Hotărârea nr. 61/2008

privind aprobarea alocării sumei de 100.000 lei, municipiului Făgăraş, pentru buna desfăşurare a activităţii Serviciului Public de Poliţie Comunitară Făgaraş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Fax: 068-475576


Cod F-16E-mail:office@judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.61

din data de 5.03.2008

- privind aprobarea alocării sumei de 100.000 lei, municipiului Făgăraș, pentru buna desfășurare a activității Serviciului Public de Poliție Comunitară Făgaraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând propunera domnului consilier județean Grapă Sebastian, din plenul Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea alocării sumei de 100.000 lei, pentru buna desfășurare a activității Serviciului Public de Poliție Comunitară Făgaraș;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin.(l) din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale precu și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.32/2008 privind aprobarea costituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, din fondul de rezervă bugetară constituit la nivel de 5 % din totalul cheltuielilor bugetului aprobat pe anul 2008, municipiului Făgăraș pentru buna desfășurare a activității Serviciului Public de Poliție Comunitară Făgaraș.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău