Hotărârea nr. 28/2008

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 5.03.2008

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVE-mail:office@judbrasov.ro


-16HOTĂRÂREA NR.28

din data de 5.03.2008

aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 5.03.2008

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 5.03.2008;

Analizând Dispoziția nr. 161/29.02.2008 a președintelui Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 5.03.2008, precum și propunerile formulate în plenul consiliului județean pentru înscrierea pe ordinea de zi;

Având în vedere dispozițiile art.43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată și art.44 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 14 propuneri formulate de consilierii județeni, în plenul consiliului județean.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 17 propuneri formulate de președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 5.03.2008.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău