Hotărârea nr. 45/2008

privind aprobarea încadrării unor drumuri şi sectoare de drumuri de interes local în categoria funcţională a drumurilor judeţene, aprobarea modificării traseului şi lungimii unor drumuri judeţene şi comunale, precum şi aprobarea încadrării unor drumuri şi sectoare de drumuri locale - străzi, vicinale, situate în Judeţul Braşov, în categoria funcţională a drumurilor comunale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.ro


Cod F-16


Consiliul JudețeanHOTĂRÂREA NR.45

din data 5.03.2008

- privind aprobarea încadrării unor drumuri și sectoare de drumuri de interes local în categoria funcțională a drumurilor județene, aprobarea modificării traseului și lungimii unor drumuri județene și comunale, precum și aprobarea încadrării unor drumuri și sectoare de drumuri locale - străzi, vicinale, situate în Județul Brașov, în categoria funcțională a drumurilor comunale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 5 martie 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 2068/4.03.2008 întocmit de Direcția Administrare Drumuri și Poduri privind necesitatea promovării propunerilor de încadrare a unor drumuri și sectoare de drumuri de interes local în categoria funcțională a drumurilor județene, aprobarea modificării traseului și lungimii unor drumuri județene și comunale existente, precum și aprobarea încadrării unor drumuri și sectoare de drumuri locale -străzi, vicinale, situate în Județul Brașov, în categoria funcțională a drumurilor comunale, urmare a demersurilor făcute de către consiliile locale din județul Brașov, care au aderat la politica Strategiei de Dezvoltare a Infrastructurii Rutiere Județene promovată de către Consiliul Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 12 și 13 din O.G. nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

DISPUNE:

Art.l. - Se aprobă promovarea încadrării unor drumuri și sectoare de drumuri de interes local în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă modificarea traseului și lungimii unor drumuri județene și comunale situate în județul Brașov, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta^ hotărâre.

Art.3. - Se aprobă promovarea încadrării unor drumuri și sectoare de drumuri locale - străzi, vicinale, situate în Județul Brașov, în categoria funcțională a drumurilor comunale, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri..Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

BC/BC

Difuzare:

1 ex.- DADP

1 ex. Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție

CAtc-ciCz<


DATELE DE IDENTIFICAREa unor drumuri și sectoare de drumuri locale care se încadrează în categoria funcțională a drumurilor județene, situate în județul Brașov

Nr.crt

Indicativ vechi

Traseul drumului

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Indicativ nou

1.

DC 80

OltețfDNl) - DC 78 - Drăguș

- Stațiunea Sâmbăta

0+000 - 3+245 comuna Viștea

3,245

DJ107

V

DC 78 parțial

6+300 - 8+200 comuna Drăguș

1,900

DC 76

0+000 - 9+000 comuna Drăguș

9,000

14,145 km

2.

DC 78 parțial

Viștea de Jos(DJ 103D) -

Drăguș

0+000-6+300

Comuna Viștea

6,300

DJ102

3.

DC 81

Victoria (DJ 105C) -Viștișoara

- Stațiunea Sâmbăta

0+000 - 9+900

Comuna Viștea

9,900

DJ 102 G

4.

Strada Vulcănița

DJ 110 - lim.com.Poiana Mărului(spre comuna Vulcan)

0+000-5+500 comuna Poiana Mărului

5,500

DJ 110

5.

Drum vicinal

Șinca NouăfDN 73 A) -

Strâmba

0+000 —4+962 comuna Șinca Noiță

4,962

DJ110A

6.

Drum vicinal

Șercăița(DJ 104A) -Mănăstirea Bucium

0+000-6+100 Comuna Șinca

6,100

DJ102B

Drum vicinal

Breaza(DJ 103F) - Mănăstirea Breaza

0+000-5+000

Comuna Lisa

5,000

DJ 102C

8.

Drum vicinal

Lisa(DJ 104A9 - Complex Turistic Plaiul Lisei

0+000-6+000

Comuna Lisă

6,000

DJ102D

9.

DC 78 parțial

Sâmbăta de Jos(DNl) - Drăguș

8+200-13+000

Comuna Voila

4,800

DJ 102F

10.

DC 75 parțial

Beclean(DN 1) - Luța -Ludișor - Voivodeni(DJ 103F)

0+000 - 3+500 Comuna Beclean

3,500

DJ 109

DC 75 parțial

3+500 - 6+500

Comuna Voila

3,000

DC 77 parțial

4+329 - 2+829

Comuna Voila

1,500

8,000 km.

11.

DC 71 parțial

Beclean(DN 1) - Hurez

0+000 - 5+000

Comuna Beclean

5,000

DJ 109A

12.

Drum vicinal

DJ 104 D - Mănăstirea Făget

0+000-1+500 Comuna Beclean

1,500

DJ109 B

13.

DC 68

DJ 104B - Râușor

0+000 - 1+550 Comuna Mândra

1,500

DJ 107D

14.

DC 2

DN 1 - Feldioara

0+000-1+931 Comuna Ucea

1,931

DJ107B

15.

Strada Pășunii

Sânpetru(DJ 103) -Preventoriu TBC Sânpetru

0+000-0+250

Comuna Sânpetru

0,250

DJ 113

Strada Meschendorfer

0+000 - 0+250 Comuna Sânpetru

0,250

Strada Preventoriu

0+000 - 2+000

Comuna Sânpetru

2,000

2,500 km.

16.

Strada Al.Petofi

DJ 103B - Teliu(DN 10)

0+000 - 2+300

Comuna Teliu

2,300

DJ 102 E

17.

Drum vicinal

Șinca Nouă(DN 73 A) -

Strâmba

0+000 - 4+962

Comuna Șinca Nouă

4,962

DJ107 A

18.

Drum vicinal

DJ 730 - Cătun Podul Paltinului

0+000 - 3+000 Comuna Fundata

3,000

DJ730B

19.

V

DC 16 parțial

Părău(DJ 104) - Grid -

Perșani(DN 1)

0+000 -4+132 Comuna Părău

4,132

DJ130B

DC 16 parțial

4+132 - 7+596

Comuna Șinca

3,464

Strada -Părău

0+000 - 1+768 Comuna Părău

1,768

9364 km.

20.

DC 65

Vad(DN 73A) - Poiana Narciselor

0+000 - 3+100

Comuna Șercaia

3,100

DJ107C

21

Drum local neclasat

DJ 105 B - Sâmbăta de Sus(DJ

104 A)

0+000 -0+420 Comuna Sâmbăta de Sus

0,420

DJ108A

22.

Drum vicinal

DJ 105 B - Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus - Valea Sâmbetei

0+000 - 5+000

Comuna Sâmbăta de Sus

5,000

DJ108B

23.

DC 78 A

Viștea de Jos (DN 1) - Viștea de Sus - Viștișoara

0+000- 9+320 comuna Viștea

9,320

DJ103 D

24.

DC 66 A

Parțial

Toderița - Mândra

5+012- 10+519 comuna Mândra

5,507

DJ104G

25.

DC 66

Parțial

DC 7

Parțial

DC 10

Strada Școlii sat Boholț

Șona-DJ104D(Făgăraș) -Calbor - Boholț

14+306 - 20+876 comuna Mândra

6,570

DJ104J

20+876(inter secție cu DC 10) -29+376 comuna Beclean

8,500

0+000-2+347 comuna Beclean

2,347

0+000 - 1+233 comuna Beclean

1,233

18,650 km

26.

DC 27

Criț - Meșendorf

0+000 - 6+000

6,000

DJ 132 C

parțial

comuna Bunești

27.

DC 28

Parțial

DC 28

Parțial

Dacia - Viscri - Bunești

23+869 -27+022 comuna Jibert

3,153

DJ104L

27+022 - 38+882 comuna Bunești

11,860

15,013 km

28.

DC 21 parțial

DN 13 (Rupea Gară) - Ungra - Dăișoara

30+852 - 39+452 (intersecția cu DC 22)

comuna Ungra

8,600

DJ 131F

DC 22

0+000 - 5+825 comuna Ungra

5,825

14,425 km

29.

DC 21

Parțial

DC 21 A

Parțial

Șercaia(DN 1) - Hălmeag

53+890 - 57+803 comuna Șercaia

3,913

DJ131P

0+000 -1+887 comuna Șercaia

1,887

5,800 km

'*srO.

DC 24 parțial

Ticușu Vechi - Cobor

0+000-4+433 comuna Ticuș

4,433

DJ104M

31.

Drum vicinal

Drum vicinal

Șinca Nouă(DN 73 A) -

Vlădeni(DNl)Dumbrăvița

4+000 - 4+470 comuna Șinca

0,470

DJ106

4+000 - 8+100 comuna Dumbrăvița

4,100

4,570 km

32.

Stradă principală Rucăr sat

Olteț (DN 1) - Rucăr sat

0+000 -1+200 comuna Viștea

1,200

DJ 102 A

33.

DC 61

Vulcan(DJ 112A) - Holbav -

PaltinfDJ 106 A)

0+000 -4+000 comuna Vulcan

4,000

DJ106 B

DC 61

4+000 -6+240 comuna Holbav

2,240

DC 5

16+000 -

3+300(intersecție cu

DJ 106A) comuna Holbav

12,700

18,940 km

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor drumuri județene și comunale care își modifica traseul și lungimea, situate în județul Brașov

Nr.crt

Denumirea drumului

Traseul drumului

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Proveniența

1.

DJ 106

Șinca Nouă (DN 73 A) -

Vlădeni

(DN l)Dumbrăvița

0+000 - 4+470 comuna Șinca Nouă

4,470

DJ106

4+000 - 8+100 comuna Dumbrăvița

4,100

DJ 106

8,570 km

2.

DJ 102 A

Olteț (DN 1) - Rucăr sat

0+000 - 2+262

comuna Viștea

2,262

DJ102 A

0+000-1+200 comuna Viștea

1,200

DJ 102 A

3,462 km

3.

DJ 110

DC 5 - Intre Văi - lim.comuna

Poiana Mărului(spre comuna Vulcan)

0+000 - 5+000 comuna Poiana Mărului

5,000

DJ 110

0+000- 5+500 comuna Poiana Mărului

5,500

DJ110

10,500km

4.

DC 66 A

Bucium - Toderița

0+000-3+012 comuna Șinca

3,012

DC 66 A parțial

3+012-5+012 comuna Mândra

2,000

DC 66 A parțial

5,012 km

5.

DC 66

Mândra - Șona

10+519-14+306

comuna Mândra

3,787

DC 66 parțial

6.

DC 27

Meșendorf - Grânari - Lovnic

6+000-9+500 comuna Bunești

3,500

DC 27 parțial

9+500 - 19+800 comuna Jibert

10,300

DC 27 parțial

13,800 km

7.

DC 24

Cobor - Jibert(DJ 105 A)

4+433 - 9+433 comuna Ticuș

5,000

DC 24 parțial

9+433-13+110 comuna Jibert

3,677

DC 24 parțial

8,677 km

8.

DC 28

Ticușu Vechi - Dacia

10+947 - 16+947 comuna Ticuș

6,000

DC 28 parțial

16+947 - 23+869 comuna Jibert

6,922

DC 28 parțial

12,922 km

9.

R

DC 21

DJ 131 F-Crihalma -

Hălmeag

(intersecția cu DC

22) 39+452-40+952 comuna Ungra

1,500

DC 21 parțial

40+952 - 45+952 comuna Comăna

5,000

DC 21 parțial

45+952 - 53+890

comuna Șercaia

7,938

DC 21 parțial

14,438 km

10.

DC 21 A

Hălmeag - Șona

1+887 -4+500 comuna Șercaia

2,613

DC 21 A parțial

4+500-9+000 comuna Mândra

4,500

DC 21 A parțial

7,113 km.

11.

DC 7

Calbor(DJ 104 J)-DJ 105

29+376(intersecția cu DJ 104 J) - 30+876 comuna Beclean

1,500

DC 7 parțial

30+876 - 33+476

comuna Șoarș

2,600

DC 7 parțial

33+476-36+754 comuna Cincu

3,278

DC 7 parțial

7,378 km


Comp. coord,prog,adm ing.Arhip Corina

Director

Ing.C<


D.A.D.P

>rel


Comp. coord,prog,adm ing.Arhip CorinaDATELE DE IDENTIFICARE a unor drumuri de interes local, care se încadrează în categoria funcțională a drumurilor comunale, situate în județul Brașov

Nr.crt

Indicativ vechi

Traseul drumului

Poziția kilometrică a tronsonului (origine -destinație )

Lungimea Km.

Indicativ nou

1.

Str.Ghimbavu lui - 450m. Drum local -3,250 km.

DJ 112A - Lim.comuna Ghimbav

0+000-3+700 comuna Hălghiu

3,700

DC 37

2.

Drum vicinal

DN73A-DC8

0+000 - 8+500 Comuna Poiana Mărului

8,500

DC 5A

3.

Drum local neclasat

Zămești - Plaiul Foii

0+000 -12+500 Oraș Zămești

12,500

DC50A

4.

Drum local nelasat

DN13(KM16+800)Feldioara

- Hălchiu(fosta moara LAS)

0+000-2+750 Comuna Feldoiara

2,750

DC 31

Drum local nelasat

0+000-2+750 Comuna Hălchiu

2,750

Director e?

Ing.Costi


/[D.A.D.P

>rel


Comp.coord,prog,adm ing.Arhip.Corina