Hotărârea nr. 36/2008

privind modificarea Hotărârii nr.7/4.02.2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2008

ROMANȚA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JndețeanE-mail:office@judbrasov. ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.36

din data de 5.03.2008

privind modificarea Hotărârii nr.7/4.02.2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu privind modificarea Hotărârii nr.7/4.02.2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2008;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit. “b” și alin.(3) lit.“a” din Legea nr.215/2001 republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Hotărârii nr.7/4.02.2008 a Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2008 și al instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.ANEXA 1a LISTA

obiectivelor de investiții pe anul2008, cu finanțare de la bugetul local, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

mii lei

Nr. Crt

Denumire investiție

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

'nu sunt cuprinse activele financiare (contribuții la agenții)

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

0.00

0.00

22,135.08

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

12,795.78

B.Lucrări noi

3,467.80

C.Investiții definite conform Legii 273/2006

5,871.50

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 51.02 Autoritati publice si acțiuni externe

Total, din care:

2,565.30

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

0.00

B. Lucrări noi

0.00

C. Investiții definite conform Legii 273/2006

2,565.30

71.01.03

Computer

100.00

71.01.03

Server

180.00

71.01.03

ISA Server

10.00

71.01.30

Implementare Exchange Server + Integrare cu Managementul Documentelor

180.00

71.01.30

Exchange server caii

50.00

71.01.30

Integrare server K2 cu email-ul

70.00

71.01.30

Semnătură Electronica

10.00

71.01.30

Licența Autocad + Update licența

40.00

71.01.03

Copiator profesional A3

60.00

71.01.03

ScannerA0+ profesional

80.00

71.01.03

PlotterAO profesional

40.00

71.01.30

Update licența ArcView

15.00

71.01.30

Sistem de preluare date video cu coordonate geografice

20.00

71.01.03

Proiect Panouri de prezentare infochioscuri de dimensiuni mari

830.00

71.01.30

Modul informatic pentru standarde ISO

62.00

t

71.01.30

Dezvoltare sistem de evidenta a documentelor de urbanism

150.00

71.01.02

Cablare structurata

100.00

71.01.30

Modificare site Consiliul Județean Brașov

55.30

71.01.30

Monitorul oficial al județului Brașov

50.00

71.01.02

Echipamente profesionale de curățenie

35.00

71.01.30

Program traduceri

20.00

71.01.30

Program eurolegis

10.00

71.01.30

Program calcul penalitati si majorări de întârziere

10.00

71.01.30

Sistem integrat calitate mediu

30.00

71.01.03

Laptop

8.00

71.01.02

Autoturism

250.00

71.01.02

Autoturism

100.00

Capitol 54.02 Alte servicii publice generale

Total, din care:

535.50

CJnvestitii definite conform Legii 273/2006

535.50

O.M.E.P.T.A.

25.00

71.01.02

Autoturism-leasing

20.00

71.01.03

Calculator

5.00

CONSILIUL JUDEȚEAN- ATOP

459.50

71.01.03

Computer

4.00

71.01.03

Laptop

12.00

71.01.03

Videoproiector

2.00

71.01.03

Videoproiector complex

20.00

71.01.03

Calculator in complet cu imprimanta

90.00

71.01.03

Scannere

2.00

71.01.02

Automatizare acces auto

13.00

71.01.02

Monitorizare perimetru IPJ Brașov

6.00

71.01.02

Securizare posturi Politie

94.00

71.01.02

Securizare sedii politie municipii/orase/sectii

76.50

71.01.02

Proiecte preventive propuse

140.00

CONSILIUL JUDEȚEAN - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR - cofinantare proiect PHARE

51.00

71.01.02

Autoutilitara mobila preluare imagini

33.00

71.01.03

Calculatoare OS2

18.00

Capitol 60.02 Aparare naționala

Total, din care:

127.00

B.Lucrări noi

80.00

CENTRUL MILITAR ZONAL

80.00

71.03

Reparații capitale acoperiș pav. K

40.00

71.03

Reparații capitale instalație electrica pav. F si K

40.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

47.00

1. Investiții definite conform legii 273/2006

CENTRUL MILITAR ZONAL

47.00

71.01.02

Autoturism teren-leasing

15.00

71.01.03

Sistem aer condiționat

30.00

71.01.03

Videoproiector

2.00

Capitol 61.02 Ordine publica si siquranta naționala

Total, din care:

367.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

367.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

32.00

INSPECTORATUL PT. SITUAȚII DE URGENTA

32.00

71.01.02

Autoturism leasing

20.00

71.01.03

Copiator

6.00

71.01.03

Calculator

6.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV-

335.00

Cofinantari proiecte PHARE

ATV specializate dotate cu sistem de fireepress

Sistem de comunicații radio cu 5 posturi de emisie-receptie

335.00

71.01.02

300.00

71.01.30

35.00

Capitol 65.02 Invatamant (scoli speciale)

Total, din care:

337.00

A.Lucrari în continuare

B.Lucrari noi

250.00

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VIJOLI"FAGARAS

150.00

71.03

Reparații capitale la cantina si cămin

150.00

ȘCOALA SPECIALA BRAȘOV

100.00

71.03

Usi si qeamuri termopan

100.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

87.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

87.00

CENTRUL DE RECUPERARE SI INTEGRARE PSIHOPEDAGOGICA A DEF1CIENTILOR SENZORIALI BRAȘOV

28.00

71.01.02

Mașina de spalat profesionala

5.00

71.01.02

Calandru pentru calcat cearceafuri

5.0C

71.01.02

Robot bucătărie profesional

12.00

71.01.03

Laptop

4.00

71.01.03

Proiector video

2.00

ȘCOALA SPECIALA BRADET SACELE

10.0C

71.01.03

Calculatoare

10.00

ȘCOALA DE ARTE SI MESERII CODLEA

19.00

71.01.02

Sistem supraveghere video

16.00

71.01.02

Videoproiector

3.00

ȘCOALA SPECIALA BRAȘOV

18.00

71.01.03

Calculator

8.00

71.01.03

Copiator A3

5.00

71.01.30

Proqram antivirus

2.00

71.01.30

Program Windows

3.00

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCAȚIONALA

12.00

71.01.03

Calculator

8.00

71.01.02

Sistem de alarma

4.00

Capitol 66.02 Sanatate (spitale)

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

0.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

0.00

Capitol 67.02 Cultura, recreere si reliqie

Total, din care:

0.00

0.00

9,673.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

6,662.50

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

0.00

0.00

6,662.50

71.01.01

Reabilitare, amenajari si refunctionalizare BASTIONUL POSTĂVARILOR

1,000.00

71.01.01

Amenajări Turnuri zona Graft

650.00

71.01.01

Lucrări de montare, amenajare a patinoarului Olimpia al CS Societatea de Patinaj Brașov

950.00

71.03

Reabilitare, amenajari si refunctionalizare Complex de Agrement TAMPA (execuție)

4,062.50

B.Lucrări noi

2,917.50

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

2,917.50

71.01.01

Amenajari suprafețe de joc terenuri sportive Liceul A. Saguna, Liceul Sportiv - zone de interes turistic

917.50

71.01.01

Cale ferata turistica Râșnov

1,400.00

71.03

Reparații si amenajari la Biblioteca Județeană "George Baritiu"

600.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

93.00

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

93.0C

71.01.02

Autoturism Dacia Logan-leasing

20.00

71.01.03

Scanner A2

12.50

71.01.03

Server

32.50

71.01.30

Licența ABBY Fine Reader

2.00

71.01.30

Soft server Z39.50

13.00

71.01.30

Soft client Z39.50

3.00

71.01.02

Instalație aer condiționat

10.00

Capitol 68.02 Asigurări si asistenta sociala

Total, din care:

0

0

852.00

A.Lucrări in continuare

595.00

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

595.00

71.03

Reparație capitala Centrul Social de Urgenta STEJARUL Tarlungeni

195.00

71.01.01

Cofinantare proiect Cheltenham College-Realizarea de locuințe protejate pentru tinerii cu disabilitati care depasesc 18 ani si, conform legii ies din sistemul rezidențial al CP Bradet (construcție)

400.00

B.Lucrari noi

0.00

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

257.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERS. CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

50.00

71.01.02

Preparator apa calda

25.00

71.01.02

Rezervor apa potabila

12.00

71.01.02

Mașina de spalat rufe

6.50

71.01.02

Mașina de uscat rufe

6.50

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

207.00

71.01.02

Mașina de spalat profesionala

7.00

71.01.30

Sistem de registratura si arhivare

120.00

71.01.30

Sistem de informare publica

80.00

Capitol 70.02 Locuințe, servicii si dezv. publica

Total, din care:

1,872.00

A.Lucrari in continuare

870.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

870.00

71.01.01

Case pentru rromi

620.00

71.01.01

Realizarea iluminatului public in cartierul de locuințe ANL Bunloc-Sacele

100.0C

71.01.01

Racord electric (taxe, acorduri , proiectare) la Turnurile 1,2, 3, 4, IV, Turnul de sticla si Turnul alb

150.0C

B.Lucrări noi

100.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

100.00

71.01.01

Program guvernamental de alimentare cu apa la sate si locuințe sociale -cofinantare

100.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

902.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

902.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

865.00

71.01.30

Expertizarea si evaluare patrimoniul județului Brașov in vederea intabularii

200.00

71.01.30

Actualizări PUG-uri județul Brașov- Baza topografica

100.00

71.01.30

Zona metropolitana - P.A.T.J. si studiu urbanism

65.00

71.01.30

Cartografiere digitala pentru localitățile din județul Brașov

300.00

71.01.30

Studiu de urbanism pentru evaluarea lucrărilor de "arhitectura" mobilare a zonei adiacente a Aeroportului International Brașov -Ghimbav

200.00

SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT

37.00

71.01.03

Computer PC + accesorii

6.00

71.01.02

Troliu auto

4.00

71.01.03

Copiator

3.00

71.01.30

Programe calculator

2.00

71.01.02

Statie radio fixa +antena

8.00

71.01.02

Statie radio mobila

4.00

71.01.02

Dispozitiv remorcare sanie cu motor

2.00

71.01.02

Repertor

8.00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

Total, din care:

50.00

A.Lucrari in continuare

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

50.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

50.00

71.0Î.30

Plan județean de gestionare a deșeurilor

50.00

Capitolul 80.02 Acțiuni qenerale economice, comerciale si de munca

Total, din care:

A.Lucrari in continuare

B.Lucrări noi

0.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

o.oc

1. Investiții definite conform Leqii 273/2006

Capitolul 83.02 Aqricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

Total, din care:

54.00

B.Lucrări noi

20.30

71.01.01

Branșament apa

15.00

71.01.01

Separare enerqie electrica

5.30

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

33.70

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR

33.70

71.01.02

Dacia Loqan leasing

15.00

71.01.02

Motocositoare F.S.300

2.40

71.01.02

Motostropitoare SR 420

2.80

71.01.02

Centrala termica lemne

10.00

71.01.03

Calculator Pentium 4

3.50

Capitol 84.02 Transporturi

Total, din care:

5,180.28

A.Lucrari in continuare

4,418.28

71.01.01

Drumuri, străzi in cartier de locuințe ANL Bunloc Sacele*

2,500.00

71.01.01

Modernizare infrastructura in zona turistica DJ 112F Moieciu de Jos-Moieciu de Sus -deviere rețea electrica

113.28

71.01.01

Proiectare, execuție si operare "Aeroport International Brasov-Ghimbav" județul Brașov

1,500.00

71.01.01

Modernizare DJ 112H, km 3+500-8+186 Zarnesti -Predelut- Bran

5.00

71.01.01

Reparație capitala DJ 103A ,km 14+000-39+730 , sector 1, km 14+000-21+300

300.00

B.Lucrări noi

100.00

71.01.01

Modernizare DJ 112H, Zamesti-Predelut-Bran,km.3+500-8+*186 Deviere rețea electrica

100.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

662.00

1. Investiții definite conform Legii 273/2006

662.00

71.01.30

Proiectare pod nou pe DJ 103A la km. 14+220

45.00

71.01.30

Servicii de consultanta financiara pentru finalizarea negocierilor avand ca obiect finanțarea proiectului si participarea județului la realizarea obiectivului "Aeroportul International Brasov-Ghimbav"

150.00

71.01.30

Studiu de fezabilitate pentru reabilitare DJ 104A Persani-Sinca Veche-Sercaita-Bucium-Margineni-Sebes-Recea-Gura Vaii-Lisa-Sambata de Sus-Dragus-Vistea de Sus-Victoria, km 0+000-45+850

45.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105A, km 47+500 - Expertiza tehnica

21.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105A. km 48+600 - Expertiza tehnica

22.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105A, km 49+500 - Expertiza tehnica

24.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105A, km 68+350 - Expertiza tehnica

15.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105A, km 76+250 - Expertiza tehnica

9.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105, km 6+700 - Expertiza tehnica

14.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ103, km 14+600 - Expertiza tehnica

8.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ103A, km 11+950 - Expertiza tehnica

4.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ103A, km 13+300 - Expertiza tehnica

15.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ112A, km 7+400 - Expertiza tehnica

10.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ112A, km 9+500 - Expertiza tehnica

23.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ112A, km 28+400 - Expertiza tehnica

15.00

71.01.30

Refacere pod pe DJ112A, km 36+700 - Expertiza tehnica

15.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ105, km 9+400 - Fazele: Expertiza

55.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ104D, km 10+010 - Fazele: Expertiza

60.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ104D, km 17+000 - Expertiza tehnica

15.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ104D, km 19+050 - Expertiza tehnica

18.00

71.01.30

Consolidare terasamente DJ132B, km 9+300 - Fazele: Expertiza tehnica+SF+PT+DE+PAC+DL+CS

70.00

71.01.30

Refacere podeț pe DJ132, km 3+300 localitatea Homorod -Expertiza tehnica

9.00

Capitol 87.02

Total, din care:

522.00

A.Lucrari in continuare

250.00

71.01.01

Puncte de informare turistica - construcție si amenajare

250.00

B.Lucrări noi

0.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

272.00

1. Investiții definite conform Leqii 273/2006

272.00

71.01.02

Sistem de transmitere on-line pe internet a obiectivelor turistice din jud. Brașov

72.00

71.01.30

Mașter Plan - dezvoltarea turismului in Jud. Brașov

200.00

3/6/200811:19 AM]

f


DIRECTOR EXEC. D.I.C.E.,


PREȘEDINTE, Aristotel CANQESCU DIRECTOR EXECXECONOMIC

/ i

Aurelia POPESCU

DIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T.,

Emil C1RICA

_

Anexa 1b)

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții", defalcata pe categorii de bunuri finanțate din bugetul local, definite conform art.42 alin(2) lit.a-e din OUG 45/2003

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate

Termen PIF

Nr. Si data documentului

Total general, din care:

5,871.50

I.Achizitii imobile (lit.a)

0.00

II.Dotări independente (lit.b)

4,094.50

IlI.Studii fezabilitate,...(lit.c)

1,777.00

IV.Consolidari, expertize,...(lit.d)

0.00

V.Foraj, cartare,...(lit.e)

0.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 51.02 Autoritati publice si acțiuni externe

Total, din care:

2,565.30

II.Dotări independente (lit.b)

2,565.30

Computer

25.00

100.00

Server

5.00

180.00

ISA Server

1.00

10.00

Implementare Exchange Server + Integrare cu Managementul Documentelor

1.00

180.00

Exchange server caii

1.00

50.00

Integrare server K2 cu email-ul

1.00

70.00

Semnătură Electronica

10.00

10.00

Licența Autocad + Update licența

1.00

40.00

Copiator profesional A3

1.00

60.00

Scanner A0+ profesional

1.00

80.00

Plotter A0 profesional

1.00

40.00

----------------Pagei

Update licența ArcView

1.00

15.00

Sistem de preluare date video cu coordonate geografice

2.00

20.00

Proiect Panouri de prezentare infochioscuri de dimensiuni mari

1.00

830.00

Modul informatic pentru standarde ISO

1.00

62.00

Dezvoltare sistem de evidenta a documentelor de urbanism

1.00

150.00

Cablare structurata

1.00

100.00

Modificare site Consiliul Județean Brașov

1.00

55.30

Monitorul oficial al județului Brașov

1.00

50.00

Echipamente profesionale de curățenie

1.00

35.00

Program traduceri

1.00

20.00

Program eurolegis

1.00

10.00

Program calcul penalitati si majorări de întârziere

1.00

10.00

Sistem integrat calitate mediu

1.00

30.00

laptop

2.00

8.00

Autoturism

1.00

250.00

Autoturism

1.00

100.00

Capitol 54.02 Alte servicii publice generale

Total, din care:

535.50

II.Dotări independente (lit.b)

535.50

O.M.E.P.T.A.

25.00

Autoturism-leasing

1.00

20.00

Calculator

1.00

5.00

CONSILIUL JUDEȚEAN- ATOP

459.50

Computer

1.00

4.00

Laptop

4.00

12.00

Videoproiector

1.00

2.00

Videoproiector complex

1.00

20.00

Calculator in complet cu imprimanta

30.00

90.00

Scannere

4.00

2.00

Automatizare acces auto

1.00

13.00

Monitorizare perimetru IPJ Brașov

1.00

6.00

Securizare posturi Politie

47.00

94.00

Securizare sedii politie municipii/orase/sectii

17.00

76.50

Pag«


8:32 AM3/6/2008

/

Proiecte preventive propuse

1.00

140.00

CONSILIUL JUDEȚEAN - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSOANELOR - cofinantare proiect PHARE

51.00

Autoutilitara mobila preluare imagini

1.00

33.00

Calculatoare OS2

10.00

18.00

Capitol 60.02 Aparare naționala

Total, din care:

47.00

II.Dotari independente (lit.b)

47.00

CENTRUL MILITAR ZONAL

47.00

Autoturism teren-leasing

1

15.00

Sistem aer condiționat

1.00

30.00

Videoproiector

1.00

2.00

Capitol 61.02 Ordine publica si siguranța naționala

Total, din care:

367.00

II.Dotari independente (lit.b)

367.00

INSPECTORATUL PT. SITUAȚII DE URGENTA

32.00

Autoturism lesing

1.00

20.00

Copiator

1.00

6.00

Calculator

1.00

6.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV-

335.00

Cofinantari proiecte PHARE

335.00

ATV specializate dotate cu sistem de fireepress

Sistem de comunicații radio cu 5 posturi de emisie-receptie

2.00

300.00

4.00

35.00

-

Capitol 65.02 Invatamant (scoli speciale)

Total, din care:

87.00

II.Dotari independente (lit.b)

87.00

CENTRUL DE RECUPERARE SI INTEGRARE PSIHOPEDAGOGICA A DEFICIENTILOR SENZORIALI BRAȘOV

28.00

Mașina de spalat profesionala

1.00

5.00

Calandru pentru calcat cearceafuri

1.00

5.00

Robot bucătărie profesional

1.00

12.00

Laptop

1.00

4.00

Proiector video

1.00

2.00

COLEGIUL TEHNIC "AUREL VIJOLI"FAGARAS

0.00

ȘCOALA SPECIALA BRADET SACELE

10.00

Calculatoare

4.00

10.00

ȘCOALA DE ARTE SI MESERII CODLEA

19.00

Sistem supraveghere video

1.00

16.00

Videoproiector

1.00

3.00

ȘCOALA SPECIALA BRAȘOV

18.00

Calculator

2

8.00

Copiator A3

2

5.00

Proqram antivirus

10

2.00

Proqram Windows

5

3.00

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCAȚIONALA

12.00

Calculator

3

8.00

Sistem de alarma

1

4.00

Capitolul 66.02 Sanatate (spitale)

Total, din care:

0.00

1.Achiziții imobile (lit.a)

II.Dotări independente (lit.b)

III.Studii fezabilitate,...(lit-c)

IV.Consolidari. expertize,...(lit.d)

V.Foraj, cartare,...(lit.e)

Capitol 67.02 Cultura, recreere si religie

Total, din care:

93.00

II.Dotări independente (lit.b)

93.00

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU”

93.00

Autoturism Dacia Loqan-leasinq

1

20.00

Scanner A2

1

12.50

Server

1

32.50

Licența ABBY Fine Reader

2

2.00

Soft server Z39.50

1

13.00

Soft client Z39.50

1

3.00

Instalație aer condiționat

1

10.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

0.00

Eaos

f

Capitol 68.02 Asigurări si asistenta sociala

Total, din care:

257.00

II.Dotări independente (lit.b)

257.00

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERS. CU HANDICAP CANAAN SERCAIA

50.00

Preparator apa calda

2

25.00

Rezervor apa potabila

2

12.00

Mașina de spalat rufe

1

6.50

Mașina de uscat rufe

1

6.50

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

207.00

Mașina de spalat profesionala

1.00

7.00

Sistem de reqistratura si arhivare

120.00

Sistem de informare publica

80.00

Capitol 70.02 Locuințe, servicii si dezv. publica

Total, din care:

902.00

II.Dotări independente (lit.b)

37.00

SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT

37.00

Computer PC + accesorii

1.00

6.00

Troliu auto

1.00

4.00

Copiator

1.00

3.00

Programe calculator

1.00

2,00

Stafie radio fixa +antena

2.00

8.00

Stafie radio mobila

2.00

4.00

Dispozitiv remorcare sanie cu motor

1.00

2.00

Repertor

1.00

8.00

III.Studii fezabilitate,...(lit.c)

865.00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

865.00

Expertizarea si evaluare patrimoniul județului Brașov in vederea intabularii

200.00

Actualizări PUG-uri județul Brașov- Baza topografica

100.00

Zona metropolitana - P.A.T.J. si studiu urbanism

65.00

Cartografiere digitala pentru localitățile din județul Brașov

300.00

Studiu de urbanism pentru evaluarea lucrărilor de "arhitectura" mobilare a zonei adiacente a Aeroportului International Brașov -Ghimbav

200.00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

Total, din care:

50.00

III.Studii fezabilitate,...(lit.c)

50.00

Plan județean de gestionare a deșeurilor

50.00

Capitolul 83.02 Aqricultura, silvicultura, piscicu

tura si vanatoare

Total, din care:

33.70

II.Dotari independente (litb)

33.70

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR

33.70

DACIA Logan leasing

15.00

Motocositoare F.S.300

2.40

Motostropitoare SR 420

2.80

Centrala termica lemne

10.00

Calculator Pentium 4

3.50

Capitol 84.02 Transporturi

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

662.00

Proiectare pod nou pe DJ 103A la km. 14+220

45.00

Servicii de consultanta financiara pentru finalizarea negocierilor avand ca obiect finanțarea proiectului si participarea județului la realizarea obiectivului "Aeroportul International Brasov-Ghimbav"

150.00

Studiu de fezabilitate pentru reabilitare DJ 104A Persani-Sinca -Veche-Sercaita-Bucium-Margineni-Sebes-Recea-Gura Vaii-Lisa-Sambata de Sus-Dragus-Vistea de Sus-Victoria, km 0+000-45+850

45.00

Consolidare terasamente DJ105A, km 47+500 - Expertiza tehnica

21.008:32 AM3/6/2008

t

Consolidare terasamente DJ105A, km 48+600 - Expertiza tehnica

22.00

Consolidare terasamente DJ105A, km 49+500 - Expertiza tehnica

24.00

Consolidare terasamente DJ105A, km 68+350 - Expertiza tehnica

15.00

Consolidare terasamente DJ105A, km 76+250 - Expertiza tehnica

9.00

Consolidare terasamente DJ105, km 6+700 - Expertiza tehnica

14.00

Refacere pod pe DJ103, km 14+600 - Expertiza tehnica

8.00

Refacere pod pe DJ103A, km 11+950 - Expertiza tehnica

4.00

Refacere pod pe DJ103A, km 13+300 - Expertiza tehnica

15.00

Refacere pod pe DJ112A, km 7+400 - Expertiza tehnica

10.00

Refacere pod pe DJ112A, km 9+500 - Expertiza tehnica

23.00

Refacere pod pe DJ112A, km 28+400 - Expertiza tehnica

15.00

Refacere pod pe DJ112A, km 36+700 - Expertiza tehnica

15.00

Consolidare terasamente DJ105, km 9+400 - Fazele: Expertiza tehnica+SF+PT+DE+PAC+DL+CS

55.00

Consolidare terasamente DJ104D, km 10+010 - Fazele:

Expertiza tehnica+SF+PT+DE+PAC+DL+CS

60.00

Consolidare terasamente DJ104D, km 17+000 - Expertiza tehnica

15.00

Consolidare terasamente DJ104D, km 19+050 - Expertiza tehnica

18.00

Consolidare terasamente DJ132B, km 9+300 - Fazele: Expertiza tehnica+SF+PT+DE+PAC+DL+CS

70.00

Refacere podeț pe DJ132, km 3+300 localitatea Homorod -

Expertiza tehnica

9.00

Capitol 87.02

Total, din care:

272.00

II.Dotări independente (lit.b)

72.00

___Easf;7

Sistem de transmitere on-line pe internet a obiectivelor turistice din jud. Brașov

1.00

72.00

III.Studii fezabilitate,...(lit.c)

200.00

Mașter Plan - dezvoltarea turismului in Jud. Brașov

200.00

DIRECTOR EXEC. D.I.C.E.,


Nicolae SACUIUDIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T.,

Emil CIRICA

<—L-     '           ____ .


/

ANEXA 2 LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare din împrumuturi interne repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

mii lei

Denumire investiție

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

73,754.20

10,863.60

62,890.60

A.Lucrari in continuare

60,233.60

B.Lucrări noi

C.Investiții definite conform Legii 273/2006

2,657.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasifîcatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 66.07 Sanatate (spitale)

2,657.00

C.Investiții definite conform Legii 273/2006

2,657.00

71.01.02

Achiziționarea a 10 ambulante2 buc tip A si 8 buc tip B

2,657.00

2,657.00

Capitol 67.07 Cultura, recreere si religie

Total general, din care:

21,061.20

10,197.60

A.Lucrari in continuare

21,061.20

10,863.60

10,197.60

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

21,061.20

10,197.60

71.03

Renovarea zidului de sud-est al Cetatii Brasov-Turnurile Tll, TIII si TIV si iluminat

633.40

633.40

0.00

71.03

Reabilitare, amenajari si refunctionalizare COMPLEX DE AGREMENT "TAMPA" (execuție)

9,574.40

6,645.40

2,929.00

71.03

Cetatea Râșnov - Reabilitare, drum de acces si canalizare

4,212.00

943.40

3,268.60

71.03

Cetatea Fagaras-Reabilitare, renovare ziduri

0.00

0.00

71.03

Baza Sportiva OLIMPIA

6,641.40

2,641.40

4,000.00

Capitol 84.07 Transporturi

Total general, din care:

50,036.00

50,036.00

A.Lucrari in continuare

50,036.00

t


71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona l-Tara Fagarasului:

8,020.00

8,020.00

DJ 102A Rucar-Oltet, km 0+000-2+262

939.09

DJ 103D Vistea de Jos-Vistea de Sus, km 0+000-5+500

2,825.61

DJ 130A Veneția de Jos- Veneția de Sus, km 0+000-3+000

1,533.50

DJ131P Halmeag-Sercaia, km 0+000-5+800

2,330.50

DJ104E Sinca-Manastirea Sinea, km 0+000-3+100

391.30

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona ll-Tara Barsei

6,951.00

6,951.00

DJ112J (DN1 )-Dumbravita (DJ112C) KM. 0+000-4+400

2,132.11

DJ112CHalchiu(DJ112A)-Satu Nou-Dumbravita-Vladeni (DN1) km 0+000-2+700

3,365.06

DJ103G Maierus (DJ131)-limita jud. Covasna km 1+085-2+385

874.92

DJ111 DJ 112A-Colonia 1 Mai km. 0+000-1+450

578.91

71.01.01

Reabilitare drumuri județene -zona III- Poiana Marului-Sinca

17,057.00

17,057.00

DJ110 DC 5 - Intre Vai,                    km 0+000 - 5+000

3,935.75

DJ106 Șinca Nouă (DN73A) - Vlădeni(DNI), km 0+000- 8+324

12,386.90

DJ106A DN 73 A - Paltin,                 km 0+000 - 3+300

734.35

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona nord-Rupea

8,802.00

8,802.00

DJ104F DN13-Manastirea Bunesti km 0+000-1+000

380.41

DJ132C Crit-Mesendorf km 0+000-6+000

2,635.90

DJ104N Comana de Jos (DJ104)- Comana de Sus km 0+000-4+300

2,031.65

DJ131A DN13 (Gara Rupea)-Homorod (DJ132) km 0+000-2+878

1,350.33

DJ104L Dacia-Viscri-Bunesti km. 8+013-15+013

2,403.71

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona V-Sacele

9,206.00

9,206.00

DJ 103B Sacele(DN1A)-Carpinis- Tarlungeni- Budila- Teliu- limita de județ Covasna km 0+700-15+300

6,641.44

DJ108 Harman (DJ112A)-Sanpetru km. 0+000-4+380

r/

2,564.56

hi/

TE,
DIRECTOR EXEC Aurelia POPESC


DIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T., Emil CIRICA


Anexa 1D)

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții", defalcata pe categorii de bunuri finanțate din bugetul local, definite conform art.42 alin(2) lit.a-e din OUG 45/2003Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate

Termen PIF

Nr. Si data documentului

Total qeneral, din care:

2,657.00

1.Achiziții imobile (lit.a)

II.Dotări Independente (lit.b)

2,657.00

III.Studii fezabilitate,...(lit.c)

IV.Consolidări, expertize,...(lit.d)

V.Foraj, cartare,...(lit.e)

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitolul 66.07 Sanatate (spitale)

Total, din care;

2,657.00

1.Achiziții Imobile (lit.a)

II.Dotări Independente (lit.b)

2,657.00

Achiziționarea a 10 ambulante2 buc tip A si 8 buc tip B

buc

10

2,657.00

III.Studii fezabilitate....(lit.c)

IV.Consolidari, expertize,...(lit.d)

V.Foraj, cartare,...(lit.e)

DIRECTOR EXEC, ECONOMIC

DIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T. Emil CIRICA

Anexa 1a)

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare de la bugetul veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

Nr.                                                 Crt.

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

0.00

0.00

29,285.99

A.Lucrari in continuare

26,710.76

B.Lucrari noi

0.00

0.00

2,032.50

CJnvestitii definite conform Legii nr. 273/2006

0.00

0.00

542.73

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 67.11

Total, din care:

2,270.23

B.Lucrari noi

2,032.50

71.01.01

Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive Liceul A. Saguna, Liceul Sportiv - zone de interes turistic

2,032.50

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

237.73

71.01.30

S.F. pentru subprogramul SKI IN ROMANIA in Poiana Brașov

389.99

182.86

71.01.30

S.F. si P.T. pentru subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice in zona montana înalta

54.87

Capitolul 70.11

Total, din care:

300.00

A.Lucrari in continuare

300.00

71.01.01.

Realizarea infrastructurii aferente Parcului industrial Graells & Llonch și a conexiunii utilităților-statie de epurare

300.00

r                       r

/

Capitol 84.11

Total, din care:

0.00

0.00

26,715.76

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

26,410.76

71.01.01

Executarea unor lucrări de reparații la DJ103A Tarlungeni-Vama Buzaului-Reparatie capitala DJ 103A, km 14+000-39+730- sector 1, km 14+000-21+300

5,824.87

71.01.01

Lucrări de reabilitare DJ 131C km 17+000-29+050, Racos-Rupea

2,836.00

71.01.01

Modernizare infrastructura in zona turistica DJ 112F Moieciu de Jos-Moieciu de Sus, km 3+000-8+509

678.33

71.01.01

Modernizare DJ 112H Zamesti -Predelut-Bran, km 3+500-8+186

5,266.68

71.01.01

Realizare refugii in stafiile de transport in comun pe drumuri județene

196.88

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona I- Tara Fagarasului

858.00

858.00

71.01.01

DJ 102A Rucar-Oltet, km 0+000-2+262

10.00

71.01.01

DJ 103D Vistea de Jos-Vistea de Sus, km 0+000-5+500

80.00

71.01.01

DJ 130A Veneția de Jos- Veneția de Sus, km 0+000-3+000

40.40

71.01.01

DJ131P Halmeag-Sercaia, km 0+000-5+800

70.00

71.01.01

DJ104E Sinca-Manastirea Sinea, km 0+000-3+100

657.60

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona ll-Tara Barsei

800.00

800.00

71.01.01

DJ112J (DNI)-Dumbravita (DJ112C) KM. 0+000-4+400

200.00

71.01.01

DJ112CHalchiu(DJ112A)-Satu Nou-Dumbravita-Vladeni (DN1) km 0+000-2+700

300.00

71.01.01

DJ103G Maierus (DJ131 )-limita jud. Covasna km 1+085-2+385

56.00

71.01.01

DJ111 DJ 112A-Colonia 1 Mai km. 0+000-1+450

244.00

71.01.01

Reabilitare drumuri județene -zona III- Poiana Marului-Sinca

2,700.00

2,700.00

71.01.01

DJ110 DC 5 - Intre Vai, km 0+000 - 5+000

40.00

71.01.01

DJ106 Șinca Nouă (DN73A) - Vlădeni(DN 1), km 0+000 - 8+324

128.34

71.01.01

DJ106A DN 73 A - Paltin, km 0+000 - 3+300

2,531.66

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona nord-Rupea

800.00

800.00

71.01.01

DJ104F DN13-Manastirea Bunesti km 0+000-1+000

50.00

71.01.01

DJ132C Crit-Mesendorf km 0+000-6+000

200.00

71.01.01

DJ104N Comana de Jos (DJ104)- Comana de Sus km 0+000-4+300

200.00

71.01.01

DJ131A DN13 (Gara Rupea)-Homorod (DJ132) km 0+000-2+878

143.00

71.01.01

DJ104L Dacia-Viscri-Bunesti km. 8+013-15+013

207.00’

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona V-Sacele

1,200.00

1,200.00

71.01.01

DJ 103B Sacele(DN1A)-Carpinis- Tarlungeni- Budila-Teliu- limita de județ Covasna km 0+700-15+300

100.00

71.01.01

DJ108 Harman (DJ112A)-Sanpetru km. 0+000-4+380

1,100.00

71.01.01

Lucrări reabilitare-cofinantate, reprezentând TVA aferent

5,250.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

305.00

71.01.30

Studiu de fezabilitate pentru reabilitare DJ 104A Persani-Sinca Veche-Sercaita-Bucium-Margineni-Sebes-Recea-Gura Vaii-Lisa-Sambata de Sus-Dragus-Vistea de Sus-Victoria, km 0+000-45+850

305.00DIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T.,

Emil CIRICA

—____r


f

f


Anexa 1b)

JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2006, cu finanțare de la bugetul veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local,

repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate

Termen PIF

Nr. Si data documentului

Total general, din care:

542.73

I.Achizitii imobile (lit.a)

0.00

II.Dotări independente (lit.b)

0.00

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

542.73

IV.Consolidari, expertize,...(lit.d)

0.00

V.Foraj, cartare,...(llt.e)

0.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 67.11

Total, din care:

237.73

I.Achizitii imobile (lit.a)

II.Dotări independente (lit.b)

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

237.73

S.F. pentru subprogramul SKI IN ROMAN IA in Poiana Brașov

182.86

S.F. si P.T. pentru subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice in zona montana înalta

54.87

IV.Consolidari, expertize,...(lit.d)

V.Foraj, cartare,...(lit.e)

Capitol 84.11

Total, din care:

305.00

I.Achizitii imobile (lit.a)

II.Dotări independente (lit.b)

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

305.00

Studiu de fezabilitate pentru reabilitare DJ 104A Persani-Sinca Veche-Sercaita-Bucium-Margineni-Sebes-Recea-Gura Vaii-Lisa-Sambata de Sus-Dragus-Vistea de Sus-Victoria, km 0+000-45+850

305.00


PRESE Aristotel GA


DIRECTOR EXEC. D.I.C.E., Nicolae
DIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T.,

Emil CIRICA

- -MA,