Hotărârea nr. 35/2008

privind modificarea Hotărârii nr.6/4.02.2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

C o n si ii 111 J u d ețea n

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.35

din data de 5.03.2008

privind modificarea Hotărârii nr.6/4.02.2008 a Consiliului Județean Brașov privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu privind modificarea Hotărârii nr.6/4.02.2008 a Consiliului Județean Brașov privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2008;

Având în vedere dispozițiile art.58 din Legea nr.273/2006 - legea privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației pub/ice îocafe nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă modificarea Hotărârii nr.6/4.02.2008 a Consiliului Județean Brașov, privind utilizarea fondului de rulment pe anul 2008 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

Anexa 1a)

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2008, cu finanțare de la bugetul veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

Nr.                                                 Crt.

Valoare totala actualizata

Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2007

Cheltuieli aprobate in bugetul CJ Brașov

Capacitati

Termen PIF

Total general, din care:

0.00

0.00

29,285.99

A.Lucrari in continuare

26,710.76

B.Lucrări noi

0.00

0.00

2,032.50

CJnvestitii definite conform Legii nr. 273/2006

0.00

0.00

542.73

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 67.11

Total, din care:

2,270.23

B.Lucrari noi

2,032.50

71.01.01

Amenajări suprafețe de joc terenuri sportive Liceul A. Saguna, Liceul Sportiv - zone de interes turistic

2,032.50

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

237.73

71.01.30

S.F. pentru subprogramul SKI IN ROMANIA in Poiana Brașov

389.99

182.86

71.01.30

S.F. si P.T. pentru subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice in zona montana înalta

54.87

Capitolul 70.11

Total, din care:

300.00

A.Lucrari in continuare

300.00

71.01.01.

Realizarea infrastructurii aferente Parcului industrial Graells & Llonch și a conexiunii utilităților-statie de epurare

300.00

Capitol 84.11

Total, din care:

0.00

0.00

26,715.76

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

26,410.76

71.01.01

Executarea unor lucrări de reparații la DJ103A Tarlungeni-Vama Buzaului-Reparatie capitala DJ 103A, km 14+000-39+730- sector 1, km 14+000-21+300

5,824.87

71.01.01

Lucrări de reabilitare DJ 131C km 17+000-29+050, Racos-Rupea

2,836.00

71.01.01

Modernizare infrastructura in zona turistica DJ 112F Moieciu de Jos-Moieciu de Sus, km 3+000-8+509

678.33

71.01.01

Modernizare DJ 112H Zamesti -Predelut-Bran, km 3+500-8+186

5,266.68

71.01.01

Realizare refugii in stațiile de transport in comun pe drumuri județene

196.88

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona I- Tara Fagarasului

858.00

858.00

71.01.01

DJ 102A Rucar-Oltet, km 0+000-2+262

10.00

71.01.01

DJ 103D Vistea de Jos-Vistea de Sus, km 0+000-5+500

80.00

71.01.01

DJ 130A Veneția de Jos- Veneția de Sus, km 0+000-3+000

40.40

71.01.01

DJ131P Halmeag-Sercaia, km 0+000-5+800

70.00

71.01.01

DJ104E Sinca-Manastirea Sinea, km 0+000-3+100

657.60

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona ll-Tara Barsei

800.00

800.00

71.01.01

DJ112J (DNI)-Dumbravita (DJ112C) KM. 0+000-4+400

200.00

71.01.01

DJ112CHalchiu(DJ112A)-Satu Nou-Dumbravita-Vladeni (DN1) km 0+000-2+700

300.00

71.01.01

DJ103G Maierus (DJ131)-limita jud. Covasna km 1+085-2+385

56.00

71.01.01

DJ111 DJ 112A-Colonia 1 Mai km. 0+000-1+450

244.00

71.01.01

Reabilitare drumuri județene -zona III- Poiana Marului-Sinca

2,700.00

2,700.00

71.01.01

DJ110 DC 5 - Intre Vai, km 0+000 - 5+000

40.00

71.01.01

DJ106 Șinca Nouă (DN73A) - Vlădeni(DN 1), km 0+000 - 8+324

128.34

71.01.01

DJ106A DN 73 A - Paltin, km 0+000 - 3+300

2,531.66

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona nord-Rupea

800.00

800.00

71.01.01

DJ104F DN13-Manastirea Bunesti km 0+000-1+000

50.00

71.01.01

DJ132C Crit-Mesendorf km 0+000-6+000

200.00

71.01.01

DJ104N Comana de Jos (DJ104)- Comana de Sus km 0+000-4+300

200.00

71.01.01

DJ131A DN13 (Gara Rupea)-Homorod (DJ132) km 0+000-2+878

143.00

71.01.01

DJ104L Dacia-Viscri-Bunesti km. 8+013-15+013

207.00

71.01.01

Reabilitare drumuri judetene-zona V-Sacele

1,200.00

1,200.00

71.01.01

DJ 103B Sacele(DN1A)-Carpinis- Tarlungeni- Budila- Teliu- limita de județ Covasna km 0+700-15+300

100.00

71.01.01

DJ108 Harman (DJ112A)-Sanpetru km. 0+000-4+380

1,100.00

71.01.01

Lucrări reabilitare-cofinantate, reprezentând TVA aferent

5,250.00

C.Total alte cheltuieli de investiții, din care:

305.00

71.01.30

Studiu de fezabilitate pentru reabilitare DJ 104A Persani-Sinca Veche-Sercaita-Bucium-Margineni-Sebes-Recea-Gura Vaii-Lisa-Sambata de Sus-Dragus-Vistea de Sus-Victoria, km 0+000-45+850

305.00DIRECTOR EXEC. D.I.U.A.T.,

Emil CIRICA
Anexa 1b)

JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2006, cu finanțare de la bugetul veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local,

repartizate pentru Consiliul Județean Brașov

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a ailor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoarea

Plăti efectuate

Termen PIF

Nr. Si data documentului

Total general, din care:

542.73

LAchizitii imobile (lit.a)

0.00

II.Dotări independente (lit.b)

0.00

lll.Studii fezabilitate, ...(lit.c)

542.73

IV.Consolidarl, expertize,...(lit.d)

0.00

V.Foraj, cartare,...(llt.e)

0.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

Capitol 67.11

Total, din care:

237.73

I.Achizitii imobile (lit.a)

II.Dotări independente (lit.b)

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

237.73

S.F. pentru subprogramul SKI IN ROMANIA in Poiana Brașov

182.86

S.F. si P.T. pentru subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice in zona montana inalta

54.87

IV.Consolidarl, expertize,...(lit.d)

V.Foraj, cartare,.. .(lit.e)

Capitol 84.11

Total, din care:

305.00

I.Achizitii imobile (llt.a)

II.Dotări independente (lit.b)

lll.Studii fezabilitate,...(lit.c)

305.00

Studiu de fezabilitate pentru reabilitare DJ 104A Persani-Sinca Veche-Sercaita-Bucium-Margineni-Sebes-Recea-Gura Vaii-Lisa-Sambata de Sus-Dragus-Vistea de Sus-Victoria, km 0+000-45+850

305.00