Hotărârea nr. 99/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Universitatea „Transilvania” Braşov – Facultatea de Matematică şi Informatică şi finanţarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea, în perioada 08 – 11.07.2008 a Seminarului de Spaţii Finsler, Lagrange şi Hamilton în cadrul Conferinţei Internaţionale „Riemannian Geometry and Aplications”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov. jud.Brașov

TeL: 068-410777

Fax: 068475576

E-mal.qbv@deuroconsult.ro.Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 99

din data de 21.05.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Universitatea „Transilvania” Brașov - Facultatea de Matematică și Informatică și finanțarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea, în perioada 08 - 11.07.2008 a Seminarului de Spații Finsler, Lagrange și Hamilton în cadrul Conferinței Internaționale „Riemannian Geometry and Aplications”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 21.05.2008;

Analizând referatul nr. 4806/16.05.2008 întocmită de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Universitatea „Transilvania” Brașov - Facultatea de Matematică și Informatică și finanțarea cu suma de 5.000 lei pentru organizarea, în perioada 08 - 11.07.2008 a Seminarului de Spații Finsler, Lagrange și Hamilton în cadrul Conferinței Internaționale „Riemannian Geometry and Aplications”;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”e” și alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Universitatea „Transilvania” Brașov - Facultatea de Matematică și Informatică și finanțarea cu suma de 5.000 lei, sumă care va fi prevăzută în bugetul județului, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, pentru organizarea, în perioada 08 - 11.07.2008 a Seminarului de Spații Finsler, Lagrange și Hamilton în cadrul Conferinței Internaționale „Riemannian Geometry and Aplications”.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Coordonare, Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău