Hotărârea nr. 77/2008

privind împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov să nominalizeze persoanele care compun Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.77

din data de 31.05.2008

- privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Brașov să nominalizeze persoanele care compun Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând propunerea doamnei Mariana Tihărău, secretar al Județului Brașov, privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Brașov de a nominaliza persoanele care compun Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, organizată, conform dispozițiilor legale, în subordinea Consiliului Județean, având activitate decizională în materia încadrării persoanelor în grad de handicap;

Ținând cont de dispozițiile art. 13 alin. (7) din O.G. nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. ”d” și alin.(5) lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE.

Art.unic. - Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Brașov să nominalizeze, prin dispoziție, persoanele care compun Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, organizată în subordinea Consiliului Județean Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău