• Hotărârea 279/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.279 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 15.12.2009
 • Hotărârea 278/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea nr.278 – privind aprobarea plăţii sumei de 37.800 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor de parcare de tip universal pentru autoturismele proprietate a consilierilor judeţeni, valabile în anul 2010
 • Hotărârea 277/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.277 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu comuna Homorod şi alocarea sumei de 20.000 lei pentru realizarea lucrărilor de reparaţii şi modernizări la Căminul Cultural din satul Jimbor
 • Hotărârea 276/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea nr.276 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea Naţională de Cruce Roşie a României – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 60.000 lei pentru buna funcţionare şi îndeplinirea misiunii acesteia
 • Hotărârea 275/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.275 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.600 lei d-lui Marin Dan pentru realizarea testelor medicale în vederea stabilirii tratamentului necesar fiicei sale încadrată în gradul de handicap grav
 • Hotărârea 274/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.274 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Copiii de Cristal Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei.
 • Hotărârea 273/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr. 273 - privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei Spitalului Clinic de Copii Braşov pentru lucrări de reparaţii la instalaţia de încălzire centrală a spitalului.
 • Hotărârea 272/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.272 - privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 271/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.271 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 270/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.270 - privind suplimentarea veniturilor proprii ale Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţa Persoanelor Braşov cu suma de 5.500 lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a subvenţiei acordate de la bugetul judeţului Braşov pe trimestrul IV, cu încadrarea în acelaşi nivel de cheltuieli aprobate prin bugetul pe anul 2009.
 • Hotărârea 269/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.269 - privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de către Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2010
 • Hotărârea 268/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.268 - privind transferul sumei de 48.270 lei cu TVA, reprezentând aportul Judeţului Braşov la patrimoniul Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Braşov.
 • Hotărârea 267/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.267 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2009, al judeţului Braşov şi corespunzător al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, cu suma de 3.089 mii lei reprezentând suplimentarea subvenţiei de la bugetul de stat, pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Hotărârea 266/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.266 - privind aprobarea tarifelor de închiriere, începând cu data de 1.01.2010 pentru spaţiile administrate de Centrul Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 265/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.265 - privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă, exprimate în natură.
 • Hotărârea 264/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr. 264 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Centrul Cultural ”Reduta” Braşov în anul 2009-2010, precum şi a tarifului de închiriere pentru spaţiile în care se desfăşoară cursuri pentru copii.
 • Hotărârea 263/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr. 263 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, la Cap.66.02 – „Sănătate” şi, corespunzător, al bugetului Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Sânpetru, cu suma de 65 mii lei, alocată prin OUG nr.34/2009.
 • Hotărârea 262/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.262 - privind delegarea către executivul Consiliului Judeţean Braşov a competenţelor privind rectificarea bugetului judeţului Braşov pe anul 2009
 • Hotărârea 261/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.261 - privind modificarea repartizării pe localităţi a cotei de 20% din impozitul pe venit şi a taxei pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor pe anul 2009.
 • Hotărârea 260/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.260 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 octombrie 2009.
 • Hotărârea 259/2009 - Județul Brașov - 15.12.2009

  Hotărârea.nr.259 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 14 octombrie 2009.
 • Hotărârea 258/2009 - Județul Brașov - 29.10.2009

  Hotărârea.nr.258 - privind acordarea de către Consiliul Judeţean Braşov, prin Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, a unui sprijin, localităţilor din judeţ, în vederea optimizării accesării fondurilor nerambursabile şi în special al fondurilor structurale
 • Hotărârea 257/2009 - Județul Brașov - 29.10.2009

  Hotărârea.nr.257 - privind aprobarea modificării listei de investii, pe anul 2009, la Cap. 67.02 – Cultura, Recreere şi Religie
 • Hotărârea 256/2009 - Județul Brașov - 29.10.2009

  Hotărârea.nr.256 - privind aprobarea suplimentării listei de investiţii pe anul 2009 la Cap.84.02, - Transporturi , poziţia 71.01.01 „DJ 104 j Calbor – Boholţ, km 27+476-31+723” cu 1.452 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă la Cap. 84.02 – Transporturi, poziţia 71.01.01 – DJ 103 A, km 14+000-39+730, sector 1, km 14+000-21+300
 • Hotărârea 255/2009 - Județul Brașov - 29.10.2009

  Hotărârea.nr.255 - privind nominalizarea membrilor comisiei speciale de analiză a sumelor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului local din data de 6 decembrie 2009
 • Hotărârea 254/2009 - Județul Brașov - 29.10.2009

  Hotărârea.nr.254 - privind constituirea unei comisii speciale de analiză a sumelor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului local din data de 6 decembrie 2009
 • Hotărârea 253/2009 - Județul Brașov - 29.10.2009

  Hotărârea.nr.253 - privind aprobarea organizării referendumului local în judeţul Braşov la data de 6 decembrie 2009
 • Hotărârea 252/2009 - Județul Brașov - 29.10.2009

  Hotărârea.nr.252 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29.10.2009
 • Hotărârea 251/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 251- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Fotbal Club Sportiv ”Victoria” şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susţinerii programului „Sportul de performanţă” în cadrul proiectului „Campionatul Naţional al Juniorilor E” - pentru copii născuţi în anul 1998
 • Hotărârea 250/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr.250- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Clubul Sportiv „Copiii Predealului” şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susţinerii pregătirii unor sportivi
 • Hotărârea 249/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea nr. 249- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Sportivă „Carpaţi” Ucea şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susţinerii pregătirii echipei de fotbal pentru participarea în Campionatul 2009-2010, Liga a V-a
 • Hotărârea 248/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea nr. 248- privind aprobarea reorganizării Centrului de Readaptare Funcţională pentru Deficienţi de Vedere Tardivi
 • Hotărârea 247/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 247- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 4.562 lei, doamnei XXXX
 • Hotărârea 246/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea nr. 246- privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 6.000 lei, doamnei Lup Monica
 • Hotărârea 245/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 245- privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbarcea” – Braşov”
 • Hotărârea 244/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 244- privind utilizarea sumei de 34.000 lei, din bugetul judeţului Braşov pe anul 2009, pentru înfiinţarea în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov a unui grup de coordonare pentru implementarea proiectului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”
 • Hotărârea 243/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 243 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. Schubert & Franzke S.R.L pentru realizarea hărţii oficiale a judeţului Braşov
 • Hotărârea 242/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 242 – privind aprobarea alocării sumei de 800.000 lei Comunei MÂNDRA pentru modernizarea trotuarelor pietonale de pe DN 1 din această comună
 • Hotărârea 241/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 241- privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiţii de interes judeţean: „Locuinţe protejate Brădet” şi „Centru rezidenţial de recuperare şi reabilitare neuropsihică Ghimbav”
 • Hotărârea 240/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 240- privind aprobarea alocării sumei de 33.000 lei pentru realizarea unor lucrări de reparaţii la balustrade, podine, contravântuiri şi alte elemente din lemn şi confecţii metalice din zona turnurilor şi a pasarelei de agrement
 • Hotărârea 239/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 239 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov şi finanţarea cu echivalentul în lei a sumei de 15.000 Euro, în vederea achiziţionării de instrumente muzicale
 • Hotărârea 238/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 238 – privind transferul sumei de 176.000 lei Clubului Sportiv „Societatea de Patinaj” Braşov
 • Hotărârea 237/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 237 - privind acordarea unei distincţii de excelenţă în sport pentru contribuţia adusă la promovarea imaginii Judeţului Braşov şi premierea domnilor Rareş Dumitrescu şi Mihai Covaliu
 • Hotărârea 236/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr.236 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov la Programul ”Casa verde” - „Program de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, iniţiat de Ministerul Mediului
 • Hotărârea 235/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr.235 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2010
 • Hotărârea 234/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr.234 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2010
 • Hotărârea 233/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 233 - privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 232/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 232 - privind aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2009-2010 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 231/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 231 - privind aprobarea modificării repartizării pe localităţi a cotei de 20% din TVA pentru echilibrare pe anul 2009
 • Hotărârea 230/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 230 - privind aprobarea modificării repartizării pe localităţi a cotei de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrare pe anul 2009
 • Hotărârea 229/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 229 - aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23.09.2009
 • Hotărârea 228/2009 - Județul Brașov - 14.10.2009

  Hotărârea.nr. 228- aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 14.10.2009
 • Hotărârea 227/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.227 - privind aprobarea acordării unui premiu în sumă netă de 2.500 lei, sportivului RÎMBEŢ IOAN, pentru rezultatele deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale de karate
 • Hotărârea 226/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr. 226 - privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţării rambursabile interne/externe în valoare de 18 milioane de euro pentru obiectivul de investiţii “Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav”
 • Hotărârea 225/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.225 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”
 • Hotărârea 224/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.224 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul de Fotbal Predeal şi finanţarea cu suma de 10.000 lei pentru asigurarea unei bune desfăşurări a activităţilor sportive pe anul 2009
 • Hotărârea 223/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.223 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv Olympia Pro Gym Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea finalelor Campionatelor Naţionale de Culturism Seniori - Senioare
 • Hotărârea 222/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.222 - privind acordarea unor premii în sumă de 10.000 lei, pentru primii cinci sportivi ai judeţului Braşov care au obţinut rezultate sportive deosebite în anul 2009
 • Hotărârea 221/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.221 - privind instituirea unei Distincţii de excelenţă, care va fi acordată anual, unor persoane pentru contribuţia la promovarea imaginii Judeţului Braşov
 • Hotărârea 220/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.220 - privind alocarea echivalentului în lei a sumei de 8.500 euro, din bugetul judeţului Braşov pe anul 2009, în vederea participării la Târgul de iarnă de la Nuernberg
 • Hotărârea 219/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.219 - privind aprobarea alocării sumei de 40.000 lei Comunei VOILA pentru echilibrarea bugetului local al comunei
 • Hotărârea 218/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.218 - pentru aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
 • Hotărârea 217/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.217 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov la proiectul: ”Eficientizarea serviciilor publice de stare civilă din judeţul Braşov prin conexarea lor informatică, securizată şi dezvoltarea unei baze de date informatice la nivelul judeţului ”
 • Hotărârea 216/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.216 - privind asocierea Judeţului Braşov cu comunele Vama Buzăului, Augustin, Drăguş, Mândra şi Ungra în vederea accesării de fonduri prin „Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor” aprobat prin HGR nr.577/1997 cu completările şi modificările ulterioare
 • Hotărârea 215/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.215 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov la „Programul de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin Împădurirea Terenurilor Agricole Degradate”
 • Hotărârea 214/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.214 - privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă pentru cinci cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2009-2010
 • Hotărârea 213/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.213 - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2009 - 2010
 • Hotărârea 212/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.212 - privind aprobarea modificării Listei de investiţii, pe anul 2009, la Cap. 84.07- „Transporturi”
 • Hotărârea 211/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.211 - privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 210/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.210 - privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, încheiate de unităţile sanitare publice de interes judeţean, pentru spaţiile aparţinând domeniului public al judeţului, precum şi a contractelor de concesiune încheiate de judeţul Braşov pentru spaţiile din domeniul public din cadrul Policlinicilor Stomatologice Diaconu Coresi şi Cometei, până la data de 31 decembrie 2009
 • Hotărârea 209/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.209 - privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafaţă de 1.619,64 mp, situat în Poiana Braşov, ocupat în prezent de parcarea auto de la intersecţia Hotel Alpin – Complex Favorit şi drumul de acces în parcare
 • Hotărârea 208/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.208 - privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafaţă de 460 mp, reprezentând un procent de 16,43% din suprafaţa de 2800 mp, înscris în CF nr.1997(1402) Baciu, nr.top. 1364/1/a, afectat de obiectivul de investiţii „Ocolitoarea Municipiului Braşov – Pasaj superior Dârste”
 • Hotărârea 207/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.207 - privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafaţă de 91,60 mp, situat în municipiul Braşov str. Fanionului nr.15, înscris în CF nr.21147 Braşov cu nr.top. 8622/2/3/b, 8623/2/3/b, 8624/2/3/b totul /2, nr cadastral 3942, în vederea amenajării unui drum de acces în zonă
 • Hotărârea 206/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.206 - privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenului în suprafaţă de 38 mp, situat în municipiul Braşov, Piaţa Teatrului f.n., înscris în CF nr.104249 Braşov, cu nr.top.6539, ocupat în prezent de parcarea auto.
 • Hotărârea 205/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.205 - privind aprobarea contractării unei finanţării rambursabile interne/ externe în valoare de 10.000.000 euro respectiv 43.000.000 lei, (la un curs estimat de 4,3 lei) pentru realizarea unor lucrări de investiţii în judeţul Braşov
 • Hotărârea 204/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.204 - privind aprobarea constituirii unei comisii speciale de analiză şi verificare a aspectelor descrise în Interpelarea formulată de un grup de consilieri judeţeni
 • Hotărârea 203/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.203 - privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26.08.2009
 • Hotărârea 202/2009 - Județul Brașov - 23.09.2009

  Hotărârea.nr.202 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23.09.2009
 • Hotărârea 201/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.201 - privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale, a unui drum judeţean, situat în judeţul Braşov, precum şi aprobarea completării traseului şi lungimii unui drum comunal şi a modificării lungimii unui drum comunal, situat în judeţul Braşov
 • Hotărârea 200/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.200 - privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor de utilitate privată – forestier, deschis circulaţiei publice, a unui drum local neclasat şi a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Viştea, precum şi modificarea lungimii unui drum judeţean situat în judeţul Braşov
 • Hotărârea 199/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.199 - privind aprobarea modificării listei de investiţi, pe anul 2009, la Cap. 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială
 • Hotărârea 198/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.198 - privind aprobarea cofinanţării de către judeţul Braşov a execuţiei lucrărilor de reabilitare termică pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 197/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.197 - privind aprobarea alocării de fonduri pentru cheltuieli de reparaţii
 • Hotărârea 196/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.196 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Alimentare cu gaze naturale a Centrului de Recuperare Şcolară Brădet” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 195/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.195 - privind repartizarea pe obiective de investiţii a sumei de 6.575.000 lei alocată în bugetul judeţului prin H.G. nr. 426/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi asocierea judeţului Braşov cu unităţi administrativ – teritoriale, precum şi cofinanţarea cu suma de 500.000 lei pentru realizarea proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă – modernizarea bazelor de salvare, refugii alpine şi trasee turistice”
 • Hotărârea 194/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.194- privind aprobarea proiectului „Programul judeţean de instruire şi certificare la standarde europene a personalului public din cadrul Consiliului Judeţean Braşov” – Cod SMIS 2987 şi includerea valorii totale a proiectului, în sumă de 284.537,33 lei în bugetul Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 193/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.193 - privind darea în administrare, pe o perioadă de 15 ani, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, a terenului situat în incinta Centrului de Reabilitare Şcolară Brădet – Săcele, care se află în domeniul public al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 192/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.192 - privind modificarea listei de investiţii din cadrul bugetului Judeţului Braşov pe anul 2009, Capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională - Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă Braşov prin renunţarea la poziţia „Autoturism” în valoare de 60.000 lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă la poziţia „Amenajarea Centrului Judeţean de conducere şi coordonare a intervenţiei”
 • Hotărârea 191/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.191 - privind aprobarea suplimentării bugetului Judeţului Braşov şi corespunzător, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu suma de 348 mii lei, pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
 • Hotărârea 190/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.190 - privind reducerea unor credite bugetare ale bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2009
 • Hotărârea 189/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.189 - privind modificarea listei de investiţii la Capitolul 66.02 Sănătate - prin introducerea studiului: „Audit Energetic pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov” cu o valoare de 59.640 lei
 • Hotărârea 188/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.188 - privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 187/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.187 - privind aprobarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 186/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.186 - privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor naţionale, a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, precum şi a modificării lungimii unui drum judeţean, situat în judeţul Braşov
 • Hotărârea 185/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.185 - privind aprobarea modificării numărului de curse, în sensul reducerii unei curse, efectuată cu autobuzul BV-05-WIN, pe traseul Braşov – Perşani – Făgăraş, cuprins în programul judeţean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2011
 • Hotărârea 184/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.184 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Club Sportiv Municipal Codlea şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea participării echipei la turneul semifinal naţional de juniori A1-fotbal
 • Hotărârea 183/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.183 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul de Turism şi Ecologie Transmont Făgăraş şi finanţarea cu suma de 3.000 lei, în vederea refacerii traseelor turistice pe versantul nordic al munţilor Făgăraş
 • Hotărârea 182/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.182 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv „Dinamo” Bucureşti - Baza Sportivă Braşov şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, în vederea susţinerii turneului profesionist de tenis „Futures Braşov-România”
 • Hotărârea 181/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.181 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv Societatea de Patinaj Braşov şi finanţarea cu suma de 35.000 lei, în vederea susţinerii activităţii secţiei de baschet feminin „Galactica Olimpia Braşov” secţie ce s-a înfiinţat în cadrul clubului.
 • Hotărârea 180/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.180 - privind preluarea în domeniul public al judeţului Braşov şi darea în administrarea Muzeului de Artă Braşov a bunurilor culturale mobile provenite din succesiunea vacantă rămasă de pe urma defunctei Tarasov Zenovia Maria
 • Hotărârea 179/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.179 - privind darea în administrare a imobilelor monumente istorice – Turnul Alb şi Turnul Negru, aflate în domeniul public al judeţului Braşov, către Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 178/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.178 - privind acceptarea ofertei de donaţie făcută Muzeului de Artă Braşov şi trecerea bunurilor mobile, care fac obiectul acestei donaţii în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Muzeului de Artă Braşov
 • Hotărârea 177/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.177 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Braşov a imobilelor situate în Braşov, str.Prundului nr.9, respectiv, în localitatea Timişul de Sus nr.46, retrocedate în baza Legii nr.10/2001, în vederea scăderii din evidenţele contabile
 • Hotărârea 176/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.176 - privind aprobarea numărului de personal, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Şercaia
 • Hotărârea 175/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.175 - privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 174/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.174 - privind mandatarea executivului să-şi exprime acordul privind „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru Polul de Creştere (PC) Braşov şi Aria de Influenţă”, prezentat de către Agenţia Metropolitană Braşov
 • Hotărârea 173/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.173 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov în anul 2009-2010
 • Hotărârea 172/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.172 - privind aprobarea suplimentării bugetului fondurilor externe nerambursabile, al judeţului Braşov, cu suma de 74,75 mii lei, reprezentând valoarea proiectului „O vacanţă de poveste”, depus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov şi declarat câştigător în cadrul competiţiei de proiecte organizată de Fundaţia Soros
 • Hotărârea 171/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.171 - privind avizarea favorabilă a externalizării Laboratorului clinic de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 170/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.170 - privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 1 .07.2009
 • Hotărârea 169/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.169 - privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29.05.2009
 • Hotărârea 168/2009 - Județul Brașov - 26.08.2009

  Hotărârea.nr.168- aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26.08.2009
 • Hotărârea 167/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr.167- privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. CONSILPREST S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 166/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 166- privind predarea Studiului de fezabilitate privind domeniul schiabil în Poiana Braşov, către Primăria Municipiul Braşov
 • Hotărârea 165/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 165- privind aprobarea suplimentării bugetului Şcolii Speciale Făgăraş, pe anul 2009 cu suma de 18.000 lei, pentru efectuarea unor reparaţii urgente la corpul de clădire în care funcţionează Şcoala Specială, clasele I-X
 • Hotărârea 164/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr.164- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv Şcolar Făgăraş şi finanţarea cu suma de 51.120 lei, pentru efectuarea unui cantonament de pregătire cu grupele de performanţă ale secţiilor de handbal, judo şi karate
 • Hotărârea 163/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr.163- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastrructurii turistice din zona montană înaltă”
 • Hotărârea 162/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 162- privind aprobarea modificării numărului de curse şi a orelor din graficul de circulaţie, pe traseul Braşov-Feldioara-Rotbav, cuprins în programul judeţean de transport public de persoane valabil în perioada 2008-2011
 • Hotărârea 161/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 161- privind aprobarea alocării sumei de 600.000 lei, municipiului Codlea pentru continuarea lucrărilor de reparaţii şi amenajări la clădirea Spitalului Municipal Codlea
 • Hotărârea 160/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr.160- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Parohia ortodoxă Viştea de Sus şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, pentru organizarea Festivalului de Cântări Religioase
 • Hotărârea 159/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr.159- privind aprobarea transmiterii intentiei de cesionare a actiunilor detinute de judetul Brasov la capitalului social al S.C.„Fotbal Club Braşov” S.A.
 • Hotărârea 158/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 158- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale, a unor sectoare de drumuri judeţene, precum şi a modificării lungimii unor sectoare de drumuri judeţene, situate în judeţul Braşov
 • Hotărârea 157/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 157- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Sportivă Voinţa Teliu şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru participarea sportivilor secţiei de lupte greco – romane – băieţi şi lupte libere – fete la Campionatele Naţionale în anul 2009
 • Hotărârea 156/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 156- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul Sportiv Torpedo Zărneşti şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru participarea sportivilor secţiei de box la competiţiile organizate în anul 2009
 • Hotărârea 155/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 155- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici – Filiala Braşov şi finanţarea cu suma de 7.000 lei, pentru organizarea seminarului „Rezistenţa anticomunistă din judeţul Braşov” şi editarea volumului I din lucrarea „Victime şi Călăi”
 • Hotărârea 154/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 154- privind numirea doamnei Barbu Mihaela în funcţia publică de conducere de director general adjunct la Direcţia de Asistenţă Socială, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 153/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 153 – privind numirea doamnei Popescu Azota în funcţia de şef Centru de Zi pentru copii nevăzători „Rază de lumină” Braşov
 • Hotărârea 152/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 152 – privind aprobarea statului de funcţii modificat şi a organigramei pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov
 • Hotărârea 151/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 151- privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Centrul Cultural Reduta Braşov
 • Hotărârea 150/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 150- privind suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 1018,72 mii lei
 • Hotărârea 149/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 149 – privind modificarea denumirii obiectivului de investiţii „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J intravilan şi DJ 104D intravilan municipiul Făgăraş” în „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 104J intravilan municipiul Făgăraş km 0-1+115”
 • Hotărârea 148/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 148 – privind aprobarea întocmirii unui Raport de reevaluare a imobilului – Muzeul Civilizaţiei Medievale al Judeţului Braşov - situat în Municipiul Braşov, Piaţaţa Sfatului nr.15, înscris în CF nr.55349 Braşov, nr.top 5253/1, pentru stabilirea valorii actuale de piaţă a imobilului, în vederea acestuia de către Judeţul Braşov
 • Hotărârea 147/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 147- privind aprobarea întocmirii unui Raport de reevaluare a ternului extravilan în suprafaţă de 83.166, 60 m.p. din oraşul Ghimbav, pentru stabilirea valorii actuale de piaţă, în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes local “Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”
 • Hotărârea 146/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr.146- privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în consiliile consultative ale spitalelor publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 145/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr.145- privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, pentru anul 2009
 • Hotărârea 144/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr.144 - privind aprobarea numirii a doi membrii în Consiliul de Administraţie la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 143/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 143- privind aprobarea Strategiei Judeţului Braşov pentru dezvoltarea reţelei de drumuri judeţene, perioada 2009-2013
 • Hotărârea 142/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 142 - privind desemnarea unui reprezentant al judeţului Braşov în Consiliul de Administraţie al C.S. „Societate de Patinaj” Braşov
 • Hotărârea 141/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 141- privind reanalizarea Hotărârii nr. 44/2009 a Consiliului Judeţean Braşov privind mandatarea executivului Consiliului Judeţean Braşov să solicite ARR-Agenţia Braşov prelungirea licenţelor de traseu, pentru traseele 35(Moieciu de Jos-Râşnov-Braşov) şi 36(Braşov-Cristian-Râşnov), în sensul propunerii de prelungire a licenţelor de traseu către unii agenţi economici
 • Hotărârea 140/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 140- Alocarea sumei de 200.000 lei Comunei Tărlungeni pentru repararea Căminului Cultural al comunei
 • Hotărârea 139/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 139- privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii la Laboratorul Dispensarului TBC Braşov
 • Hotărârea 138/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 138- privind desemnarea doamnei consilier judeţean Minea Luana, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 – studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe
 • Hotărârea 137/2009 - Județul Brașov - 01.07.2009

  Hotărârea.nr. 137- aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 01.07.2009
 • Hotărârea 136/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.136- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi comuna Şercaia în vederea redactării cererilor de finanţare pe fonduri structurale pentru aplicaţii pentru proiectul integrat “Autentic Braşovean”
 • Hotărârea 135/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.135- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi comuna Hoghiz în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial MEDIU axa 2, pentru PT staţie transfer deşeuri
 • Hotărârea 134/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.134- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi comuna Măieruş în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial MEDIU axa 2, pentru PT staţie transfer deşeuri
 • Hotărârea 133/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.133- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi comunele Vama Buzăului şi Prejmer şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial MEDIU axa 4, pentru dezvoltarea rezervaţiei de zimbrii “Valea Zimbrilor” – Vama Buzăului
 • Hotărârea 132/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.132- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi Municipiul Săcele, în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Regional axa 3.4, pentru reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii Generale nr.5 (Gârcini)
 • Hotărârea 131/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.131- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi Comuna Racoş, în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Regional axa 3.4, pentru reabilitarea şi dotarea Şcolii Generale Racoş
 • Hotărârea 130/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.130- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi Oraşul Victoria, în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Regional axa 3.4, pentru reabilitarea şi dotarea Liceului Drăguşanu
 • Hotărârea 129/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.129- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi Municipiul Făgăraş, în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Regional axa 3.4, pentru reabilitarea / extinderea şi dotarea Grupului Şcolar Şenchea şi a Şcolii Generale nr.5 şi prin Programul Operaţional Regional axa 1 pentru realizarea Planului Integrat de Dezvoltare şi a celor două aplicaţii minimale vizând lucrări de infrastructură de mediu şi transport şi realizarea infrastructurii de afaceri
 • Hotărârea 128/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.128- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi Oraşul Rupea, în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Regional axa 3.1, pentru reabilitarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Orăşenesc Rupea
 • Hotărârea 127/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.127- privind încheierea unor contracte de asociere, cu unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Braşov, în vederea redactării cererilor de finanţare prin Programul Operaţional Regional şi aprobarea plăţii studiilor de fezabilitate pentru accesarea finanţării şi dotării ambulatoriilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 126/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.126 privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 8.000 lei, în vederea susţinerii Şcolii de Vară „Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului”
 • Hotărârea 125/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.125 privind aprobarea alocării sumei de 6.000 lei pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braşov în vederea decernării premiilor „A.T.O.P pentru acte de curaj şi devotament în slujba comunităţii – Erou al comunităţii”
 • Hotărârea 124/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.124- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu unele persoane juridice şi finanţarea cu sumele cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2009, în vederea realizării în comun a unor acţiuni cu caracter sportiv
 • Hotărârea 123/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.123- privind autorizarea şi verificarea transporturilor rutiere de mărfuri şi călători executate pe reţeaua de drumuri judeţene a judeţului Braşov, cu vehicule înmatriculate în România ce depăşesc limitele masice şi/sau dimensionale prevăzute de legislaţia în vigoare
 • Hotărârea 122/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.122 privind aprobarea modificării listei de investiţii la bugetul aprobat pe anul 2009, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin introducerea poziţiei „Alimentare cu gaze naturale a CRS Bradet” şi suplimentare alocaţiei bugetare cu suma de 25.000 lei
 • Hotărârea 121/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.121- privind participarea Judeţului Braşov, prin Consiliul Judeţean Braşov, cu capital la SC Apă Canal SA Sibiu
 • Hotărârea 120/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.120- privind aprobarea unui parteneriat între Judeţul Braşov şi Parcul Naţional Piatra Craiului, în vederea realizării unui proiect privind păstrarea arhitecturii locale în intravilanul localităţilor Măgura, Peştera şi Şirnea, pentru armonizarea Planului Urbanistic General (PUG) cu legislaţia de mediu şi planul de management al parcului
 • Hotărârea 119/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.119- privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei, Parohiei Ortodoxe Homorod pentru susţinerea activităţii Centrului social de zi pentru copii defavorizaţi Homorod
 • Hotărârea 118/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.118- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Filantropică Medical Creştină „Christiana” Braşov şi finanţarea cu suma de 98.000 lei, în vederea susţinerii activităţii Căminului de Bătrâni din Săcele pe anul 2009
 • Hotărârea 117/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.117- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia pentru Copii Abandonaţi - Ghimbav şi finanţarea cu suma de 150.000 lei, pentru sprijinirea activităţii de asistenţă socială derulată de către fundaţie în cele doua case de copii „Casa Prichindel” şi „Casa Livezii” din oraşul Ghimbav
 • Hotărârea 116/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.116- privind completarea contribuţiei Judeţului Braşov la proiectul “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată din judeţul Braşov”, cu echivalentul în lei a sumei de 215.400 euro
 • Hotărârea 115/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.115- privind aprobarea participării Judeţului Braşov la proiectul: ” Îmbunătăţirea şi eficientizarea furnizării serviciilor publice de stare civilă din judeţul Braşov”
 • Hotărârea 114/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.114- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Alianţa Franceză şi Centrul Cultural German şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, pentru organizarea Festivalului Internaţional de Teatru „EuroArt 2009”
 • Hotărârea 113/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.113- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare îmbrăcăminte asfaltică pe drum judeţean DJ 104 J intravilan şi drum judeţean DJ 104 D intravilan municipiul Făgăraş”
 • Hotărârea 112/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.112- privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru preşedintele, vicepreşedintele, membrii şi secretarul Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 111/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.111- privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pentru anul 2008 ale S.C. « Compania de Construcţii Generale » S.A. Braşov
 • Hotărârea 110/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.110- privind aprobarea asocierii între Judeţul Braşov şi Comuna Prejmer şi alocarea echivalentului în lei al sumei de 573.777 euro pentru cofinanţarea proiectului de investiţii de mediu, cu importanţă judeţeană: „Managementul integrat al deşeurilor în zona de sud-est a judeţului Braşov, cu Prejmer Centru Zonal de Colectare Selectivă, Compactare şi Valorificare a Deşeurilor” – proiect finanţat prin Programul PHARE 2003+CES
 • Hotărârea 109/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.109- privind aprobarea suplimentării bugetului judeţului Braşov pe anul 2009 cu suma de 1.300.000 lei în vederea demarării procedurilor de modernizare şi amenajare a spaţiului destinat terapiei intensive de specialitate pandemie gripă în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 108/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.108- privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 800.000 lei şi alocarea acesteia Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare termică – instalaţii
 • Hotărârea 107/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.107- privind aprobarea asocierii judeţului Braşov cu unităţi administrativ teritoriale şi instituţii din judeţul Braşov şi a indicatorilor tehnico – economici, precum şi alocarea sumelor necesare în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes judeţean
 • Hotărârea 106/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.106- privind numirea domnului DURNĂ GHEORGHE în funcţia publică de conducere de director general adjunct la Direcţia de Protecţia Copilului, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 105/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.105- privind numirea domnului Cisar Marius Cristian pe perioadă nedeterminată cu o perioadă de probă de 90 de zile în funcţia de director al Centrului Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 104/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.104- privind aprobarea organizării unei expoziţii permanente – atelier meşteşugăresc de sculptură în lemn şi realizarea unor obiecte de artizanat – în turnul de apărare din sec.XV, situat în spatele curţii aferente imobilului de pe strada Castelului nr.134-136
 • Hotărârea 103/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.103- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Memorialul Rezistenţei Anticomuniste „Ţara Făgăraşului” şi finanţarea cu suma de 15.000 lei, în vederea asigurării funcţionării instituţiei
 • Hotărârea 102/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.102- privind aprobarea constituirii unei comisii speciale care va negocia cu d-na / d-nul Mihăescu Ionela – Alexandra şi Vătăşan Alexandru condiţiile cumpărării imobilului - Muzeul Civilizaţiei Medievale a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 101/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.101- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum judeţean DJ 104 E: Şinca – Mănăstirea Şinca, km 3+100 – 3+320 (Lucrări de prelungire drum judeţean DJ 104 E)”
 • Hotărârea 100/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.100- privind aprobarea redistribuirii sumei de 280.000 lei, alocată în bugetul judeţului Braşov aprobat pe anul 2009, la Cap. II – Cheltuieli de capital din programul de drumuri
 • Hotărârea 99/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.99- privind modificarea Listei de investiţii a bugetului Judeţului Braşov, pe anul 2009
 • Hotărârea 98/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.98- privind modificarea numărului de curse şi a orelor din graficul de circulaţie, pe traseul Braşov – Feldioara – Arini, cuprins în programul judeţean de transport public de persoane valabil în perioada 2008 - 2011
 • Hotărârea 97/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.97- privind aprobarea suplimentării bugetului Judeţului Braşov pe anul 2009, cu suma de 34.500 lei, reprezentând contravaloare taxă cursuri postuniversitare tip masterat
 • Hotărârea 96/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.96- privind aprobarea suplimentării bugetului Judeţului Braşov şi corespunzător, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu suma de 28,88 mii lei, din sponsorizări
 • Hotărârea 95/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.95- privind aderarea Judeţului Braşov la organizaţia Camera de Comerţ şi Industrie România – Luxemburg, ca membru cu drepturi depline
 • Hotărârea 94/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.94- privind majorarea capitalului social al S.C. « Consilprest » S.R.L. Braşov cu suma de 60.000 lei, în vederea achiziţionării unui autoturism Dacia Logan Break MCV 7 locuri
 • Hotărârea 93/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.93 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, pentru bugetul Judeţului Braşov, pe anul 2008
 • Hotărârea 92/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.92 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2009, al Judeţului Braşov, cu suma de 6.575 mii lei, alocată Consiliului Judeţean Braşov prin HGR nr.426/2009 şi HGR nr.490/2009
 • Hotărârea 91/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.91- privind suplimentarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 509,36 mii lei
 • Hotărârea 90/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.90- privind aprobarea tarifelor de închiriere, pentru spaţiile deţinute de Centrul Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 89/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.89- privind aprobarea evidenţierii în proprietatea publică a judeţului Braşov, a obiectivelor de investiţii „Alimentarea cu apă a localităţilor Racoş şi Mateiaş, comuna Racoş” şi „Alimentarea cu apă a localităţilor Zizin şi Purcăreni, comuna Tărlungeni”, precum şi a numirii operatorilor de exploatare a acestora
 • Hotărârea 88/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.88- privind aprobarea asocierii judeţului Braşov cu oraşul Ghimbav în vederea realizării obiectivului „Reparaţie drum judeţean DJ 103 C – Ghimbav – Braşov”
 • Hotărârea 87/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.87- privind mandatarea conducerii SC “CONSILPREST” S.R.L. Braşov să gestioneze în numele judeţului Braşov obiectivele: turnuri de apărare situate pe Aleea Tiberiu Brediceanu
 • Hotărârea 86/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.86- privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a conţinutului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport prin gestiune delegată, precum şi aprobarea încheierii contractelor cu operatorii de transport, cărora li s-au atribuit traseele judeţene, în sistem electronic naţional
 • Hotărârea 85/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.85- privind alocarea echivalentului în lei al sumei de 2000 euro, în vederea achiziţionării unui program de calcul al Autorizaţiilor Speciale de Transport
 • Hotărârea 84/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.84- privind aprobarea noilor tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean
 • Hotărârea 83/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.83- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Fotbal Club Viromet 2006 Victoria şi finanţarea cu suma de 10.000 lei, în vederea organizării Concursului Naţional – „Cupa de Karate-Do Skif-Victoria 2009”
 • Hotărârea 82/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.82- privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu unele persoane juridice, în vederea finanţării acţiunilor cu caracter sportiv, cuprinse în bugetul Judeţului Braşov pe anul 2009
 • Hotărârea 81/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.81- privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov în vederea elaborării şi punerii în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului din judeţul Braşov, pentru o perioada de 5 ani
 • Hotărârea 80/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.80 – aprobarea Convenţiei de colaborare între Ministerul Mediului – Unitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi Consiliul Judeţean Braşov, pentru implementarea comună a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
 • Hotărârea 79/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.79- privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Braşov şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU, în vederea promovării Programului Operaţional Regional, REGIO 2007 – 2013, în judeţul Braşov
 • Hotărârea 78/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.78- privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pentru anul 2008 precum şi repartizarea profitului net pentru S.C. CONSILPREST S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 77/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.77- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 76/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.76- privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2008, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2008 ale SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 75/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.75- privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2008, a contului de profit şi pierdere pe anul 2008, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2008 pentru SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 74/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.74- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 73/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.73- privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor privind activitatea desfăşurată în anul 2008, descărcarea de gestiune, precum şi raportul cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe anul 2008 ale SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 72/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.72- privind aprobarea bilanţului contabil la data de 31.12.2008, a contului de profit şi pierdere pe anul 2008, precum şi a distribuirii profitului net aferent anului 2008 pentru SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 71/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.71- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale, a unor drumuri locale neclasate situate pe teritoriul administrativ al comunei Hârseni, judeţul Braşov
 • Hotărârea 70/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.70- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale, a unor sectoare de drumuri judeţene şi a unor drumuri locale neclasate, precum şi aprobarea completării traseului şi lungimii unui drum comunal şi a modificării lungimii unor sectoare de drumuri judeţene şi comunale, situate în judeţul Braşov
 • Hotărârea 69/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.69- privind aprobarea structurii de personal a organigramei şi a statului de funcţii pentru anul şcolar 2008 - 2009, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Brădet Săcele
 • Hotărârea 68/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.68- privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 67/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.67 – privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 66/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.66- privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 65/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.65- privind aprobarea statului de funcţi, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov - învăţământ special, pe anul şcolar 2008-2009
 • Hotărârea 64/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.64 – privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 63/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.63 – privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 62/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.62- privind aprobarea constituirii comisiei judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral
 • Hotărârea 61/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.61- privind aprobarea participării Judeţului Braşov la proiectul „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, prin implementarea şi certificarea sistemului de management integrat: calitate – mediu”
 • Hotărârea 60/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.60- privind alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 59/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.59- privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Minea Luana
 • Hotărârea 58/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.58- privind aprobarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, al domnului NEAGOE OTILIAN prin demisie şi declararea locului de consilier judeţean vacant
 • Hotărârea 57/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.57- privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.03.2009
 • Hotărârea 56/2009 - Județul Brașov - 29.05.2009

  Hotărârea.nr.56- aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29.05.2009
 • Hotărârea 55/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.55- privind stabilirea unor tarife pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov, pentru anul 2009
 • Hotărârea 54/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.54- privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii adulţi din cadrul Complexului de Servicii Timiş, în sumă de 2.316 lei
 • Hotărârea 53/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.53- privind aprobarea costului pentru un copil şi pentru o persoană majoră care beneficiază de protecţie, pe anul 2009, în sumă de 2.052 lei / lună
 • Hotărârea 52/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.52- privind plata operaţiunilor imobiliare de schimb de proprietate pentru parcelele de teren afectate de amplasamentul „Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav”
 • Hotărârea 51/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.51- privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov a suprafeţei de teren de 71,32 ha, pentru realizarea unor schimburi de terenuri cu persoane fizice şi juridice, în vederea punerii la dispoziţie a amplasamentului viitorului aeroport
 • Hotărârea 50/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.50- privind aprobarea, de principiu, a asocierii Judeţului Braşov cu S.C. Rulmentul S.A. Braşov, în vederea înfiinţării unui parc industrial
 • Hotărârea 49/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.49- privind aprobarea, de principiu, a asocierii Judeţului Braşov cu S.C. INAR S.A. Braşov - Institutul de Autovehicule Rutiere, în vederea înfiinţării unui parc tehnologic
 • Hotărârea 48/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.48 - privind aprobarea alocării sumei de 2.040 lei, comunei Homorod, pentru achitarea transportului alimentelor – zahăr şi făină - distribuite în cadrul Programului European de Ajutor pentru Defavorizaţi – PEAD 2008
 • Hotărârea 47/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.47 - privind aprobarea alocării sumei de 5.136 lei, comunei Racoş, pentru achitarea transportului alimentelor – zahăr şi făină – distribuite în cadrul Programului European de Ajutor pentru Defavorizaţi “PEAD 2008”
 • Hotărârea 46/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.46- privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu, pentru anul 2009, de către unităţile de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 45/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.45- privind aprobarea modelului pocesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor săvârşite de operatorii de transport de persoane
 • Hotărârea 44/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.44 - privind mandatarea executivului Consiliului Judeţean Braşov să solicite Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Braşov, prelungirea licenţelor de traseu, pentru traseele 35 (Moieciu de Jos – Râşnov - Braşov) şi 36 (Braşov – Cristian - Râşnov)
 • Hotărârea 43/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.43 - privind aprobarea Statutului actualizat al S.C. CONSILPREST S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 42/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.42 - pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 490/20.12.2007 privind aprobarea înfiinţării, pe lângă Direcţia Generală de Asistenta Socială şi Protecţia Copilului Braşov a Comitetului Judeţean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap Braşov
 • Hotărârea 41/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.41 - privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 40/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.40 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 184/16.12.2008 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 39/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.39 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu unele persoane juridice, în vederea finanţării acţiunilor culturale şi sportive de interes public judeţean, cuprinse în bugetul Judeţului Braşov pe anul 2009
 • Hotărârea 38/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.38 – privind acordarea unui ajutor financiar familiei domnului sublocotenent post-mortem CLAUDIU CHIRA
 • Hotărârea 37/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.37 - privind aprobarea repartizării pe localităţi a 20% din sumele din impozitul pe venit pe anul 2009
 • Hotărârea 36/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.36 - privind aprobarea repartizării pe localităţi a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate judeţului Braşov pe anul 2009
 • Hotărârea 35/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.35 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Braşov şi a bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2009
 • Hotărârea 34/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.34 - privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2009
 • Hotărârea 33/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.33 - privind aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile pentru judeţul Braşov pe anul 2009
 • Hotărârea 32/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.32 - privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe şi interne contractate de judeţul Braşov
 • Hotărârea 31/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.31 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2009
 • Hotărârea 30/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.30 - privind desemnarea domnului consilier judeţean Hârşovescu Silviu Ştefan, ca membru în Comisia de specialitate nr. 2 – de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 • Hotărârea 29/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.29 - privind desemnarea doamnei consilier judeţean Secară Eugenia Maria, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 – studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe
 • Hotărârea 28/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.28 – privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13.02.2009
 • Hotărârea 27/2009 - Județul Brașov - 30.03.2009

  Hotărârea.nr.27 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.03.2009
 • Hotărârea 26/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  Hotararea nr. 26-privind participarea Consiliului Judetean Brasov la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia de Apa Sibiu" cu o contributie in numerar in valoare de 300 lei
 • Hotărârea 25/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  Hotararea nr. 25-privind aprobarea cotizatiei lunare a judetului Brasov la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia de Apa Sibiu"
 • Hotărârea 24/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov, România”
 • Hotărârea 23/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind asocierea Judeţului Braşov în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia de apă Sibiu”
 • Hotărârea 22/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, precum şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii „Castanul” Victoria
 • Hotărârea 21/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 20/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea trecerii imobilului situat în municipiul Braşov, str. Gh. Baiulescu, nr.18, compus din construcţie - ( fosta Grădiniţă Specială „Dumbrava Minunată”) şi curte în suprafaţă de 201,6 m.p., înscris în C.F. nr. 6469 - Braşov, sub nr. top.4799, din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 19/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea trecerii imobilului situat în localitatea Timişul de Sus, Şoseaua Naţională Bucureşti - Braşov, nr. 53, compus din construcţie - ( „Vila nr. 5”), anexă şi teren în suprafaţă de 3175 m.p., înscris în C.F. nr. 22113-Braşov, sub nr. top. 13355/1/3/2, 13355/1/2/2, 13355/1/3/1/1, 13355/1/2/1/1), din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 18/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare DJ 104 A: Perşani - Şinca Veche - Şercăiţa – Bucium – Mărgineni –Sebeş- Recea - Gura Văii – Lisa - Sâmbăta de Sus – Drăguş - Viştea de Sus - Victoria, km 0+000-45+850”
 • Hotărârea 17/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea componenţei comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile şi declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafaţă de 598,572 mp, situat în municipiul Braşov, str. Dragoş Vodă, f.n., înscris în CF 24159 Braşov, nr.top. (10217/2/2-10217/3/2)/87, proprietatea numitului Iosif A. Andrae
 • Hotărârea 16/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea componenţei comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile şi declararea de utilitate publică de interes local a terenului în suprafaţă de 11.900 mp, situat în intravilanul municipiului Codlea, înscris în CF 4821-Codlea, nr.top 5218, 5219, 5220, 5221, pentru realizarea obiectivului social „Baza Sportivă – Zona Maial” municipiul Codlea
 • Hotărârea 15/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie, nr.6, în suprafaţă de 77,48 mp
 • Hotărârea 14/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea constituirii comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică, a terenului situat în Municipiul Braşov, în zona străzilor Griviţei, Aurel Vlaicu, Albă şi Vulcan, în suprafaţă de 2012,40 mp
 • Hotărârea 13/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul 2009
 • Hotărârea 12/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  aprobarea modificării denumirii instituţiei din „Centrul de Recuperare şi Integrare Psihopedagică a Deficienţilor Senzoriali Braşov” în „Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov” şi aprobarea statului de funcţii şi organigramei pentru anul şcolar 2008 - 2009
 • Hotărârea 11/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind modificarea articolelor nr.1 şi 5 ale Hotărârii nr.435/23.12.2005 a Consiliului Judeţean Braşov pentru înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
 • Hotărârea 10/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea de principiu a demarării procedurilor de dezmembrare şi înscriere în evidenţele de Carte Funciară a construcţiilor şi terenurilor aferente acestora şi a suprafeţei de teren de 63.702 mp, situate în municipiul Braşov, Str. Carpaţilor nr. 60, care fac parte din capitalul social al S.C. Metrom Industrial Parc S.A Braşov
 • Hotărârea 9/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea modificării anexei 1 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 8/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind desemnarea domnului consilier judeţean Geman Marian, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 – studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe
 • Hotărârea 7/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea modificării anexei 5 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 6/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului HÂRŞOVESCU SILVIU ŞTEFAN
 • Hotărârea 5/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei SECARĂ EUGENIA MARIA
 • Hotărârea 4/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gonţea Ion, prin demisie
 • Hotărârea 3/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Staicu Dumitru Florian, prin demisie
 • Hotărârea 2/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16.12.2008
 • Hotărârea 1/2009 - Județul Brașov - 13.02.2009

  privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 13.02.2009