Hotărârea nr. 47/2008

privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia IRSCA Gifted Educaţion şi finanţarea cu suma de 6.500 lei, pentru realizarea proiectului „Şcoala de iarnă a Educaţiei de excelenţă”

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 52200, Brașov, jud.Bra{lflS

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.47

din data de 5.03.2008

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația IRSCA Gifted Educațion și finanțarea cu suma de 6.500 lei, pentru realizarea proiectului „Școala de iarnă a Educației de excelență ”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008

Analizând referatul nr. 1615/20.02.2008 întocmit de Direcția Coordonare Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația IRSCA Gifted Educațion și finanțarea cu suma de 6.500 lei, pentru realizarea proiectului ,, Școala de iarnă a Educației de excelență”

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.6 lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația IRSCA Gifted Educațion și finanțarea cu suma de 6.500 lei, din bugetul Județului Brașov aprobat pe anul 2008 -Cap.67.02, Cultură recreere și religie (din fondurile Comisiei nr.4 -nenominalizate), pentru realizarea proiectului „Școala de iarnă a Educației de excelență”.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Administrație Publică Locală.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău