Hotărârea nr. 8/2008

privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

ROMANȚA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.8

din data de 4.02.2008

- privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 4.02.2008 ;

Analizând propunerea Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, privind aprobarea repartizării pe localități a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Buget din cadrul Direcției EconomiceContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău Sume defalcate din ta> >e valoare adaugata pt. echilibrarea b ațelor locale pe anul 2008

MII LSI

NR.

LOCALITATEA

INVESTIȚII

REPARAȚII

ALTE CHELTUIELI

TOTAL

din care:

NR.

Alim. Apa

Canal

Scoli

Primarii

Cămine

Spitale-dispensare

Drumuri

Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14=rd. 6la13

15

1

Brașov

500.00

1000.00

500.00

2500.00

4500.00

763.00

1

2

Codlea

200.00

250.00

150.00

100.00

200.00

100.00

1500.00

2500.00

424.00

2

3

Fagaras

200.00

600.00

300.00

1000.00

429.00

2529.00

424.00

3

4

Sacele

2000.00

2000.00

29.00

4029.00

1757.00

4

TOTAL MUNICIPII

200.00

2750.00

1350.00

700.00

1000.00

100.00

7000.00

458.00

13558.00

3368.00

5

Ghimbav

500.00

500.00

85.00

5

6

Predeal

500.00

500.00

85.00

6

7

Rîsnov

500.00

500.00

1000.00

1000.00

29.00

3029.00

1317.00

7

8

Rupea

300.00

300.00

400.00

200.00

300 00

500.00

300.00

2300.00

390.00

8

9

Victoria

400.00

300.00

200.00

300.00

300.00

1500.00

255.00

9

10

Zarnesti

150.00

150.00

500.00

300.00

200.00

200 00

1000.00

2500.00

424.00

10

TOTAL ORAȘE

1050.00

750.00

1000.00

1200.00

1400.00

800.00

2800.00

1329.00

10329.00

2556.00

11

A pata

120.00

250.00

100.00

200.00

630.00

1300.00

571.00

11

12

Augustin

400.00

50.00

60.00

150.00

240.00

900.00

153.00

12

13

Beclean

400.00

400.00

200.00

500.00

1500.00

658.00

13

14

Bod

200.00

500.00

400.00

400.00

1500.00

659.00

14

15

Bran

100.00

100.00

200.00

500.00

900.00

153.00

15

16

Budila

400.00

300.00

400.00

100.00

1200.00

527.00

16

17

Bunesti

150.00

150.00

50.00

50.00

150.00

100.00

450.00

400.00

1500.00

658.00

17

18

Cata

100.00

100.00

100.00

100.00

300.00

300.00

1000.00

439.00

18

19

Cincu

200.00

150.00

150.00

300.00

200.00

1000.00

170.00

19

20

Comana

150.00

150.00

200.00

200.00

200.00

900.00

153.00

20

21

Cristian

100.00

600.00

100.00

800.00

136.00

21

22

Crizbav

200.00

100.00

50.00

50.00

100.00

50.00

100.00

250.00

900.00

136.00

22

23

Dragus

500.00

50.00

50.00

300.00

100.00

1000.00

439.00

23

24

Dumbravita

300.00

300.00

200.00

500.00

200.00

1500.00

659.00

24

25

Feldioara

100.00

200.00

200.00

200.00

200.00

300.00

1200.00

203.00

25

26

Fundata

250.00

350.00

200.00

800.00

136.00

26

27

Halchiu

200.00

200.00

500.00

100.00

1000.00

170.00

27

28

Harman

200.00

100.00

800.00

400.00

1500.00

659.00

28

29

Hîrseni

50.00

50.00

100.00

500.00

100.00

300.00

100.00

1200.00

203.00

29

30

Hoahiz

400.00

500.00

500.00

1400.00

237.00

30

31

Holbav

100 00

600.00

300.00

1000.00

439.00

31

32

Homorod

200.00

300 00

300.00

400.00

1200.00

203.00

32

33

Jibert

250.00

200.00

150.00

200.00

400.00

1200.00

527.00

33

34

Lisa

300.00

100.00

200.00

400.00

200.00

1200.00

203.00

34

35

Maierus

200.00

200.00

300.00

100.00

800.00

136.00

35

36

Mîndra

200.00

200 00

900.00

200.00

1500.00

254.00

36

37

Moieciu

300.00

600.00

900.00

153.00

37

38

Ormenis

200.00

600.00

500.00

200.00

1500.00

571.00

38

39

Parau

300.00

300.00

500.00

200.00

1300.00

221.00

39

40

Poiana Mărului

500.00

300.00

100.00

100.00

1000.00

439.00

40

41

Prejmer

500.00

600.00

500.00

200.00

1800.00

305.00

41

42

Racos

700.00

100.00

800.00

204.00

42

43

Recea

100.00

100.00

600.00

300.00

100.00

1200.00

203.00

43

44

Sercaia

300.00

400.00

200.00

300.00

300.00

1500.00

659.00

44

45

Sinea

500.00

500.00

300.00

200.00

1500.00

659.00

45

46

Sinea Noua

100.00

200.00

200.00

300.00

100.00

100.00

400.00

1400.00

615.00

46

47

Simbata

100.00

600.00

400.00

300.00

1400.00

614.00

47

48

Sîn petru

150.00

150.00

300.00

300.00

500.00

1400.00

615.00

48

49

Soars

300.00

300.00

200.00

300.00

200.00

1300.00

221.00

49

50

Tarlungeni

230.00

100.00

400.00

500.00

470.00

1700.00

254.00

50

51

Teliu

200.00

400.00

100.00

500.00

300.00

1500.00

659.00

51

52

Ticus

600.00

300.00

200.00

300.00

1400.00

615.00

52

53

Ucea

200.00

600.00

700.00

1500.00

659.00

53

54

Ungra

200.00

100.00

300.00

100.00

700.00

119.00

54

55

Vama Buzăului

300.00

200.00

200.00

400.00

200.00

1300.00

220.00

55

56

Vistea

300.00

100.00

500.00

400.00

400.00

1700.00

747.00

56

57

Voila

200.00

300.00

200.00

200.00

100.00

1000.00

439.00

57

58

Vulcan

300.00

200.00

800.00

200.00

1500.00

659.00

58

TOTAL COMUNE

8,850.00

3,550.00

1,650.00

3,300.00

9,360.00

2,850.00

17,790.00

11,850.00

59,200.00

18,731.00

REZERVA

2,000.00

TOTAL

GENERAL

10.100.00

7,050.00

4,000.00

5,200.00

11,760.00

3,750.00

27,590.00

13,637.00

85,087.00

24,655.00