Hotărârea nr. 42/2008

privind aprobarea alocării sumei de 3.300.000 lei pentru efectuarea lucrărilor de pietruire a drumurilor ce deservesc comunităţile de rromi din judeţul Braşov, lucrări ce se desfăşoară în cadrul programului de sprijinire a comunităţilor de rromi

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:cjbv@deuroconsull.ro. www.brasovcounty.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.42

din data 5.03.2008

- privind aprobarea alocării sumei de 3.300.000 lei pentru efectuarea lucrărilor de pietruire a drumurilor ce deservesc comunitățile de rromi din județul Brașov, lucrări ce se desfășoară în cadrul programului de sprijinire a comunităților de rromi

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 5 martie 2008;

Analizând referatul din 29.02.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 3.300.000 lei pentru efectuarea, în regim de urgență, a lucrărilor de pietruire a unei lungimi totale de drumuri, de 66 km, drumuri ce deservesc comunitățile de rromi din județul Brașov, lucrări ce se desfășoară în cadrul programului de sprijinire a comunităților de rromi; în referat se precizează că lucrările sunt propuse a se efectua în următoarele localități din județul Brașov: Zărnești, Tărlungeni, Budila, Teliu, Săcele (Gărcini și Baciu), Crizbav(Cutuș), Dumbrăvița, Vulcan, Măieruș (Arini), Ormeniș, Apața, Augustin, Cața, Racoș, Ticuș, Codlea, Cincu, Făgăraș(Cartierele Combinat, Galați și Chimiștilor);

Ținând cont de propunerea domnului președinte Aristotel Căncescu, privind stabilirea unei comisii speciale care să stabilească localitățile din județul Brașov, în care urmează a se efectua lucrări de pietruire a drumurilor ce deservesc comunitățile de rromi din județ, precum și de discuțiile și propunerile formulate în plen;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii nr. 30/2008 privind modificarea Hotărârii nr.8/2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, dispozițiile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, dispozițiile art. 54 alin. (7), art. 91 alin.(l) lit.”b” și alin.(3), lit.”a” și art. 91 alin. (1), lit. ,,f’ din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă alocarea sumei de 3.300.000 lei, în bugetul Județului Brașov, prin redistribuirea sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.30/2008, pentru efectuarea, în cadrul programului de sprijinire a comunităților de rromi, a lucrărilor de pietruire a drumurilor (în lungime totală de 66 km,) ce deservesc comunitățile de rromi din județul Brașov.

Art.2. - Se aprobă constituirea unei Comisii speciale de analiză și verificare, având ca obiect stabilirea localităților din județul Brașov în care urmează a se efectua lucrări de pietruire a unor drumuri ce deservesc comunitățile de rromi din județ, lucrări ce se desfășoară în cadrul programului de sprijinire a comunităților de rromi, comisie care va avea următoarea componență:

  • 1. Maxim Adrian - consilier județean

  • 2. Marko Gabor Jozsef - consilier județean

  • 3. Niță Emil - consilier județean

  • 4. Iancu Vespasian Augustin - consilier județean

  • 5. Marcu Ion - consilier județean

Art. 3. - Raportul Comisiei speciale de analiză și verificare, având ca obiect stabilirea localităților din județul Brașov în care urmează a se efectua lucrări de pietruire a unor drumuri ce deservesc comunitățile de rromi din județ, va fi supus aprobării plenului Consiliului Județean Brașov.

Art. 4. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economică și Comisia specială de analiză


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău