Hotărârea nr. 25/2008

privind aprobarea închirierii unui spaţiu de 75 mp din incinta fostului ambulatoriu de specialitate al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, proprietate publică, pentru amplasarea unui aparat medical de diagnostic imagistic

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:office@judbrasov roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 25

din data de 04.02.2008

- privind aprobarea închirierii unui spațiu de 75 mp din incinta fostului ambulatoriu de specialitate al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, proprietate publică, pentru amplasarea unui aparat medical de diagnostic imagistic

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 04.02.2008;

Analizând propunerea domnului consilier județean Ionel Aurel privind aprobarea închirierii unui spațiu de 75 mp din incinta fostului ambulatoriu de specialitate al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, proprietate publică, pentru amplasarea unui aparat medical de diagnostic imagistic, precum și amendamentul propus de domnul consilier județean Iancu Vespasian Augustin privind aplicarea procedurii de licitație publică;

Având în vedere dispozițiile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, coroborate cu art. 91 alin. (1), lit. „c” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr.215/2001. republicată;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de prevederile art. 94-98 din Legea nr. 215/2001. republicată;

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. ,.c” și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă procedura de licitație publică, în vederea închirierii unui spațiu de 75 mp din incinta fostului ambulatoriu de specialitate al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, proprietate publică a județului Brașov, pentru amplasarea unui aparat medical de diagnostic imagistic.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului

PREȘEDIN Aristotel Cănc


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău