Hotărârea nr. 97/2008

privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor naţionale a unor sectoare de drumuri judeţene, situate în judeţul Braşov, precum şi a modificării lungimii unor drumuri judeţene existente, situate în judeţul Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.ro


Consiliul JudețeanCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 97

din data 31.05.2008

- privind aprobarea promovării propunerii de incadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale a unor sectoare de drumuri județene, situate în județul Brașov, precum și a modificării lungimii unor drumuri județene existente, situate in județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 4484/9.05.2008 întocmit de Direcția Administrare Drumuri și Poduri privind necesitatea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes național a drumului de interes județean: DJ 104: Șercaia(DN 1)-Părău -Veneția de Jos- Comăna de Jos-Cuciulata - Fântâna-Hoghiz(DN 13). cu o lungime totală de 23.830 km; drumul respectiv face legătura între cele două drumuri naționale de importanță relevantă pentru județul Brașov, respectiv DN 1 și DN 13; prognoza traficului , perioada 2005-2025, rezultată în urma Recensământului General de circulație/2005. conform datelor prelucrate de către C.N.A.D.N.R.- Centrul de studii tehnice rutiere și informatică, indică faptul că drumul de interes județean propus a se încadra în categoria funcțională a drumurilor de interes național, a înregistrat un MZA, vehicule fizice/24 ore și un MZA. vehicule etalon/ 24 ore comparativ cu cel al drumurilor naționale:

Ținând cont de propunerea domnului Aristotel Căncescu, președintele Consiliului Județean Brașov privind promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale a sectorului de drum județean Brașov-Căpiniș -Tărlungeni;

Având în vedere dispozițiile art. 13 din O.G. nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin. (5) lit.’'a”. pct.12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale a unor sectoare de drumuri județene, situate în județul Brașov, conform anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă modificarea lungimii unui drum județean existent, situat în județul Brașov, conform anexei nr. 2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


La Hotărârea nr 37 /______.2008

încadrarea

în categoria funcțională a drumurilor naționale a unor sectoare de drumuri județene, situate în județul Brașov.Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului

Poziția kilometrică (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1

DN 1 J

Șercaia( DN 1) - Părâu -Veneția de Jos - Comăna de Jos - Cuciulata -Fântâna - Hoghiz (DN 13)

0+000 - 23+830

23,830

DJ 104 0+000-23+830

2.

DN 1 B

Brașov - Cărpiniș -Tărlungeni.

0+000 - 12+000

12,000

DJ103 A


Modificarea

Lungimii unui sector de drum județean existent, situate în județul Brașov.

Nr.c rt.

Indicativ nou

Traseul drumului

Poziția kilometrică (origine -destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DJ 103 A

Tărlungeni - Zizin -Dălghiu - Vama Buzăului - Acriș - lim.jud.Covasna

0+000 - 36+050

36,050

DJ103 A

12+000-48+050

Director

ing.Cris


tiv, iorel


Comp.coord.prog.adm.

ing.Arhip Corina