Hotărârea nr. 67/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Clubul Economiştilor Braşoveni şi finanţarea cu suma de 30.000 lei pentru editarea revistei „Convorbiri Economice”

ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


iz


HOTĂRÂREA NR. 67 din data de 2 septembrie 2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Clubul Economiștilor Brașoveni și finanțarea cu suma de 30.000 lei pentru editarea revistei „Convorbiri Economice”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 2 septembrie 2008;

Analizând referatul nr. 7051/27.08.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune cooperarea Județului Brașov cu Asociația Clubul Economiștilor Brașoveni și finanțarea cu suma de 30.000 lei pentru editarea revistei „Convorbiri Economice”;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „e” și alin. (6), lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Clubul Economiștilor Brașoveni și finanțarea cu suma de 30.000 lei, din bugetul județului Brașov pe anul în curs, Cap. 54.02. - „Alte servicii publice generale”, pentru editarea revistei „Convorbiri Economice”.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.