Hotărârea nr. 73/2008

privind aprobarea alocării sumei de 250.000 lei Centrului Cultural „Reduta” Braşov, sumă necesară punerii în aplicarea a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Braşov sub nr. 1164/2311/25.02.2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.73

din data 31.05.2008

- privind aprobarea alocării sumei de 250.000 lei Centrului Cultural „Reduta” Brașov, sumă necesară punerii în aplicare a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la Direcția de Muncă și Protecție Socială Brașov sub nr. 1164/2311/25.02.2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 mai 2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Ion Popescu Topolog, privind alocarea sumei de 250.000 lei Centrului Cultural „Reduta” Brașov, pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la Direcția de Muncă și Protecție Socială Brașov sub nr. 1164/2311/25.02.2008, contract încheiat între salariații Centrului Cultural „Reduta” Brașov, reprezentări de Sindicatul „Pro Bono” și conducerea Centrului Cultural „Reduta” ; ținând cont de adresa Centrului Cultural „Reduta” Brașov, înregistrată sub nr. 3997/2008 privind alocarea sumei de 412.753 lei necesară pentru acordarea în trim.III și IV a drepturilor prevăzute la art. 34 alin. (4), lit. „b”, „ c”, „g ” și „h” din Contractul Colectiv de Muncă;

Având în vedere dispozițiile din Contractul Colectiv de Muncă încheiat între salariații Centrului Cultural „Reduta” Brașov, reprezentați de Sindicatul „Pro Bono” și conducerea Centrului Cultural „Reduta”, dispozițiile art. 19 alin (1) lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 91 alin. (1) lit.”b” și alin.(3) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 250.000 lei, care va fi prevăzută în bugetul județului, în limita depășirii veniturilor proprii pe anul 2008, Centrului Cultural „Reduta” Brașov, pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la Direcția de Muncă și Protecție Socială Brașov sub nr. 1164/2311/25.02.2008, contract încheiat între salariații Centrului Cultural „Reduta” Brașov, reprezentați de Sindicatul „Pro Bono” și conducerea Centrului Cultural „Reduta”.

Centrul Cultural „Reduta” Brașov.


Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcți


Contrasemnează, SECRETAR