Hotărârea nr. 64/2008

privind aprobarea modificării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria BV nr. 0010/18.11.1993, emis de către Consiliul Judeţean Braşov pe numele S.C. „Metaprest – Ind” S.A. Braşov, în sensul diminuării suprafeţei de teren atribuită în proprietate exclusivă acesteia, cu suprafaţa de 1938, 40 mp

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 64

din data de 5.03.2008

- privind aprobarea modificării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria BV nr. 0010/18.11.1993, emis de către Consiliul Județean Brașov pe numele S.C. „Metaprest - Ind” S.A. Brașov, în sensul diminuării suprafeței de teren atribuită în proprietate exclusivă acesteia, cu suprafața de 1938, 40 mp

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5 martie 2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Abagiu Sorin Florică, precum și referatul înregistrat sub nr. 1877/28.02.2008 al Direcției Administrație Publică Locală, privind aprobarea modificării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria BV nr. 0010/18.11.1993, emis de către Consiliul Județean Brașov pe numele S.C. „Metaprest - Ind” S.A. Brașov, în sensul diminuării suprafeței de teren atribuită în proprietate exclusivă acesteia, cu suprafața de 1938, 40 mp, în baza sentinței civile nr.230/C/l5.03.2006; prin această sentință Tribunalul Brașov a admis acțiunea formulată de către reclamanta S.C. Electrica S.A -. Sucursala Brașov, în contradictoriu cu pârâții Consiliul Județean Brașov și S.C. „Metaprest - Ind” S.A. Brașov și a dispus modificarea în parte a certificatului de atestare a dreptului de proprietate, seria BV nr. 0010/18.11.1993 în sensul celor descrise în referat;

Având în vedere Sentința civilă nr. 230/C/l5.03.2006, (Dosar nr. 2711/2002), a Secției Comerciale și de Contencios Administrativ a Tribunalului Brașov, precum și prevederile art. 91 alin. (1) lit. ”f’ din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.


- Se aprobă modificarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria BV nr. 0010/18.11.1993, emis de către Consiliul Județean Brașov pe numele S.C. „Metaprest - Ind” S.A. Brașov, în sensul diminuării suprafeței de teren atribuită în proprietate exclusivă acesteia, cu suprafața de 1938, 40 mp, în baza celor dispuse prin sentința civilă nr.230/C/l5.03.2006 a Tribunalului Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana TihărăuBC/BC Difuzare: 1 ex.- Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului

1 ex.- consilier județean Abagiu Sorin Florică         wW 4^^

1 ex. - Direcția Administrație Publică Locală -

1 ex.- Colecție

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov             /I