Hotărârea nr. 56/2008

privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.330/2.10.2007, în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007 modificată prin HG nr.145/2008

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5


2200, Brașov, jud.Brașov


Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576


E-mail:office@judbrasov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 56

din data de 05.03.2008

- privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.330/2.10.2007, în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007 modificată prin HG nr. 145/2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând referatul nr. 1930/27.02.2008 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.330/2.10.2007, în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007 modificată prin HG nr. 145/2008, necesară la depunerea dosarului spre avizare la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.”b” și alin.3 lit.”b” din Legea nr.215/2001, republicată, precum si prevederile HG nr.9/2007 modificat prin HG nr. 145/2008;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.330/2.10.2007, în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007 modificată prin HG nr. 145/2008.

Art.2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publica Locală și Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău