Hotărârea nr. 3/2008

privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 decembrie 2007

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200. Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:qbv@deuroconsult ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 26.06.2008

- privind declararea Consiliului Județean Brașov legal constituit

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința de constituire în data de 26.06.2008

Având în vedere rezultatul validării mandatelor consilierilor județeni și depunerea jurământului de către consilierii validați:

în temeiul art.34 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Consiliul Județean Brașov se declară legal constituit.


Contrasemnează, Secretar, Mariana Tihărău