Hotărârea nr. 5/2008

privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe şi interne contractate de judeţul Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

C Oii silii; i J llUCi Vii ii

Bd. Eroilor, nr. 5                         __

2200, Brașov, jud Brașov Sl> Nețg Tel: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov ro


AC


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.5

din data de 4.02.2008

privind aprobarea bugetului împrumuturilor externe și interne contractate de județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4.08.2008:

Analizând raportul și proiectul de buget pentru anul 2008 prezentate de Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2008.

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2008, nr.388/2007. ale art.19 alin.(l) lit/'a” din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul împrumuturilor externe și interne contractate de județul Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău
ANEXA 2 LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare din imprumuturi interne repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

mii lei

Denumire investiție

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

84,284.80

10,863.60

73,421.20

A.Lucrări in continuare

64,296.10

B.Lucrari noi

6,468.10

C.Investiții definite conform Legii 273/2006

2,657.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 66.07 Sanatate (spitale)

2,657.00

C.lnvestitil definite conform Legii 273/2006

2,657.00

71.01.02

Achiziționarea a 10 ambulante2 buc tip A si 8 buc tip B

2,657.00

2,657.00

Capitol 67.07 Cultura, recreere si religie

Total general, din care:

31,591.80

20,728.20

A.Lucrarl in continuare

25,123.70

10,863.60

14,260.10

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

25,123.70

14,260.10

71.03

Renovarea zidului de sud-est al Cetatii Brasov-Turnurile TII, TIII si TIV si iluminat

633.40

633.40

0.00

71.03

Reabilitare, amenajari si refunctionalizare COMPLEX DE AGREMENT "TAMPA" (execuție)

13,636.90

6,645.40

6,991.50

71.03

Cetatea Râșnov - Reabilitare, drum de acces si canalizare

4,212.00

943.40

3,268.60

71.03

Cetatea Fagaras-Reabilitare, renovare ziduri

0.00

0.00

71.03

Baza Sportiva OLIMPIA

6,641.40

2,641.40

4,000.00

B.Lucrari noi

6,468.10

6,468.10

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

6,468.10

6,468.10

Reparații si amenajari la Biblioteca Județeană George Baritiu

600.00

600.00

Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive Liceul A. Saguna, Liceul Sportiv - zone de interes turistic

2,800.00

2,800.00

Cale ferata turistica Râșnov

2,068.10

2,068.10

Complex muzeal Prima Școala Romaneasca ( SF, PT +executie)

1,000.00

1,000.00

Capitol 84.07 Transporturi

Total general, din care:

50,036.00

50,036.00

A.Lucrari in continuare

50,036.00

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona l-Tara Fagarasului:

8,020.00

8,020.00

DJ 102A Rucar-Oltet, km 0+000-2+262

939.09

DJ 103D Vistea de Jos-Vistea de Sus, km 0+000-5+500

2,825.61

DJ 130A Veneția de Jos- Veneția de Sus, km 0+000-3+000

1,533.50

DJ131P Halmeag-Sercaia, km 0+000-5+800

2,330.50

DJ104E Sinca-Manastirea Sinea, km 0+000-3+100

391.30

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona ll-Tara Barsei

6,951.00

6,951.00

DJ112J (DNI)-Dumbravita (DJ112C) KM. 0+000-4+400

2,132.11

DJ112CHalchiu(DJ112A)-Satu Nou-Dumbravita-Vladeni (DN1) km 0+000-2+700

3,365.06

DJ103G Maierus (DJ 131 )-limita jud. Covasna km 1+085-2+385

874.92

DJ111 DJ 112A-Colonia 1 Mai km. 0+000-1+450

578.91

71.01.01

Reabilitare drumuri Județene -zona III- Poiana Marului-Sinca

17,057.00

17,057.00

DJ110 DC 5 - Intre Vai,                   km 0+000 - 5+000

3,935.75

DJ106 Șinca Nouă (DN73A) - Vlădeni(DNI), km 0+000 - 8+324

12,386.90

DJ106A DN 73 A - Paltin,                 km 0+000 - 3+300

734.35

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona nord-Rupea

8,802.00

8,802.00

DJ104F DN13-Manastirea Bunesti km 0+000-1+000

380.41

DJ132C Crit-Mesendorf km 0+000-6+000

2,635.90

DJ104N Comana de Jos (DJ104)- Comana de Sus km 0+000-4+300

2,031.65

DJ131A DN13 (Gara Rupea)-Homorod (DJ132) km 0+000-2+878

1,350.33

DJ104L Dacia-Viscri-Bunesti km. 8+013-15+013

2,403.71

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona V-Sacele

9,206.00

9,206.00


2J}6r2008


DJ 103B Sacele(DN1A)-Carpinis- Tarlungeni- Budila- Teliu- limita de județ Covasna km 0+700-15+300

6,641.44

DJ108 Harman (DJ112A)-Sanpetru km. 0+000-4+380

2,564.56

X

PRESEDIN Aristotel CAN
ANEXA 2


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare din imprumuturi externe repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

mii lei

Denumire investiție

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

37,347.00

A.Lucrari In continuare

37,347.00

B.Lucrari noi

0.00

C.lnvestitii definite conform Legii 273/2006

0.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Total general, din care:

37,347.00

Capitol 84.06 Transporturi

A.Lucrari in continuare

37,347.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

37,347.00

71.01.01

Drumuri județene Brașov proiect ID 36642

54,750.00

17,403.00

37,347.00


DIRECTOR EXEC.E'XINOMIC Aurelia POPES

DIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T., Emil CIRICA