Hotărârea nr. 9/2008

privind aprobarea repartizării pe localităţi a sumelor defalcate, din cota de 22% din impozitul pe venit, alocate judeţului Braşov, pentru echilibrarea bugetelor locale

JUDEȚUL BRAȘOV


ROMÂNIA

Bd. Eroilor, or. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:office@judbrasov ro


Consiliul Județean


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 9

din data de 04.02.2008

-privind aprobarea repartizării pe localități a sumelor defalcate, din cota de 22% din impozitul pe venit, alocate județului Brașov, pentru echilibrarea bugetelor locale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 04.02.2008;

Analizând propunerea Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului privind aprobarea repartizării pe localități a sumelor defalcate, din cota de 22% din impozitul pe venit, alocate județului Brașov, pentru echilibrarea bugetelor locale;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de prevederile art. 94-98 din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. .,c” și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă repartizarea pe localități a sumelor defalcate, din cota de 22% din impozitul pe venit, alocate județului Brașov, pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

asigură aducerea la îndeplinire a


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău


INVESTIȚII

REPARAȚII

din care:

I

NR.

LOCALITATEA

Alim. Apa

Canal

Scoli

Primarii

Cămine

Spitale-dispensar e

Drumuri

ALTE CHELTUIELI

TOTAL

Sume de echilibrarea

i

din cota de 22% din impozitul pe venit

NR.

I

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14=rd. 6 Ia13

15

1

Brașov

500.00

1000.00

500.00

2500.00

4500.00

3737.00

1

2

Codlea

200.00

250.00

150.00

100.00

200.00

100.00

1500.00

2500.00

2076.00

2

3

Fagaras

200.00

600.00

300.00

1000.00

429.00

2529.00

2105.00

3

4

Sacele

2000.00

2000.00

29.00

4029.00

2272.00

4

TOTAL MUNICIPII

200.00

2750.00

1350.00

700.00

1000.00

100.00

7000.00

458.00

13558.00

10190.00

5

Ghimbav

500.00

500.00

415.00

5

6

Predeal

500.00

500.00

415.00

6

7

Rîsnov

500.00

500.00

1000.00

1000.00

29.00

3029.00

1712.00

7

8

Rupea

300.00

300.00

400.00

200.00

300.00

500.00

300.00

2300.00

1910.00

8

9

Victoria

400.00

300.00

200.00

300.00

300.00

1500.00

1245.00

9

10

Zarnesti

150.00

150.00

500.00

300.00

200.00

200.00

1000.00

2500.00

2076.00

10

TOTAL ORAȘE

1050.00

750.00

1000.00

1200.00

1400.00

800.00

2800.00

1329.00

10329.00

7773.00

11

Apata

120.00

250.00

100.00

200.00

630.00

1300.00

729.00

11

12

Augustin

400.00

50.00

60.00

150.00

240.00

900.00

747.00

12

13

Beclean

400.00

400.00

200.00

500.00

1500.00

842.00

13

i 14

Bod

200.00

500.00

400.00

400.00

1500.00

841.00

14

I 15

Bran

100.00

100.00

200.00

500.00

900.00

747.00

15

16

Budila

400.00

300.00

400.00

100.00

1200.00

673.00

16.

17

Bunesti

150.00

150.00

50.00

50.00

150.00

100.00

450.00

400.00

1500.00

842.00

17

18 1

Cata

100.00

100.00

100.00

100.00

300.00

300.00

1000.00

561.00

18

19

Cincu

200.00

150.00

150.00

300.00

200.00

1000.00

830.00

19

20

Comana

150.00

150.00

200.00

200.00

200.00

900.00

747.00

20

21

Cristian

100.00

600.00

100.00

800.00

664.00

21

22

Crizbav

200.00

100.00

50.00

50.00

100.00

50.00

100.00

250.00

900.00

764.00

22

23

Dragus

500 00

50.00

50.00

300.00

100.00

1000.00

561.00

23

24

Dumbravita

300.00

300.00

200.00

500.00

200.00

1500.00

841.00

24

25

Feldioara

100.00

200.00

200.00

200.00

200.00

300.00

1200.00

997.00

25

26

Fundata

250 00

350.00

200.00

800.00

664.00

26

27

Halchiu

200 00

200.00

500.00

100.00

1000.00

830.00

27

28

Harman

200.00

100.00

800.00

400.00

1500.00

841.00

28

29

Hîrseni

50.00

50.00

100.00

500.00

100.00

300.00

100.00

1200.00

997.00

29

30

Hoghiz

400.00

500.00

500.00

1400.00

1163.00

30

I 31

Holbav

100.00

600.00

300.00

1000.00

561.00

31

32

Homorod

200.00

300.00

300.00

400.00

1200.00

997.00

32

33

Jibert

250.00

200.00

150.00

200.00

400.00

1200.00

673.00

33

34

Lisa

300.00

100.00

200.00

400.00

200.00

1200.00

997.00

34

35

Maierus

200.00

200.00

300.00

100.00

800.00

664.00

35

36

Mîndra

200.00

200.00

900.00

200.00

1500.00

1246.00

36

37

Moieciu

300.00

600.00

900.00

747.00

37

38

Ormenis

200.00

600.00

500.00

200.00

1500.00

929.00

38

39

Parau

300.00

300.00

500.00

200.00

1300.00

1079.00

39

40

Poiana Mărului

500.00

300.00

100.00

100.00

1000.00

561.00

40

41

Prejmer

500.00

600.00

500.00

200.00

1800.00

1495.00

41

42

Racos

700.00

100.00

800.00

596.00

42

43

Recea

100.00

100.00

600.00

300.00

100.00

1200.00

997.00

43

44

Sercaia

300.00

400.00

200.00

300.00

300.00

1500.00

841.00

44

45

Sinea

500.00

500.00

300.00

200.00

1500.00

841.00

45

46

Sinea Noua

100.00

200.00

200.00

300.00

100.00

100.00

400.00

1400.00

785.00

46

47

Simbata

100.00

600.00

400.00

300.00

1400.00

786.00

47

48

Sînpetru

150.00

150.00

300.00

300.00

500.00

1400.00

785.00

48

49

Soars

300.00

300.00

200.00

300.00

200.00

1300.00

1079.00

49

50

Tarlungeni

230.00

100.00

400.00

500.00

470.00

1700.00

1446.00

50

51

Teliu

200.00

400.00

100.00

500.00

300.00

1500.00

841.00

51

52

Ticus

600.00

300.00

200.00

300.00

1400.00

785.00

52

53

Ucea

200.00

600.00

700.00

1500.00

841.00

53

54

Ungra

200 00

100.00

300.00

100.00

700.00

581.00

54

55

Vama Buzăului

300 00

200.00

200.00

400.00

200.00

1300.00

1080.00

55

56

Vistea

300 00

100.00

500.00

400.00

400.00

1700.00

953.00

56

57

Voila

200 00

300.00

200.00

200.00

100.00

1000.00

561.00

57

58

Vulcan

300.00

200.00

800.00

200.00

1500.00

841.00

58

TOTAL COMUNE

8,850.00

3,550.00

1,650.00

3,300.00

9,360.00

2,850.00

17,790.00

11,850.00

59,200.00

40,469,00

TOTAL GENERAL LOCALITATI

10.100.00

7,050.00

4,000.00

5,200.00

11,760.00

3,750.00

27,590.00

13,637.00

83,087.00

58,432.00

59

REZERVA

2,000.00

2,000.00

59

TOTAL GENERAL

10,100.00

7,050.00

4,000.00

5,200.00

11,760.00

3,750.00

27,590.00

13,637.00

85,087.00

60,432.00