Hotărârea nr. 22/2008

privind aprobarea iniţierii unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al Judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru dezvoltarea unor baze moderne multisportive şi de agrement de interes public judeţean la cele mai înalte standarde europene

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068410777

Fax: 068475576

E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.roCod-F 16


HOTĂRÂREA NR.22

din data de 4.02.2008

- privind aprobarea inițierii unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru dezvoltarea unor baze modeme multisportive și de agrement de interes public județean la cele mai înalte standarde europene

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 4 februarie 2008;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 868/29.01.2008 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, privind aprobarea inițierii unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru dezvoltarea unor baze modeme multisportive și de agrement de interes public județean la cele mai înalte standarde europene; în referat se face precizarea că terenurile au destinația de poligoane de tragere, fiind situate în localitățile Vulcan-teren în suprafață de 10 ha, Zămești-teren în suprafață de 5 ha, Victoria-teren în suprafață de 10,4 ha;

Terenurile se află în prezent în proprietatea Statului Român și în folosința Ministerului Apărării, conform Deciziei nr.390/1991 a Prefecturii Județului Brașov; imobilele constituite din terenuri și construcții aferente au avut destinația de poligoane de tragere, în prezent construcțiile având un grad ridicat de uzură, sunt dezafectate și neutilizate;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin.(l) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l.- Se aprobă inițierea unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unor suprafețe de teren situate în localitățile Vulcan - teren în suprafață de 10 ha, Zămești-teren în suprafață de 5 ha, Victoria - teren în suprafață de 10,4 ha, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru dezvoltarea unor baze modeme multisportive și de agrement de interes public județean la cele mai înalte standarde europene.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, și Amenajarea Teritoriului.


/■■

ți. .      \..-

\ o


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău