Hotărârea nr. 6/2008

privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

ConsiliuI Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, iud.Brașov wjl Net s

Tel.: 068-410777

Fax:068-475576

E-mail:office@judbrasov roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.6

din data de 4.02.2008

privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4.02.2008;

Analizând raportul și proiectul de buget pentru anul 2008 prezentate de Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2008.

Având în vedere dispozițiile art.58 din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, precum și ale Legii nr.388/2007 - Legea bugetului de stat pe anul 2008;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE.

Art. 1. - Se aprobă utilizarea fondului de rulment pe anul 2008, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


'          ANEXA NR.

BUGETUL FONDULUI DE RULMENT

MII RON

INDICATORI

SUMA

VENITURI

53,601.53

CHELTUIELI

53,601.53

- FOND DE RULMENT

53,601.53

1. gol de casa

3,652.08

2. Fond de rulment pt lucrări de drumuri si SF - cultura, din care:

49,949.45

- investiții

29,285.99

- materiale

20,663.46

Anexa 1a)

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare de la bugetul veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, repartizate pentru Consiliul Județean BrașovNr.                                                Crt.

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

0.00

0.00

29,285.99

A.Lucrări in continuare

29,048.26

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

C.Investiții definite conform Legii nr. 273/2006

0.00

0.00

237.73

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 67.11

Total, din care:

237.73

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

237.73

71.01.30

S.F. pentru subprogramul SKI IN ROMANIA in Poiana Brașov

389.99

182.86

71.01.30

S.F. si P.T. pentru subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice in zona montana inalta

54.87

Capitolul 70.11

Total, din care:

300.00

A.Lucrări in continuare

300.00

71.01.01.

Realizarea infrastructurii aferente Parcului industrial Graells & Llonch și a conexiunii utilităților-statie de epurare

300.00

Capitol 84.11

Total, din care:

0.00

0.00

28,748.26

A.Lucrarl In continuare

0.00

0.00

28,748.26

71.01.01

Executarea unor lucrări de reparații la DJ103A Tarlungeni-Vama Buzaului-Reparatie capitala DJ 103A, km 14+000-39+730- sector 1, km 14+000-21+300

6,124.87

71.01.01

Lucrări de reabilitare DJ 131C km 17+000-29+050, Racos-Rupea

2,836.00

71.01.01

Modernizare infrastructura in zona turistica DJ 112F Moieciu de Jos-Moieciu de Sus, km 3+000-8+509

2,710.83

71.01.01

Modernizare DJ 112H Zamesti -Predelut-Bran, km 3+500-8+186

5,271.68

71.01.01

Realizare refugii in stațiile de transport in comun pe drumuri județene

196.88

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona 1- Tara Făgărașului

858.00

858.00

71.01.01

DJ 102A Rucar-Oltet, km 0+000-2+262

10.00

71.01.01

DJ 103D Vistea de Jos-Vistea de Sus, km 0+000-5+500

80.00

71.01.01

DJ 130A Veneția de Jos- Veneția de Sus, km 0+000-3+000

40.40

71.01.01

DJ131P Halmeag-Sercaia, km 0+000-5+800

70.00

71.01.01

DJ104E Sinca-Manastirea Sinea, km 0+000-3+100

657.60

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona ll-Tara Barsel

800.00

800.00

71.01.01

DJ112J (DNI)-Dumbravita (DJ112C) KM. 0+000-4+400

200.00

71.01.01

DJ112CHalchiu(DJ112A)-Satu Nou-Dumbravita-Vladeni (DN1) km 0+000-2+700

300.00

71.01.01

DJ103G Maierus (DJ131 )-limita jud. Covasna km 1+085-2+385

56.00

71.01.01

DJ111 DJ 112A-Colonia 1 Mai km. 0+000-1+450

244.00

71.01.01

Reabilitare drumuri județene -zona III- Poiana Marului-Sinca

2,700.00

2,700.00

71.01.01

DJ110 DC 5 - Intre Vai, km 0+000 - 5+000

40.00

71.01.01

DJ106 Șinca Nouă (DN73A) - Vlădeni(DN1), km 0+000 - 8+324

128.34

71.01.01

DJ106A DN 73 A - Paltin, km 0+000 - 3+300

2,531.66

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona nord-Rupea

800.00

800.00

71.01.01

DJ104F DN13-Manastirea Bunesti km 0+000-1+000

50.00

71.01.01

DJ132C Crit-Mesendorf km 0+000-6+000

200.00

71.01.01

DJ104N Comana de Jos (DJ104)- Comana de Sus km 0+000-4+300

200.00

71.01.01

DJ131A DN13 (Gara Rupea)-Homorod (DJ132) km 0+000-2+878

143.00

71.01.01

DJ104L Dacia-Viscri-Bunesti km. 8+013-15+013

207.00

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona V-Sacele

1,200.00

1,200.00

71.01.01

DJ 103B Sacele(DN1A)-Carpinis- Tarlungeni- Budila- Teliu- limita de județ Covasna km 0+700-15+300

100.00

71.01.01

DJ108 Harman (DJ112A)-Sanpetru km. 0+000-4+380

1,100.00

71.01.01

Lucrări reabilitare-cofinantate, reprezentând TVA aferent

5,250.00