Hotărârea nr. 68/2008

aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31.05.2008

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.68

din data de 31.05.2008

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.05.2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.05.2008;

Analizând Dispoziția nr.392/26.05.2008 a președintelui Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 31.05.2008, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art.43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată și art.44 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 25 propuneri formulate de președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.05.2008.

președinW


PREȘEDIN
Contrasemnează,


SECRETAR Mariana Tihărău