Hotărârea nr. 39/2008

privind aprobarea schimbării titulaturii instituţiei din „Şcoala Populară de Arte şi Meserii Braşov” în „Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr, 5

2200, Brașov, jud.Brașov g b-^Net g

Tel068-410777              JS

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 39

din data de 5.03.2008

- privind aprobarea schimbării titulaturii instituției din „Școala Populară de Arte și Meserii Brașov” în „Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5 martie 2008;

Analizând referatul nr.305/15.01.2008 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea schimbării titulaturii instituției, prin persoanalizare, din „Școala Populară de Arte și Meserii Brașov” în „Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov”;

Ținând cont de dispozițiile art. 5, alin.(3) și art. 6 alin. (1) și (2) din OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 143/2007, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l), lit.”f’ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă schimbarea titulaturii instituției din „Școala Populară de Arte și Meserii Brașov” în „Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov” .

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


Red.BC

Se difuzează la:

1 ex.- Direcția Coordonare, Integrare Europeană - SRUSI

1 ex.- Școala Populară de Arte și Meserii Brașov           'U* ^r/^o3,c.^

1 ex.- Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex.- Colecție