Hotărârea nr. 57/2008

privind alocarea sumei de 150.000 lei Centrului Cultural REDUTA Braşov pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul Colectiv de muncă nr.1164/2311/25.02.2008 încheiat între salariaţii Centrului Cultural REDUTA Braşov reprezuentaţi de Sindicatul PRO BONO şi conducerea Centrului Cultural REDUTA Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.57

din data de 05.03.2008

- privind alocarea sumei de 150.000 lei Centrului Cultural „Reduta” Brașov pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă nr. 1164/2311/25.02.2008 încheiat între salariații Centrului Cultural „Reduta” Brașov, reprezentați de Sindicatul „PRO BONO” și conducerea Centrului Cultural „Reduta” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 05.03.2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Popescu Topolog Ion privind alocarea sumei de 150.000 lei Centrului Cultural „Reduta” Brașov pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă nr. 1164/2311/25.02.2008 încheiat între salariații Centrului Cultural „Reduta” Brașov, reprezentați de Sindicatul „PRO BONO” și conducerea Centrului Cultural „Reduta” Brașov;

Având în vedere dispozițile din Contractul Colectiv de Muncă nr. 1164/2311/25.02.2008 încheiat între salariații Centrului Cultural „Reduta” Brașov, reprezentați de Sindicatul „PRO BONO” și conducerea Centrului Cultural „Reduta” Brașov, ale art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborate cu art. 91 alin. (3), lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei, Centrului Cultural „Reduta” Brașov, pentru punerea în aplicare a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă nr. 1164/2311/25.02.2008 încheiat între salariații Centrului Cultural „Reduta” Brașov, reprezentați de Sindicatul „PRO BONO” și conducerea Centrului Cultural „Reduta” Brașov.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTĂ /

Aristotel CăncGsuiy |                     Contrasemnează,

! V                      SECRETAR,

ft                        Mariana Tihărău