Hotărârea nr. 60/2008

privind asocierea judeţului Braşov cu Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei” pentru implementarea programului LEADER

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.60

din data de 5.03.2008

- privind asocierea județului Brașov cu Asociația „Grupul de Acțiune Locală -Microregiunea Valea Sâmbetei” pentru implementarea programului LEADER

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian privind aprobarea asocierii județului Brașov cu Asociația „Grupul de Acțiune Locală -Microregiunea Valea Sâmbetei” pentru implementarea programului LEADER;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”e” alin.(6) lit.”a” și „c” și din Legea nr.215/2001, republicată precum și art.4 și următoarele din OG nr.26/2000 cu privire la asociații și funcdații, aprobață prin Legea nr.246/2005 ;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea județului Brașov cu Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei” pentru implementarea programului LEADER.

Art.2. - Se mandatează președintele Consiliului Județean Brașov să desemneze prin dispoziție persoana care va reprezenta județul Brașov în Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei” și va negocia definitivarea Statutului.

Art3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană..

PREȘEDINTE

Aristotel Cănc


Contrasemnează, SECRETAR Mariana TihărăuA £