 1829 mp., hală depozite „121,137,133” (Depozit RM) cu suprafață construită la sol de 1829 mp., drept de servitute pe nr. top 6780/1/1/1/1/40, 6780/1/1/1/1/1, 6780/2/24, 6780/2/19, 6780/2/21 și 6780/2/22;

 • - nr. top nou...............

 • - nr. top nou...............

Parcelele: 6780/1/1/1/1/1, 6780/1/1/1/1/40 și 6780/1/1/17 sunt drumuri de acces și aparțin S.C. METROM S.A., servesc ca parte servanta pentru nr. top dominant (inițial) 6780/2.

Brașov 14.07.2008