Hotărârea nr. 31/2008

privind modificarea Hotărârii nr.9/2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea repartizării pe localităţi a sumelor defalcate, din cota de 22% din impozitul pe venit, alocate judeţului Braşov, pentru echilibrarea bugetelor locale

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 31

din data de 5.03.2008

privind modificarea Hotărârii nr.9/2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea repartizării pe localități a sumelor defalcate, din cota de 22% din impozitul pe venit, alocate județului Brașov, pentru echilibrarea bugetelor locale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu privind modificarea anexei 1 a Hotărârii nr.9/2008 a Consiliului Județean Brașov pentru aprobarea repartizării pe localități a sumelor defalcate, din cota de 22% din impozitul pe venit, alocate județului Brașov, pentru echilibrarea bugetelor locale, prin diminuarea sumei de 3737,00 mii lei de la poziția nr.l - Municipiul Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007, ale art.19 și art.33 din Legea nr.273/2006 - legea privind finanțele publice locale și art.45 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001, republicată;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea anexei 1 a Hotărârii nr.9 /2008 a Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea repartizării pe localități a sumelor defalcate, din cota de 22% din impozitul pe venit, alocate județului Brașov, pentru echilibrarea bugetelor locale, prin diminuarea sumei de 3737,00 mii lei de la poziția nr.l -Municipiul Brașov.

Art.2. - Suma de 3737,00 mii lei va fi repartizată de președintele Consiliului Județean Brașov pentru lucrări de pietruire a drumurilor din zonele defavorizate.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR Mariana Tihărău


Mii lei

NR. CRT.

INDICATORI

PROGRAM AN

1

BRAȘOV

0

2

CODLEA

2076

3

FAGARAS

2105

4

SACELE

2272

TOTAL MUNICIPII

6453

1

GHIMBAV

415

2

PREDEAL

415

3

RÂȘNOV

1712

4

RUPEA

1910

5

VICTORIA

1245

6

ZARNESTI

2076

TOTAL ORAȘE

7773

1

APATA

729

2

AUGUSTIN

747

3

BECLEAN

842

4

BOD

841

5

BRAN

747

6

BUDILA

673

7

BUNESTI

842

8

CATA

561

9

CINCU

830

10

COMANA

747

11

CRISTIAN

664

12

CRIZBAV

764

13

DRAGUS

561

14

DUMBRAVITA

841

15

FELDIOARA

997

16

FUNDATA

664

17

HALCHIU

830

18

HARMAN

841

19

HIRSENI

997

20

HOGHIZ

1163

21

HOLBAV

561

22

HOMOROD

997

23

JIBERT

673

24

LISA

997

25

MAIERUS

664

26

MINDRA

1246

27

MOECIU

747

28

ORMENIS

929

29

PARAU

1079

30

POIANA MĂRULUI

561

31

PREJMER

1495

32

RACOS

596

33

RECEA

997

34

SERCAIA

841

35

SINCA

841

36

SINCA NOUA

785

37

SIMBATA

786

38

SINPETRU

785

39

SOARS

1079

40

TARLUNGENI

1446

41

TELIU

841

42

TICUS

785

43

UCEA

841

44

UNGRA

581

45

VAMA BUZĂULUI

1080

46

VISTEA

953

47

VOILA

561

48

VULCAN

841

TOTAL COMUNE

40469

REZERVĂ

2000

Sumă ce va fi redistribuită de Președintele Consiliului Județean Brașov

3737

TOTAL GENERAL                      ,

60432

PREȘEDII Aristotel Căi


iCU