Hotărârea nr. 30/2008

privind modificarea Hotărârii nr.8/2008 a Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

L Di'i‘<u u I J o dc;țo«tii


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașovml -Net «■

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576        ^<55^


E-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 30

din data de 5.03.2008

privind modificarea Hotărârii nr.8/2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu privind modificarea anexei 1 a Hotărârii nr.8/2008 a Consiliului Județean Brașov pentru aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prin diminuarea sumei de 763,00 mii lei de la poziția 1 - Municipiul Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.3 88/2007, ale art.19 și art.33 din Legea nr.273/2006 - legea privind finanțele publice locale și art.45 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea anexei 1 la Hotărârea nr.8/2008 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prin diminuarea sumei de 763,00 mii lei de la poziția 1 - Municipiul Brașov.

Art.2. - Redistribuirea sumei de 763,00 mii lei este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana TihărăuNR. CRT.

LOCALITATEA

PROGRAM AN

1

BRAȘOV

0.00

2

CODLEA

424.00

3

FAGARAS

424.00

4

SĂCELE

1,913.00

5

TOTAL MUNICIPII

2,761.00

6

GHIMBAV

85.00

7

PREDEAL

85.00

8

RÂȘNOV

1,658.00

9

RUPEA

390.00

10

VICTORIA

255.00

11

ZĂRNEȘTI

424.00

12

TOTAL ORAȘE

2,897.00

13

APAȚA

571.00

14

AUGUSTIN

153.00

15

BECLEAN

696.00

16

BOD

659.00

17

BRAN

153.00

18

BUDILA

565.00

19

BUNEȘTI

696.00

20

CAȚA

439.00

21

CINCU

170.00

22

COMANA

153.00

23

CRISTIAN

136.00

24

CRIZBAV

136.00

25

DRĂGUȘ

439.00

26

DUMBRAVIȚA

697.00

27

FELDIOARA

203.00

28

FUNDATA

136.00

29

HĂLCHIU

170.00

30

HĂRMAN

659.00

31

HÎRSENI

203.00

32

HOGHIZ

237.00

33

HOLBAV

439.00

34

HOMOROD

203.00

35

JIBERT

527.00

36

LISA

203.00

37

MĂIERUȘ

136.00

38

MÎNDRA

254.00

39

MOIECIU

153.00

40

ORMENIȘ

571.00

41

PÂRÂU

221.00

42

POIANA MĂRULUI

439.00

43

PREJMER

305.00

44

RACOȘ

204.00

45

RECEA

203.00

46

ȘERCAIA

697.00

47

ȘINCA

697.00

48

ȘINCANOUĂ

615.00

49

SÎMBĂTA

614.00

50

SÎNPETRU

653.00

51

ȘOARȘ

221.00

52

TÂRLUNGENI

254.00

53

TELIU

659.00

54

TICUȘ

615.00

55

UCEA

659.00

56

UNGRA

119.00

57

VAMA BUZĂULUI

220.00

58

VIȘTEA

747.00

59

VOILA

439.00

60

VULCAN

659.00

61

TOTAL COMUNE

18,997.00

62

TOTAL GENERAL

/             24,655.00


Mii Lei


PREȘEDIfjȚE Aristotel Cai