Hotărârea nr. 43/2008

privind aprobarea alocării sumei de 70.000 lei pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea birourilor pentru relaţii cu rromii în unele localităţi din judeţul Braşov şi alocarea sumei de 300.000 lei pentru achiziţionarea unui imobil, în Municipiul Făgăraş, destinat amenajării unor locuinţe sociale pentru rromi, lucrări ce se desfăşoară în cadrul programului de sprijinire a comunităţilor de rromi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail :cjb v@deuroconsult. ro. www.brasovcounty.ro


Consiliul JudețeanCod F-16

HOTĂRÂREA NR.43

din data 5.03.2008

  • - privind aprobarea alocării sumei de 70.000 lei pentru înființarea, amenajarea și dotarea birourilor pentru relații cu rromii în unele localități din județul Brașov și alocarea sumei de 300.000 lei pentru achiziționarea unui imobil, în Municipiul Făgăraș, destinat amenajării unor locuințe sociale pentru rromi, lucrări ce se desfășoară în cadrul programului de sprijinire a comunităților de rromi

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 5 martie 2008;

Analizând referatul întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea alocării unor sume, pentru realizarea unor lucrări ce urmează a se desfășura în cadrul programului de sprijinire a comunităților de rromi, după cum urmează:

  • - alocarea sumei de 70.000 lei pentru înființarea, amenajarea și dotarea birourilor pentru relații cu rromii în următoarele localități din județul Brașov: Municipiul Săcele, Municipiul Făgăraș, Municipiul Codlea, orașul Râșnov, orașul Zămești, orașul Rupea și Comuna Racoș;

  • - alocarea sumei de 300.000 lei pentru construirea, în Municipiul Făgăraș, a unor locuințe sociale pentru rromi;

Ținând cont de propunerea domnului consilier județean, Grapă Sebastian, privind achiziționarea unui imobil. în Municipiul Făgăraș, destinat amenajării unor locuințe sociale pentru rromi;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3), lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 70.000 lei din veniturile proprii, în bugetul Județului Brașov pe anul 2008, Cap. 51.02 - „Autorități publice și acțiuni externe” - cheltuieli materiale, pentru înființarea, amenajarea și dotarea birourilor pentru relații cu rromii în următoarele localități din județul Brașov: Municipiul Săcele, Municipiul Făgăraș, Municipiul Codlea, orașul Râșnov, orașul Zărnești, orașul Rupea și Comuna Racoș, în cadrul programului de sprijinire a comunităților de rromi.

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 300.000 lei din veniturile proprii, în bugetul Județului Brașov pe anul 2008, Cap. 70.02- „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, pentru achiziționarea unui imobil, în Municipiul Făgăraș, destinat amenajării unor locuințe sociale pentru rromi, în cadrul programului de sprijinire a comunităților de rromi.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Anjgff^j ^itoriului și Direcția Economică.
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău