Hotărârea nr. 63/2008

privind alocarea sumei de 200.000 lei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul colectiv de muncă încheiat între salariaţi şi conducerea direcţiei

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail :office@judb ras ov. roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 63

din data de 05.03.2008

- privind alocarea sumei de 200.000 lei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă încheiat între salariați și conducerea direcției

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 05.03.2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Maxim Adrian privind alocarea sumei de 200.000 lei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă încheiat între salariați și conducerea direcției;

Având în vedere dispozițile din Contractul Colectiv de Muncă încheiat între salariați și conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ale art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborate cu art. 91 alin. (3), lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, din veniturile proprii, prin suplimentarea bugetului județului Brașov pe anul 2008, la Capitolul 68.02 - „Asigurări și asistență socială ”, pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă încheiat între salariați și conducerea direcției.

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău