Hotărârea nr. 92/2008

privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Centrul Cultural ”Reduta” Braşov în anul 2008-2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Cod F-16Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 92

din data de 31.05.2008

- privind aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural "Reduta” Brașov în anul 2008-2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând referatul nr. 2350/07.04.2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural ”Reduta” Brașov în anul 2008-2009, conform adresei nr. 273/06.03.2008 a Centrului Cultural „Reduta”, care solicită aprobarea acestor taxe; din referat rezultă că indicele de creștere aferent perioadei 01.01.2007 - 31.12.2007 este de 106,57 %;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin.(3) și art.16 O.U.G.nr.l 18/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin.(3) lit.”c”din Legea nr.215/2001, republicată ;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă taxele de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural "Reduta” Brașov în anul 2008-2009, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a


nomică și Centrul Cultural "Reduta” Brașov.

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

ANEXA

TAXE DE FRECVENȚĂ LA CURSURILE ORGANIZATE DE

CENTRUL CULTURAL „REDUTA” PENTRU ANUL 2008 - 2009

Nr. Crt.

Denumire curs

Durată curs

Taxe de frecvență în anul 2007-2008

Taxe de frecvență propuse de Centrul Cultural „Reduta” pentru anul 2008 - 2009

1.

Limbi străine:

 • - engleză - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • •  pregătire pentru ocupare de locuri de muncă în străinătate:

 • ■  personal hotelier

 • ■  babysilter

 • ■  asistent medical

 • ■  barmani / ospătari

 • ■  asistent manager

 • ■  comunicare

 • ■   afaceri

 • ■  financiar-bancar

 • ■  personal tehnic de întreținere

 • - germană - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • - franceză - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • - spaniolă - nivel:

 • •  începători

 • •  mediu

 • •  avansați

 • - italiană - nivel:

 • •   începători

 • •  mediu

 • •   avansați

4 luni

200 lei

300 lei

2.

Design ambiental - 2 module:

 • -  inițiere

 • -  amenajări interioare

5 luni

250 lei

500 lei

3.

Inițiere în arta fotografică

2 luni

300 lei

400 lei

4.

Gimnastică pentru copii (cu începere de la 6 ani):

 • -  începători

 • -  avansați

9 luni

250 lei

300 lei

5.

Balet (cu începere de la 6 ani):

 • -  începători

 • -  avansați

9 luni

250 lei

300 lei

6.

Dans sportiv:

 • - începători:

 • •  adulți (pentru persoane peste 14 ani)

 • •  copii (pentru persoane sub 14 ani)

 • - intermediari

2 Yi luni

2 Vz luni

9 luni

200 lei

150 lei

50 lei / lună

250 lei

200 lei

70 lei / lună

7.

Gimnastică de întreținere

1 lună

25 lei / lună

30 lei / lună

 • înscrierile încep după data de 10 septembrie a fiecărui an;

 • Pentru studenți, șomeri și pensionari se acordă o reducere de 10% la orice curs de pregătire, mai puțin la dans sportiv;

 • Se acordă o reducere de 5% de persoană, dacă sunt înscriși doi sau mai mulți frați la același curs;

 • Copiii instituționalizați (case de copii, centre de plasament, etc.) și copiii cu handicap beneficiază de gratuitate.