Hotărârea nr. 58/2008

privind alocarea echivalentului în lei a sumei de 10.000 euro pentru realizarea etapei a doua a proiectului „Sistem de transmitere on-line pe Internet a obiectivelor turistice din judeţul Braşov”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Z ’,tE: 'U i * : Hlitl C =E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.58

din data de 5.03.2008

privind alocarea echivalentului în lei a sumei de 10.000 euro pentru realizarea etapei a doua a proiectului ..Sistem de transmitere on-line pe Internet a obiectivelor turistice din județul Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând referatul întocmit de către comisia de informatică, prin care se supune aprobării alocarea echivalentului în lei, a sumei de 10.000 euro, pentru realizarea etapei a doua a proiectului „Sistem de transmitere on-line pe Internet a obiectivelor turistice din județul Brașov”;

Ținând cont de faptul că se derulează a doua etapă a proiectului „Sistem de transmitere on-line pe Internet a obiectivelor turistice din județul Brașov” și este necesară achiziționarea a două camere video de exterior;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3) lit.”a” din Legea nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea din venituri proprii, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, la Cap.87.02 - Alte acțiuni economice, cu echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro, și alocarea acestei sume pentru realizarea etapei a doua a proiectului „Sistem de transmitere on-line pe Internet a obiectivelor turistice din județul Brașov”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire

a prezentei hotărâri prin Direcția Economică Amenajarea Teritoriului.

și Direcția Investiții Urbanism

PREȘEDINțE/Ț? !

Aristotel Cănuescu y

1 '

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

Z\

u

i J HM-