Hotărârea nr. 94/2008

privind aprobarea tarifelor pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 52200, Brașov, jud.Brașov m IvjNet BCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 94

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea tarifelor pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai

2008;

Analizând referatul nr. 1978/18.03.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea tarifelor pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, ca urmare a modificărilor intervenite la elementele de cheltuială, care intră în structura prețului de cost; în referat se face precizarea că s-a constatat că tarifele propuse cresc în medie cu 19,77%, față de tarifele practicate, în condițiile în care indicele de creștere aferent perioadei 01.01.2007-31.12.2007 este de 106,57%;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3), lit. „c”, precum și art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată;

In temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tarifele pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

•CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR BRAȘOV , STR. LÂNII NR. 47. TEL/FAX. 442567

FAGARAS.SOS. HUREZULUI NR.1. TEL/FAX .219839 PREJMER, STR. CENUȘII NR. 89. TEL 362530

PROPUNERI TARIFE

PENTRU SERVICIILE EXECUTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR BRAȘOV VALABILE 2008

NR. CRT.

LUCRARE

TARIF IN LEI

Stropit culturi

30.00 lei/ha

2.1

Stropit manual

2.1.1

stropit in plantație intensiva in repaus vegetativ

1.50 lei/pom

2.1.2

stropit in plantație intensiva in vegetație

1.80 lei/pom

2.1.3

stropit in plantație clasica in repaus vegetativ

1.80 lei/pom

2.1.4

stropit in plantație clasica in vegetație

2.00 lei/pom

Si

3.1

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie joasa

13.00 lei /ora

3.2

Taleri pentru rodire sau ornament la arbori de talie medie

19.00 lei/ora

3.3

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mare

25.00 lei/ora

4.1

Arat la 25 cm pe sol mediu

210.00 lei/ha

4.^

Discuit aratura + grapat

75.00 lei/ha

4.3

Discuit II, III

70.00 lei/ha

4.4

împrăștiat ingrasaminte chimice intre 200 - 300 kg /ha

22.00 lei/ha

5.1

Transport apa cu RCU - 4

47.00 lei / km

5.2

Transport cu remorca

58.00 lei / ora

5.3

Transport personal, aparatura si materiale cu Dacia

0.90 lei/km

6.1

Dezinsectie, dezinfectie depozite de cereale, produse agroalimentare si alte spatii de depozitare

0.06 lei/mp

6.2

Deratizare

0.04 lei/mp

|iy

7.1

Adaos comercial pentru vanzarea de substanțe

0^30%

NOTA

-La tarifele de mai sus nu se aplica T.V.A.

-Tarifele nu includ contravaloarea substanțelor de combatere si a apei pt. prepararea soluțiilor. -Tarifele se vor actualiza trimestrial cu ocazia modificării preturilor la carburanți cu mai mult de 10%.


ÎNTOCMIT

Ing. Amocz Stela

CALCULE ECONOMICE:

CU PRETURILE SI TARIFELE EXISTENTE LA 01.01.2008

TARIFE PENTRU LUCRĂRI DE COMBATERE A BOLILOR, BURUIENILOR ȘI DĂUNĂTORILOR ÎN CULTURILE DE CEREALE ȘI PLANTE TEHNICE, A INSECTELOR ÎN DEPOZITE SAU ALTE SPATII SI LUCRĂRI DE BAZA ALE SOLULUI (fără valoarea substanței folosite).

 • 1. TARIFE PENTRU LUCRĂRI DE COMBATERE A BURUIENILOR SI DĂUNĂTORILOR IN CULTURILE DE CEREALE SI PLANTE TEHNICE

LI. STROPIT CULTURI

Norma de lucru: 16 ha / 8 ore.

Norma de consum motorină: 2,4 1 / ha.

Coeficient de corecție consum: 1,3.

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifianții

Prețul complex:

- motorina

3.80 lei/lx 100 % = 3.80 lei/1;

- ulei motor

15.00 lei/I x 4 %= 0.60 lei/1;

- ulei transmisie

20.00 lei/lx 0.5% = 0.10 lei/1;

- unsoare

12.00 lei/kgx 0,2%= 0.02 lei/1;

TOTAL                     4.52 lei /1.

Valoare carburanți și lubrifianți:

 • 2,4 1 / ha x 1,3 x 4.52 lei /1 = 14.10 lei / ha.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră;

- 1 tehnician 50% cu 7.66 lei / oră. [(6.65*100%+7.66*50%)]lei/ora : 2 ha/ ora = 5.24 lei/ha.

 • c) Cheltuieli cu reparațiile : 9.00 lei / ha.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=28.34 lei/ha

Cheltuieli indirecte ~ 5% = 1.66 lei / ha.

TOTAL TARIF LUCRARE 30.00 lei / ha.

 • 2. TARIFE PENTRU LUCRĂRI DE COMBATERE A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR LA LIVEZI ȘI COPACI ORNAMENTALI

2.1. STROPIT MANUAL

2.1.1 PLANTAȚIE INTENSIVĂ ÎN REPAUS VEGETATIV

Norma de lucru: 120 pomi / 8 ore.

Norma de consum combustibil: 1,5 1 amestec / oră .

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifianții

Prețul complex :

 • -  benzină premium :       3.65 lei /1 x 95% = 3.47 lei;

 • -  ulei motor pt. amestec : 20.00 lei /1 x 5% = 1.00 lei.

TOTAL                      4.47 lei /1.

Valoare carburanți și lubrifianți:

 • 1,5 1 / oră x 4.47 lei /1: 15 pomi / oră = 0.45 lei / pom.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: -1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră;

-1 tehnician 50% cu 7.66 lei / oră.

[(6.65* 100%) + (7.66* 50%)]lei/ora : 15 pomi / oră = 0.70 lei / pom.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=1.15 lei/pom

Cheltuieli indirecte ~ 30 % = 0.35 lei / pom.

TOTAL TARIF LUCRARE: 1.50 lei / pom.

2.1.2. PLANTA ȚIE INTENSIVĂ ÎN VEGETA ȚIE

Norma de lucru: 90 pomi / 8 ore;

Norma de consum combustibil: 1,5 1 amestec / oră.

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifianții

 • 1,5 1 / oră x 4.47 lei /1: 11.25 pomi / oră = 0.60 lei / pom.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră;

- 1 tehnician 50% cu 7.66 lei / oră. [(6.65*100%) 4- (7.66* 50%)]lei/ora : 11.25 pomi / oră = 0.93 lei / pom. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=1.53 lei/pom

Cheltuieli indirecte ~ 20% = 0.27 lei / pom.

TOTAL TARIF LUCRARE: 1.80 lei / pom.

2.1.3 PLANTAȚIE CLASICĂ ÎN REPAUS VEGETATIV

Norma de lucru: 90 pomi / 8 ore.

Norma de consum combustibil: 1,5 1 amestec / oră.

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifianții

 • 1,5 1 / oră x 4.47 lei / 1: 11.25 pomi / oră = 0.60 lei / pom.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră;

-1 tehnician 50% cu 7.66 lei / oră. [(6.65*100%) 4- (7.66* 50%)]lei/ora : 11.25 pomi / oră = 0.93 lei / pom. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=1.53 lei/pom

Cheltuieli indirecte ~ 20% = 0.27 lei/pom

TOTAL TARIF LUCRARE: 1.80 Iei / pom.

2.1.4 PLANTAȚIE CLASICĂ ÎN VEGETAȚIE

Norma de lucru: 80 pomi / 8 ore.

Norma de consum combustibil: 1,5 1 amestec / oră.

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifianții

 • 1,5 1 / oră x 4.47 lei /1: 10 pomi / oră = 0.67 lei / pom.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră;

-1 tehnician 50% cu 7.66 lei / oră.

[(6.65*100%) 4-(7.66* 50%)]lei/ora : 10 pomi/oră = 1.05 lei/pom.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=1.72/pom

Cheltuieli indirecte ~ 20% = 0.28 lei / pom.

TOTAL TARIF LUCRARE: 2.00 Iei / pom.

 • 3. TARIFE LA TĂIERI ARBORI PENTRU FRUCTIFICARE SAU

ORNAMENT

 • 3.1. TĂIERI ARBORI DE TALIE MICA

 • a)Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 muncitor 100% cu 6.65 lei/ora

-1 tehnician 50% cu 7.66 lei/ora

[(6.65*100%) + (7.66* 50%)]lei/ora = 10.48 lei /ora.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=10.48 lei/ora

Cheltuieli indirecte - 25%= 2.52 lei/ora.

TOTAL TARIF LUCRARE: 13.00 lei / ora.

 • 3.2. TĂIERI ARBORI DE TALIE MIJLOCIE

 • a)Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 2 muncitori 100% cu 6.65 lei/ora.

-1 tehnician 50% cu 7.66 lei/ora

[(6.65*200%) + (7.66* 50%)]lei/ora = 17.13 lei /ora.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=17.13 lei/ora

Cheltuieli indirecte - 10%= 1.87 lei/ora.

TOTAL TARIF LUCRARE: 19.00 lei / ora.

 • 3.3. TĂIERI ARBORI DE TALIE MARE

 • a)Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 3 muncitori 100% cu 6.65 lei/ora

- 1 tehnician 50% cu 7.66 lei/ora

[(6.65*300%) + (7.66* 50%)]lei/ora = 23.78 lei /ora.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=23.78 lei/ora

Cheltuieli indirecte ~ 5%= 1.22 lei/ora.

TOTAL TARIF LUCRARE: 25.00 lei / ora.

 • 4. LUCRĂRI DE BAZA ALE SOLULUI

4.1. ARAT LA 25 CM PE SOL MEDIU

Norme de lucru 3,36 ha / 8 ore.

Norme de consum motorina 20,3 1 / ha.

Coeficient de corecție 1,3.

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifianții

Preț complex : 4.52 lei/1.

Valoare carburanți si lubrifianți

20,31/ha x 1,3 x 4.52 lei/1 = 119.28 lei / ha.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră; - 1 tehnician 25% cu 7.66 lei / oră.

[(6.65*100%) + (7.66*25%)]lei/ oră : 0,42 ha / oră = 20.39 lei / ha.

 • c) Cheltuieli cu reparațiile : 50.00 lei / ha.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE^ 189.67 lei/ha

Cheltuieli indirecte ~ 10 % = 20.33 lei / ha.

TOTAL TARIF LUCRARE: 210.00 lei / ha.

 • 4.2 DISCUIT ARATURA + GRAPAT

Norme de lucru 8,4 ha / 8 ore.

Norme de consum motorina 6,2 1 / ha. Coeficient de corecție 1,3.

a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifianții

Preț complex : 4.52 lei /1.

Valoare carburanți și lubrifianți

 • 6,2 1/ ha x 1,3 x 4.52 lei/1 = 36.43 lei/ ha.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră;

 • - 1 tehnician 30% cu 7.66 lei / oră. [(6.65*100%) + (7.66* 30%)]lei/ora : 1,05 ha/oră = 8.52 lei / ha.

 • c) Cheltuieli cu reparațiile : 25.00 lei / ha.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=69.95 lei/ha

Cheltuieli indirecte ~ 10% = 5.05 lei / ha.

TOTAL TARIF LUCRARE: 75.00 lei / ha.

 • 4.3 DISCUIT II, III

Norme de lucru 9,40 ha/ 8 ore.

Norme de consum motorina 5,56 1 / ha.

Coeficient de corecție 1,3.

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifianții

Preț complex carburant: 4,52 lei/1.

Valoare carburanți și lubrifianți

5,56 1/ ha x 1,3 x 4.52 lei/1 = 32.67 lei / ha.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră;

 • - 1 tehnician 30% cu 7.66 lei / oră. [(6.65*100%) + (7.66* 30%)]lei/ora : 1,18 ha/oră = 7.58 lei/ha.

 • c) Cheltuieli cu reparațiile : 25.00 lei / ha.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=65.25 lei/ha

Cheltuieli indirecte ~ 8% = 4.75 lei / ha.

TOTAL TARIF LUCRARE: 70.00 lei / ha.

 • 4.4 ÎMPRĂȘTIAT ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE GRANULATE

200-300 kg/ha

Norma de lucru 29,4 ha/ 8 ore.

Norme de consum 1.07 1/ ha.

Coeficient de corecție 1,3.

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifîanții

Preț complex combustibil: 4.52 lei/1. Valoare carburanți și lubrifianți

1,07 1/ha x 1,3 x 4.52 lei/1 = 6.29 lei/ ha.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 2 muncitori 100% cu 6.65 lei / oră;

-1 tehnician 25% cu 7.66 lei / oră. [(6.65*200%) + (7.66*25%)]lei/ora: 3,68 ha/oră = 4.13 lei/ha.

 • c) Cheltuieli cu reparațiile : 10.00 lei/ha.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=20.42 lei/ha

Cheltuieli indirecte ~ 8% = 1.58 lei / ha.

TOTAL TARIF LUCRARE 22.00 lei/ ha.

 • 5. TARIFE PENTRU SERVICII DE TRANSPORT

5.1 TRANSPORT APA CU RCU-4

Norma de lucru: 501 până la 1 Km / 8 ore.

Norma de consum combustibil: 1,3 1 /1.

Coeficient de corecție consum: 1,3.

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifîanții

4 t x 1,3 1 /1 x 1,3 x 4.52 lei /1 = 30.56 lei / Km.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră.

50 t / 8 ore: 41 / cursă = 12,5 curse / 8 ore.

 • 12,5 curse: 8 ore 1,6 curse de 1 Km / oră..

6.65 lei / ora x 100% : 1,6 = 4.16 lei / Km.

 • c) Cheltuieli cu reparațiile : 10.00 lei / Km.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE=44.72 lei/Km

Cheltuieli indirecte ~ 5% = 2.28 lei / Km.

TOTAL TARIF LUCRARE: 47.00 lei / Km.

5.2 TRANSPOR T CU REMORCA

Norma de lucru: 8 ore.

Norma de consum combustibil: 7 1 / oră.

Coeficient de corecție consum: 1,3.

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifianții

7 1 / oră x 1.3 x 4.52 lei /1 = 41.13 lei / ora.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră.

 • c) Cheltuieli cu reparațiile : 8.00 lei / ora.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE-55.78 lei/ora

Cheltuieli indirecte ~ 5% = 2.22 lei / oră.

TOTAL TARIF LUCRARE: 58.00 lei / oră.

5.3 TRANSPORT PERSOANE, APARA TURĂ ȘI MA TERI ALE

Norma de lucru: 40 Km / oră.

Norma de consum combustibil: 101/ 100 Km (DACIA).

Coeficient de corecție consum: 1,1.

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifianții

101/ 100 Km x 1,1 x4.47 lei /1 :100-0.49 lei / Km.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 tehnician 100% cu 7.66 lei / oră.

7.66 lei / ora* 100% : 40 Km / oră =0.19 lei / Km.

 • c) Cheltuieli cu reparațiile : 0.17 lei/Km.

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE-0.85 lei/Km

Cheltuieli indirecte ~ 5% = 0.05 lei / Km.

TOTAL TARIF LUCRARE: 0.90 lei / Km.

 • 6, TARIF PENTRU DEZINSECȚIE ȘI DERA TIZARE

6ATARIF PENTRU DEZINSECȚIE DEPOZITE DE CEREALE,

PRODUSE AGRO-ALIMENTARE ȘI ALTE SPA ȚII

Norma de lucru: 2.500 mp / 8 ore.

Norma de consum combustibil: 1,5 1 / oră.

Coeficient de corecție: 1,3.

 • a) Cheltuieli cu carburanții și lubrifianții

 • 1,5 1 / oră x 1,3 x 4.47 lei / 1: 312,5 mp = 0.03 lei / mp.

 • b) Cheltuieli cu salariile

Personal ocupat: - 1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră;

- 1 tehnician 50% cu 7.66 lei / oră.

[(6.65*100%) + (7.66* 50%)] : 312,5 mp / oră = 0.03 lei/mp.

TOTAL TARIF LUCRARE: 0.06 lei / mp.

^DERATIZARE

Norma de lucru: 2.500 mp / 8 ore.

 • a)  Cheltuieli cu salariile

 • b) Personal ocupat:     -1 muncitor 100% cu 6.65 lei / oră;

- 1 tehnician 75% cu 7.66 lei / oră.

[(6.65*100%) + (7.66*75%)] : 312,5 mp/oră = 0.04 lei/mp.

- TOTAL TARIF LUCRARE: 0.04 lei / mp.

 • 7. COMERCIALIZARE PRODUSE ȘI ACCESORII DE UZ FITO-SANITAR, SEMINȚE ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE: 4/0 - 30) % STABILIREA CHELTUIELILOR CU SALARIZAREA ORARĂ A

MUNCITORILOR ȘI TEHNICIENILOR PENTRU CALCULUL TARIFELOR PROPUSE LA LUCRĂRILE EXECUTATE DE SERVICIUL

PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR BRAȘOV

1. MUNCITOR

- Salariul de încadrare mediu 2008:

710 lei

- Spor vechime (25%):

178 lei

TOTAL

888 lei

-CAS(19.5%):

173 lei

- ȘOMAJ (1%):

9 lei

- CASS (5.5%):

49 lei

- ACCIDENTE + BOLI PROF.(0,4%)

4 lei

- CONCEDII SI INDEMNIZAȚII ( 0.85%)

8 lei

TOTAL GENERAL:

1131 lei : 170 ore = 6.65 lei / oră.

2. TEHNICIAN

 • - Salariul de încadrare mediu 2008:

 • - Spor vechime (25 %):

TOTAL

-CAS (19.5%):

 • - ȘOMAJ (1%):

 • - CASS (5.5%):

 • - ACCIDENTE + BOLI PROF. (0,4 %)

 • - CONCEDII SI INDEMNIZAȚII ( 0.85%)

TOTAL GENERAL:

1303 lei: 170 ore = 7.66 lei / oră.

1131 lei

819 lei

205 lei

1024 lei

200 lei

10 lei

56 lei

4 lei

9 lei

1303 lei


întocmit,

Ing. Amocz Stela